>>

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити Дисциплінарний статут Національної поліції України (додається).

2. Преамбулу Дисциплінарного статуту органів внутрішніх справ України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 29, ст.

245), доповнити абзацом другим такого змісту:

"Дія цього Статуту поширюється на осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро України, осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України та податкової міліції, які повинні неухильно додержуватися його вимог".

3. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ 15 березня 2018 року № 2337-VIII

| >>
Источник: ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України" від 15 березня 2018 року № 2337-VIII. 2018

Еще по теме Верховна Рада України постановляє::

 1. Стаття 33-1. Предметна підсудність Вищого антикорупційного суду
 2. Стаття 610. Розгляд судом питання про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України
 3. Стаття 59. Документи, що підтверджують повноваження представників
 4. Розділ VII ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. Стаття 62. Документи, що підтверджують повноваження представників
 6. Розділ XI ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 7. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 8. 2.1. Правовіпідстави реалізації захисту потерпілим прав і законних інтересів на стадії досудового розслідування
 9. 3.3. Удосконалення реалізації правової допомоги потерпілому на стадії досудового розслідування
 10. 2.1. Об’єкти прав інтелектуальної власності за чинним законодавством України
 11. 2.1. Підстава притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності
 12. 2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних судів
 13. 3.1. Міжнародно-правові форми захисту трудових прав працівників
 14. 2.3 Обставини, які зупиняють або переривають перебіг строків давності
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 16. Європейська (континентальна) модель.
 17. 2.1. Відкритий судовий розгляд кримінальних справ та його повне фіксування технічними засобами
 18. 2.2. Участь громадськості у розгляді та вирішенні кримінальних справ як складова змісту засади гласності