<<
>>

Стаття 26. Стратегія національної безпеки України

1. Стратегія національної безпеки України є основним документом довгострокового планування, яким визначаються основні напрями державної політики у сфері національної безпеки.

Стратегія національної безпеки України розробляється за дорученням Президента України протягом шести місяців після його вступу на пост.

Стратегія національної безпеки України схвалюється рішенням Ради національної безпеки і оборони України і затверджується указом Президента України.

Президент України у разі необхідності може вносити зміни до Стратегії національної безпеки України в установленому порядку.

До підготовки проекту Стратегії національної безпеки України залучаються Апарат Ради національної безпеки і оборони України, Національний інститут стратегічних досліджень, державні органи, інституції громадянського суспільства, а також можуть залучатися іноземні експерти.

2. Стратегія національної безпеки України визначає:

1) пріоритети національних інтересів України та забезпечення національної безпеки, цілі, основні напрями державної політики у сфері національної безпеки;

2) поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов;

3) основні напрями зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки;

4) напрями та завдання реформування й розвитку сектору безпеки і оборони;

5) ресурси, необхідні для її реалізації.

3. Стратегія національної безпеки України є основою для підготовки всіх інших документів щодо планування у сферах національної безпеки і оборони.

Реалізація Стратегії національної безпеки України здійснюється на основі національного оборонного, безпекового, економічного, інтелектуального потенціалу з використанням механізмів державно- приватного партнерства, а також із залученням міжнародної консультативної, фінансової, матеріально-технічної допомоги.

4. Стратегія національної безпеки України оприлюднюється в установленому законодавством порядку (крім положень, що містять інформацію з обмеженим доступом).

<< | >>
Источник: ЗАКОН УКРАЇНИ "Про національну безпеку України" від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. 2018

Еще по теме Стаття 26. Стратегія національної безпеки України:

 1. Стаття 1. Визначення термінів
 2. Стаття 16. Збройні Сили України
 3. Стаття 32. Національна розвідувальна програма
 4. Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 6. 3.1. Застосування міжнародних правових актів при реалізації прав і законних інтересів потерпілого
 7. ВСТУП
 8. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 9. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 10. СПИСОК використаної ЛіТЕРАТУРи
 11. Характеристика систем безперервного навчання прокурорів у зарубіжних країнах.
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
 14. ВСТУП
 15. 1.3 Соціальна обґрунтованість кримінальної відповідальності за незаконну міграцію
 16. 3.3 Заходи запобігання незаконній міграції
 17. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 18. 3.4. Правова охорона (забезпечення нерозголошення) державної та службової таємниць у сфері кримінального судочинства
 19. 2.1. Місце галузей права у правовому регулюванні ринкових економічних відносин
 20. 3.3. Ефективність правоохоронної діяльності