<<
>>

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1) адміністративна посада - визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця органу дипломатичної служби з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками з виконання функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби;

2) адміністративний службовець - громадянин України, який займає посаду державної служби в органі дипломатичної служби, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та виконує встановлені для цієї посади функції з адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби, а також дотримується принципів державної служби;

3) дипломатична посада - визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця органу дипломатичної служби з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками з виконання дипломатичних або консульських функцій;

4) дипломатичний службовець - громадянин України, який займає дипломатичну посаду в органі дипломатичної служби, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням дипломатичних або консульських функцій, а також дотримується принципів дипломатичної служби;

5) довготермінове відрядження - проходження дипломатичної служби посадовими особами дипломатичної служби на відповідних посадах у закордонних дипломатичних установах України у строки, передбачені цим Законом, з метою виконання дипломатичних або консульських функцій чи адміністративно-технічного забезпечення діяльності закордонних дипломатичних установ України, а також робота на посадах із виконання функцій з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України;

6) компенсаційні виплати - грошові кошти в іноземній валюті, що виплачуються працівникам дипломатичної служби за рахунок коштів державного бюджету з метою компенсування витрат, пов’язаних із перебуванням у довготерміновому відрядженні;

7) контракт про проходження дипломатичної служби - письмовий договір, що укладається на визначений строк між громадянином України та Міністерством закордонних справ України для врегулювання правових відносин, що виникають між ними у зв’язку з роботою на посадах дипломатичної служби в органах дипломатичної служби;

8) посади дипломатичної служби - дипломатичні та адміністративні посади органів дипломатичної служби;

9) посадові особи дипломатичної служби - дипломатичні службовці та адміністративні службовці органів дипломатичної служби;

10) працівники дипломатичної служби - дипломатичні службовці, адміністративні службовці та працівники, які виконують функції з обслуговування;

11) працівники, які виконують функції з обслуговування, - працівники органів дипломатичної служби, на яких покладено функції з обслуговування таких органів;

12) рівнозначні посади дипломатичної служби - посади дипломатичної служби, що належать до однієї групи оплати праці;

13) ротація - планове заміщення посад дипломатичної служби в органах дипломатичної служби посадовими особами дипломатичної служби;

14) члени сім’ї працівника дипломатичної служби - інший з подружжя, їхні діти, діти працівника дипломатичної служби або іншого з подружжя, а також повнолітні діти та батьки, над якими згідно із законодавством України встановлено опіку або піклування такого працівника чи іншого з подружжя.

2.

Інші терміни в цьому Законі вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про державну службу" та іншими законами України.

<< | >>
Источник: ЗАКОН УКРАЇНИ "Про дипломатичну службу" від 7 червня 2018 року № 2449-VIII. 2018

Еще по теме Стаття 2. Визначення термінів:

 1. Стаття 1. Визначення термінів
 2. Стаття 1621. Порушення порядку здійснення валютних операцій
 3. Стаття 1. Визначення термінів
 4. Стаття 1. Визначення термінів
 5. Стаття 2. Визначення термінів
 6. Стаття 20. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі
 7. Стаття 2. Визначення термінів
 8. Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу
 9. Стаття 1. Визначення термінів
 10. Стаття 14. Визначення понять
 11. Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності
 12. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
 13. Стаття 201. Податкова накладна
 14. Стаття 4. Визначення термінів
 15. Стаття 530. Строк (термін) виконання зобов'язання
 16. Стаття 1. Визначення термінів
 17. Теоретичні аспекти визначення поняття і змісту інституту адміністративних правочинів у сільському господарстві України
 18. 1.1. Поняття санкцій у праві: підходи до визначення
 19. 2.3. Визначення економічного законодавства. Напрями удосконалення економічного законодавства України