<<
>>

Стаття 14. Службове розслідування

1. Службове розслідування - це діяльність із збирання, перевірки та оцінки матеріалів і відомостей про дисциплінарний проступок поліцейського.

2. Службове розслідування проводиться з метою своєчасного, повного та об’єктивного з’ясування всіх обставин вчинення поліцейським дисциплінарного проступку, встановлення причин і умов його вчинення, вини, ступеня тяжкості дисциплінарного проступку, розміру заподіяної шкоди та для підготовки пропозицій щодо усунення причин вчинення дисциплінарних проступків.

3. Службове розслідування призначається за письмовим наказом керівника, якому надані повноваження із застосування до поліцейського дисциплінарного стягнення.

4. Підставою для призначення службового розслідування є заяви, скарги та повідомлення громадян, посадових осіб, інших поліцейських, засобів масової інформації (далі - повідомлення), рапорти про вчинення порушення, що має ознаки дисциплінарного проступку, або безпосереднє виявлення ознак такого проступку посадовою особою поліції, за наявності достатніх даних, що вказують на ознаки дисциплінарного проступку.

5. У разі надходження до органу поліції матеріалів про вчинення поліцейським адміністративного правопорушення, що складені в порядку, визначеному Кодексом України про адміністративні правопорушення, службове розслідування не призначається, а рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності приймається на підставі зазначених матеріалів.

6. Службове розслідування проводиться на засадах неупередженості та рівності всіх поліцейських перед законом незалежно від займаної посади, спеціального звання, наявних у них державних нагород та заслуг перед державою.

7. У разі вчинення поліцейським більше двох дисциплінарних порушень проводиться одне службове розслідування. Якщо протягом проведення службового розслідування поліцейським вчинено інший дисциплінарний проступок, розпочинається нове службове розслідування.

8. У разі надходження скарги на рішення, дії чи бездіяльність поліцейського, щодо яких вже проводиться службове розслідування, така скарга долучається до матеріалів службового розслідування.

9. У разі надходження скарги на рішення, дії чи бездіяльність поліцейського, щодо яких є висновок дисциплінарної комісії, такі скарги не розглядаються, якщо не містять інформації, яка не була досліджена під час проведення службового розслідування. Про відмову у розгляді скарги заявник інформується у десятиденний строк.

10. Порядок проведення службових розслідувань у Національній поліції України встановлюється Міністерством внутрішніх справ України.

<< | >>
Источник: ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України" від 15 березня 2018 року № 2337-VIII. 2018

Еще по теме Стаття 14. Службове розслідування:

 1. Стаття 1. Службова дисципліна
 2. Стаття 14. Службове розслідування
 3. Стаття 15. Дисциплінарні комісії
 4. Стаття 16. Строки проведення службового розслідування
 5. Стаття 17. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади)
 6. Стаття 18. Забезпечення поліцейському права на захист
 7. Стаття 19. Порядок застосування дисциплінарних стягнень
 8. Стаття 214. Початок досудового розслідування
 9. Стаття 216. Підслідність
 10. Стаття 232. Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування
 11. Стаття 297-1. Загальні положення спеціального досудового розслідування
 12. Стаття 346. Підстави та порядок проведення органами доходів і зборів документальних виїзних перевірок
 13. Стаття 119. Організація розслідування авіаційних подій та інцидентів
 14. Стаття 120. Організація діяльності Експертної установи з розслідування авіаційних подій
 15. Стаття 49. Подання податкової декларації до контролюючих органів
 16. Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок
 17. Стаття 94. Адміністративний арешт майна
 18. 1.2. Кримінальна процесуальна характеристика потерпілого на стадії досудового розслідування
 19. 2.1. Правовіпідстави реалізації захисту потерпілим прав і законних інтересів на стадії досудового розслідування