<<
>>

Стаття 22. Виплата зібраних та розподілених доходів від прав

1. Виплата частки доходів від прав організацією колективного управління правовласнику здійснюється відповідно до проведеного розподілу.

Здійснення будь-яких виплат правовласникам, організаціям колективного управління, іншим юридичним особам до проведення розподілу забороняється.

2. Зібраний та розподілений дохід від прав перераховується організацією колективного управління своїм членам, іншим правовласникам, які не є членами організації колективного управління та на користь яких організацією зібрано дохід від прав, організаціям колективного управління, з якими організацією укладені угоди про представництво прав, в міру його надходження, але не пізніше шести місяців після закінчення фінансового року, протягом якого зібраний такий дохід від прав, крім випадків виникнення винагороди, що не може бути розподілена.

У разі неможливості встановлення, кому належить частка зібраного доходу від прав, та виплати її у визначений цією частиною строк організація колективного управління зобов’язана протягом трьох місяців з дня спливу зазначеного строку повідомити своїх членів та інші організації колективного управління, з якими вона уклала договори про представництво прав, про об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, щодо яких виникли труднощі з ідентифікацією та розшуком правовласника.

Організація колективного управління повинна вжити всіх необхідних засобів до визначення правовласника і його місцезнаходження. У випадку відсутності позитивних результатів з ідентифікації та розшуку правовласника від здійснення попередніх дій організація колективного управління протягом трьох місяців після спливу зазначеного цією частиною тримісячного строку робить загальнодоступною на своєму веб-сайті в Інтернеті інформацію про об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, відносно яких виникли складності з ідентифікацією та розшуком правовласника. Така інформація має містити (за можливості): назву об’єкта авторського права і (або) суміжних прав; ім’я правовласника; назву відповідного видавця; будь-яку іншу наявну інформацію, яка може допомогти встановити правовласника.

3. Організація колективного управління, яка отримала дохід від прав від іншої організації колективного управління на підставі договору, зобов’язана здійснити виплату часток доходу своїм членам не пізніше шести місяців з дня отримання доходу від прав.

4. Організація колективного управління, що здійснила збирання доходів від прав, не менше одного разу на рік повідомляє правовласників, яким виплачена або належить до виплати частка доходу від прав, про розмір виплати, тип відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав та тривалість їх використання (за наявності такої інформації), суми збору за управління, утримані організацією.

Організація колективного управління, що здійснила збирання доходів від прав на підставі договору про представництво прав, не менше одного разу на рік повідомляє організацію колективного управління, на користь членів якої зібраний дохід від прав, про суми зібраного доходу, про тип відповідних об’єктів авторського права і (або) суміжних прав та тривалість їх використання (за наявності такої інформації), про суми винагороди за управління, утримані організацією, про кількість укладених договорів з користувачами, про кількість випадків відмови від укладення договорів з користувачами.

<< | >>
Источник: ЗАКОН УКРАЇНИ “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” від 15 травня 2018 року № 2415-VIII. 2018

Еще по теме Стаття 22. Виплата зібраних та розподілених доходів від прав:

  1. Стаття 11. Щорічний звіт про діяльність організації колективного управління
  2. Стаття 21. Розподіл доходу від прав, утримання збору за управління та інших виплат
  3. Стаття 22. Виплата зібраних та розподілених доходів від прав
  4. 2.3. Зміст правовідносин інтелектуальної власності
  5. 3.2. Професійні таємниці та їх охорона у сфері кримінального судочинства