<<
>>

Стаття 11. Щорічний звіт про діяльність організації колективного управління

1. Організація колективного управління щороку, до 1 квітня року, що настає за звітним, оприлюднює на своєму веб-сайті щорічний звіт про свою діяльність та забезпечує вільний доступ до нього протягом п’яти років з дня розміщення.

Один примірник щорічного звіту до 1 квітня року, що настає за звітним, надсилається до Установи.

2. Відомості, зазначені у щорічному звіті про діяльність організації колективного управління, підлягають аудиту в установленому законодавством порядку. Аудиторський звіт є невід’ємним додатком до щорічного звіту про діяльність організації колективного управління та оприлюднюється разом з ним.

3. Щорічний звіт про діяльність організації колективного управління повинен містити, зокрема, відомості (станом на початок та кінець звітного періоду) про:

1) двосторонні та багатосторонні договори організації з іншими організаціями колективного управління, у тому числі з аналогічними іноземними організаціями (назва сторін, дата набрання чинності, строк дії, предмет договору);

2) доходи від прав, зібрані організацією, з розподілом за категоріями прав і сферами використання прав, про використання таких доходів (розподіл правовласникам, перерахування іншим організаціям колективного управління, використання на інші цілі);

3) відносини з іншими організаціями колективного управління, у тому числі з аналогічними іноземними організаціями, а саме:

суми коштів, отриманих від інших організацій колективного управління, суми коштів, виплачених іншим організаціям колективного управління, з розподілом за категоріями прав, сферами використання прав, за організаціями;

суми коштів, утриманих як збір за управління, та інші відрахування з доходу від прав, виплачених на користь інших організацій колективного управління, з розподілом за категоріями прав, сферами використання прав, за організаціями;

суми коштів, утриманих як збір за управління, інші відрахування з доходу від прав, іншими організаціями колективного управління, з розподілом за категоріями прав, сферами використання прав, за організаціями;

суми, що належать до виплати іншим організаціям колективного управління і розподілені безпосередньо правовласникам, з розподілом за категоріями прав та організаціями;

4) розподіл і виплату організацією доходів від прав, а саме:

загальна сума, розподілена на користь правовласників, з розподілом за категоріями прав і сферами використання прав;

загальна сума, виплачена правовласникам, з розподілом за категоріями прав і сферами використання прав;

загальна сума зібраних, але не розподілених або не виплачених правовласникам коштів з розподілом за категоріями прав і сферами використання прав, із зазначенням фінансового року, в якому зібрані ці кошти;

5) у разі наявності нерозподілених та невиплачених коштів - інформація про причини виникнення такої ситуації та про заходи, здійснені організацією для пошуку та ідентифікації правовласника, якому мають бути розподілені та виплачені кошти;

6) використання сум, утриманих організацією, з обґрунтуванням та розрахунком цих сум, зокрема:

всі операційні та фінансові витрати, здійснені організацією, з розподілом за категоріями прав, якими вона здійснює управління. У разі якщо витрати є непрямими або такими, що не можуть бути віднесені до жодної з категорій прав, - з обґрунтуванням таких витрат;

операційні та фінансові витрати в частині безпосереднього управління правами з розподілом за категоріями прав, якими управляє організація.

У разі якщо витрати є непрямими і такими, що не можуть бути віднесені до жодної з категорій прав, - з обґрунтуванням таких витрат;

операційні і фінансові витрати, здійснені щодо інших, ніж управління правами, послуг;

ресурси, що використовуються для покриття витрат;

розмір матеріального забезпечення, наданого особам, зазначеним у статтях 8 та 9 цього Закону, у звітному році;

вирахування, що здійснюються з доходів від прав, з розподілом за категоріями прав і сферами використання прав, а також цілі таких вирахувань;

7) випадки відмови від укладення договорів з користувачами;

8) організаційно-правову форму та структуру організації;

Крім відомостей, зазначених у цій частині, з метою забезпечення прозорості діяльності організація колективного управління може включити до щорічного звіту про свою діяльність також інші відомості.

У разі використання частини суми зібраних коштів на культурні, соціальні, навчальні цілі до щорічного звіту про діяльність організації колективного управління додається спеціальний звіт з детальною інформацією про напрями використання таких коштів із зазначенням витрачених сум за кожним напрямом.

<< | >>
Источник: ЗАКОН УКРАЇНИ “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” від 15 травня 2018 року № 2415-VIII. 2018

Еще по теме Стаття 11. Щорічний звіт про діяльність організації колективного управління:

  1. 2.3. Зміст правовідносин інтелектуальної власності
  2. 2.3. Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні внутрішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
  3. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
  4. 2.2. Місце громадських організацій у механізмі захисту трудових прав працівників