<<
>>

Стаття 16. Строки проведення службового розслідування

1. Службове розслідування проводиться та має бути завершено не пізніше одного місяця з дня його призначення керівником.

2. У разі потреби за вмотивованим письмовим рапортом (доповідною запискою) голови дисциплінарної комісії, утвореної для проведення службового розслідування, його строк може бути продовжений наказом керівника, який призначив службове розслідування, або його прямим керівником, але не більш як на один місяць.

При цьому загальний строк проведення службового розслідування не може перевищувати 60 календарних днів.

3. До строку проведення службового розслідування не зараховується документально підтверджений час перебування поліцейського, стосовно якого проводиться службове розслідування, у відрядженні, на лікарняному (у період тимчасової непрацездатності) або у відпустці.

4. Службове розслідування вважається завершеним у день затвердження керівником, який призначив службове розслідування, чи особою, яка його заміщує, висновку за результатами службового розслідування. Якщо закінчення строку проведення службового розслідування припадає на вихідний чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день.

<< | >>
Источник: ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України" від 15 березня 2018 року № 2337-VIII. 2018

Еще по теме Стаття 16. Строки проведення службового розслідування:

 1. Стаття 14. Службове розслідування
 2. Стаття 16. Строки проведення службового розслідування
 3. Стаття 17. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади)
 4. Стаття 21. Строки застосування дисциплінарних стягнень
 5. Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 6. Стаття 206. Загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини
 7. Стаття 212. Особа, відповідальна за перебування затриманих
 8. Стаття 232. Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування
 9. Стаття 346. Підстави та порядок проведення органами доходів і зборів документальних виїзних перевірок
 10. Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок
 11. Стаття 94. Адміністративний арешт майна
 12. 1.2. Кримінальна процесуальна характеристика потерпілого на стадії досудового розслідування
 13. 2.1. Правовіпідстави реалізації захисту потерпілим прав і законних інтересів на стадії досудового розслідування
 14. 2.2. Забезпечення прав і законних потерпілого органами досудового розслідування
 15. 2.3. Особливості повноважень прокурора у забезпеченні прав і законних інтересів потерпілого
 16. 2.3. Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні внутрішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 17. 2.1. Організаційні та правові проблеми проведення дізнання у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
 18. 2.3. Проблеми законодавчого регулювання інституту дисциплінарної відповідальності суддів
 19. 2.3 Обставини, які зупиняють або переривають перебіг строків давності