<<
>>

Стаття 9. Виконавчий орган організації колективного управління

1. В організації колективного управління діє одноособовий або колегіальний виконавчий орган.

Порядок формування, компетенція виконавчого органу та вимоги, що висуваються до кандидатів у члени виконавчого органу, визначаються статутом організації колективного управління.

2. Виконавчий орган підзвітний загальним зборам і підконтрольний наглядовому органу організації колективного управління.

3. Виконавчий орган у своїй діяльності керується законодавством України, статутом, рішеннями загальних зборів і наглядового органу організації колективного управління.

<< | >>
Источник: ЗАКОН УКРАЇНИ “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” від 15 травня 2018 року № 2415-VIII. 2018

Еще по теме Стаття 9. Виконавчий орган організації колективного управління:

 1. Стаття 2. Визначення термінів
 2. Стаття 65. Управління підприємством
 3. Стаття 1. Визначення термінів
 4. Стаття 6. Статут організації колективного управління та умови членства в організації колективного управління
 5. Стаття 7. Загальні збори членів організації колективного управління
 6. Стаття 8. Наглядовийорган організації колективного управління
 7. Стаття 9. Виконавчий орган організації колективного управління
 8. Стаття 10. Забезпечення прозорості діяльності організацій колективного управління
 9. Стаття 14. Права правовласників у відносинах з організацією колективного управління
 10. Стаття 15. Реєстрація організацій колективного управління
 11. Стаття 16. Акредитація організацій колективного управління
 12. Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 13. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві