>>

{Вводиться в дію Постановою ВР № 2263-XII від 09.04.92, ВВР, 1992, № 29, ст.400}

{Із змінами, внесеними згідно з Декретом № 7-92 від 09.12.92, ВВР, 1993, № 5, ст. 34 Законами № 3946-XII від 04.02.94, ВВР, 1994, № 24, ст.178 № 126/95-ВР від 06.04.95, ВВР, 1995, № 16, ст.111 № 358/95-ВР від 05.10.95, ВВР, 1995, № 34, ст.268 № 456/95-ВР від 23.11.95, ВВР, 1995, № 44, ст.327 № 103/96-ВР від 25.03.96, ВВР, 1996, № 17, ст.

73 № 534/96-ВР від 21.11.96, ВВР, 1997, № 4, ст. 23 № 85/98-ВР від 05.02.98, ВВР, 1998, № 26, ст.149 № 312-XIV від 11.12.98, ВВР, 1999, № 4, ст.35 № 1081-XIV від 21.09.99, ВВР, 1999, № 48, ст.409 № 2171-III від 21.12.2000, ВВР, 2001, № 9, ст.38 № 2981-III від 17.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.125 № 3111-III від 07.03.2002, ВВР, 2002, № 33, ст.236 № 51-IV від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 35, ст.262 № 662-IV від 03.04.2003, ВВР, 2003, № 27, ст.209 - набуває чинності 01.08.2003 року № 1519-IV від 19.02.2004, ВВР, 2004, № 23, ст.320 № 1769-IV від 15.06.2004, ВВР, 2004, № 36, ст.447 № 1889-IV від 24.06.2004, ВВР, 2004, № 50, ст.536 № 2255-IV від 16.12.2004, ВВР, 2005, № 4, ст.107 № 2505-IV від 25.03.2005, ВВР, 2005, № 17, № 18-19, ст.267}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 8-рп/2005 від 11.10.2005}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 3235-IV від 20.12.2005, ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст.96 № 3200-IV від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 14, ст.116 № 3475-IV від 23.02.2006, ВВР, 2006, № 30, ст.258 № 3591-IV від 04.04.2006, ВВР, 2006, № 37, ст.318 № 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст.66 № 857-V від 03.04.2007, ВВР, 2007, № 27, ст.361 № 1014-V від 11.05.2007, ВВР, 2007, № 33, ст.442 № 107-VI від 28.12.2007, ВВР, 2008, № 5-6, № 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року}

{Додатково див. Рішення Конституційного Суду № 10-рп/2008 від 22.05.2008}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 879-VI від 15.01.2009, ВВР, 2009, № 24, ст.296 № 1254-VI від 14.04.2009, ВВР, 2009, № 36-37, ст.511 № 1567-VI від 25.06.2009, ВВР, 2010, № 1, ст.4 № 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст.272}

{Установити, що у 2011 році норми і положення статей 14, 22, 37 та частини третьої статті 43 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України виходячи з наявного фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України на 2011 рік згідно із Законом № 2857-VI від 23.12.2010}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 3668-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 12-13, ст.82 № 3917-VI від 18.10.2011, ВВР, 2012, № 22, ст.216 № 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208 № 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89 № 5286-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 38, ст.499 № 5462-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 6-7, ст.80 № 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132 № 231-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.135 № 1166-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.745 № 1169-VII від 27.03.2014, ВВР, 2014, № 20-21, ст.746 № 1194-VII від 09.04.2014, ВВР, 2014, № 25, ст.890 № 1241-VII від 06.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.907 № 1243-VII від 06.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.909 № 1274-VII від 20.05.2014, ВВР, 2014, № 27, ст.922 № 1275-VII від 20.05.2014, ВВР, 2014, № 29, ст.942 № 1542-VII від 20.06.2014, ВВР, 2014, № 34, ст.1169 № 76-VIII від 28.12.2014 - щодо набрання чинності норм зазначеного Закону див.

"Прикінцеві положення" № 116-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 13, ст.85 № 213-VIII від 02.03.2015, ВВР, 2015, № 22, ст.145}

{Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду № 4-рп/2015 від 13.05.2015}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379 № 614-VIII від 15.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.361 № 900-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 3, ст.31 № 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст.44 № 911-VIII від 24.12.2015, ВВР, 2016, № 5, ст.50 № 1080-VIII від 12.04.2016, ВВР, 2016, № 21, ст.409 № 1673-VIII від 18.10.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.809 № 1678-VIII від 18.10.2016, ВВР, 2016, № 48, ст.810 № 1683-VIII від 18.10.2016, ВВР, 2017, № 4, ст.35 № 1769-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 4, ст.39 № 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25 № 1791-VIII від 20.12.2016, ВВР, 2017, № 4, ст.42}

{Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду № 7-рп/2016 від 20.12.2016}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2148-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 40-41, ст.383 № 2249-VIII від 19.12.2017, ВВР, 2018, № 6-7, ст.43 № 2325-VIII від 13.03.2018, ВВР, 2018, № 20, ст.189 № 2377-VIII від 03.04.2018}

{Установити, що у 2016 році норми і положення частин першої та другої статті 9, статей 14, 22, 36, 37 та 43 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України, згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015}

{У тексті Закону слова "особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" у всіх відмінках замінено словами "особи, які мають право на пенсію за цим Законом" у відповідних відмінках згідно із Законом № 51-IV від 04.07.2002}

{Статтю 39 Закону № 2285-IV від 23.12.2004 виключено на підставі Закону № 2392-IV від 01.02.2005.

Статтею 39 Закону № 2285-IV від 23.12.2004 встановлено, що особи, яким раніше призначено пенсії відповідно до цього Закону, мають право на перерахунок пенсій з урахуванням положень Закону № 1769-IV від 15.06.2004 та виплату 50 відсотків перерахованої пенсії з 1 січня 2005 року, а з 1 січня 2006 року - 100 відсотків перерахованої пенсії. У разі якщо внаслідок перерахунку за нормами цього Закону розмір пенсії або виплачуваної в період з 1 січня 2005 року до 1 січня 2006 року її частини зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.}

{Установити, що пенсії за вислугу років та пенсії в разі втрати годувальника, які призначаються військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяким іншим особам, а також членам їх сімей відповідно до цього Закону, не можуть бути нижче 100 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, згідно із Законом № 3235-IV від 20.12.2005}

{Установити, що розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених у 2006 році відповідно до цього Закону, не може перевищувати 12 мінімальних пенсій за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", згідно із Законом № 3235-IV від 20.12.2005}

{Установити, що з 1 січня 2007 року максимальний розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2006-2007 роках відповідно до цього Закону не може перевищувати 12 мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", а по інших категоріях пенсіонерів розмір пенсії або щомісячного довічного грошового утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги та пенсій за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством), призначених (перерахованих) у 2007 році, не може перевищувати 10 тисяч гривень на місяць згідно із Законом № 489-V від 19.12.2006}

{Установити, що звільненим у 2006-2007 роках особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам, які мають право на пенсію відповідно до цього Закону, та членам їх сімей до грошового забезпечення для обчислення пенсій враховуються відповідні оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням, процентна надбавка за вислугу років у розмірах, встановлених за останньою штатною посадою перед звільненням, а також щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії в розмірі, що визначаються за 24 останні календарні місяці служби підряд перед звільненням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, згідно із Законом № 489-V від 19.12.2006}

{У тексті Закону слова "кримінально-виконавча система України" у всіх відмінках замінено словами "Державна кримінально-виконавча служба України" у відповідних відмінках згідно із Законом № 3591-IV від 04.04.2006}

{У тексті Закону слова "інвалід", "інвалід з дитинства", "дитина-інвалід" та "інвалід війни" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "особа з інвалідністю", "особа з інвалідністю з дитинства", "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю внаслідок війни" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017}

Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України із числа осіб, які перебували на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом.

{Абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно із Законами № 879-VI від 15.01.2009, № 901-VIII від 23.12.2015}

Закон має на меті реалізацію особами, які мають право на пенсію за цим Законом, свого конституційного права на державне пенсійне забезпечення у випадках, передбачених Конституцією України та цим Законом, і спрямований на встановлення єдності умов та норм пенсійного забезпечення зазначеної категорії громадян України.

Держава гарантує гідне пенсійне забезпечення осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, шляхом встановлення їм пенсій не нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом, перерахунок призначених пенсій у зв’язку із збільшенням рівня грошового забезпечення, надання передбачених законодавством державних соціальних гарантій, вжиття на державному рівні заходів, спрямованих на їх соціальний захист.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законами № 3946-12 від 04.02.94, № 103/96-ВР від 25.03.96, № 85/98-ВР від 05.02.98, № 312-XIV від 11.12.98, № 2171-III від 21.12.2000; в редакції Закону № 51-IV від 04.07.2002; із змінами, внесеними згідно із Законами № 662-IV від 03.04.2003, № 1889-IV від 24.06.2004; в редакції Закону № 2505-IV від 25.03.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3200-IV від 15.12.2005; в редакції Закону № 3591-IV від 04.04.2006}

| >>
Источник: ЗАКОН УКРАЇНИ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 29, ст.399) від 9 квітня 1992 року № 2262-XII. 1992

Еще по теме {Вводиться в дію Постановою ВР № 2263-XII від 09.04.92, ВВР, 1992, № 29, ст.400}:

  1. {Вводиться в дію Постановою ВР № 2263-XII від 09.04.92, ВВР, 1992, № 29, ст.400}