<<
>>

Стаття 3. Валютне законодавство

1. Відносини, що виникають у сфері здійснення валютних операцій, валютного регулювання і валютного нагляду, регулюються Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

2. Питання здійснення валютних операцій, основи валютного регулювання та нагляду регулюються виключно цим Законом. Зміна положень цього Закону здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього Закону. Зміна положень цього Закону може здійснюватися виключно окремими законами про внесення змін до цього Закону.

3. У разі якщо положення інших законів суперечать положенням цього Закону, застосовуються положення цього Закону.

4. Закони України та інші нормативно-правові акти валютного законодавства, що встановлюють нові обов’язки для суб’єктів валютних операцій або погіршують їхнє становище, не мають зворотної сили.

5. У разі якщо норма цього Закону чи нормативно-правового акта Національного банку України, виданого на підставі цього Закону, або норми інших нормативно-правових актів Національного банку України допускають неоднозначне (множинне) трактування прав і обов’язків резидентів та нерезидентів у сфері здійснення валютних операцій або повноважень органів валютного нагляду, така норма трактується в інтересах резидентів та нерезидентів.

<< | >>
Источник: Закон України "Про валюту і валютні операції" від 21 червня 2018 року № 2473-VIII. 2018

Еще по теме Стаття 3. Валютне законодавство:

 1. Стаття 1. Визначення термінів
 2. Стаття 3. Валютне законодавство
 3. Стаття 10. Надання інформації про валютні операції
 4. Стаття 11. Валютний нагляд
 5. Стаття 1621. Порушення порядку здійснення валютних операцій
 6. Стаття 2. Визначення основних термінів
 7. Стаття 4. Визначення основних термінів і понять
 8. Стаття 238. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються органами доходів і зборів
 9. Стаття 243. Розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення
 10. Стаття 14. Визначення понять
 11. Стаття 19-1. Функції контролюючих органів
 12. Стаття 20. Права контролюючих органів