<<
>>

Стаття 3. Принципи державної політики у сферах національної безпеки і оборони

1. Державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямована на захист: людини і громадянина - їхніх життя і гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов життєдіяльності; суспільства - його демократичних цінностей, добробуту та умов для сталого розвитку; держави - її конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності; території, навколишнього природного середовища - від надзвичайних ситуацій.

2. Основними принципами, що визначають порядок формування державної політики у сферах національної безпеки і оборони, є:

1) верховенство права, підзвітність, законність, прозорість та дотримання засад демократичного цивільного контролю за функціонуванням сектору безпеки і оборони та застосуванням сили;

2) дотримання норм міжнародного права, участь в інтересах України у міжнародних зусиллях з підтримання миру і безпеки, міждержавних системах та механізмах міжнародної колективної безпеки;

3) розвиток сектору безпеки і оборони як основного інструменту реалізації державної політики у сферах національної безпеки і оборони.

3. Фундаментальними національними інтересами України є:

1) державний суверенітет і територіальна цілісність, демократичний конституційний лад, недопущення втручання у внутрішні справи України;

2) сталий розвиток національної економіки, громадянського суспільства і держави для забезпечення зростання рівня та якості життя населення;

3) інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами.

4. Державна політика у сферах національної безпеки і оборони спрямовується на забезпечення воєнної, зовнішньополітичної, державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, кібербезпеки України тощо.

5. Загрози національній безпеці України та відповідні пріоритети державної політики у сферах національної безпеки і оборони визначаються у Стратегії національної безпеки України, Стратегії воєнної безпеки України, Стратегії кібербезпеки України, інших документах з питань національної безпеки і оборони, які схвалюються Радою національної безпеки і оборони України і затверджуються указами Президента України.

<< | >>
Источник: ЗАКОН УКРАЇНИ "Про національну безпеку України" від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. 2018

Еще по теме Стаття 3. Принципи державної політики у сферах національної безпеки і оборони:

 1. Стаття 1. Визначення термінів
 2. Стаття 3. Принципи державної політики у сферах національної безпеки і оборони
 3. Стаття 25. Мета, принципи і види планування у сферах національної безпеки і оборони
 4. Розділ VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 5. РОЗДІЛ 1 ІНТЕГРАЦІЯ ПОВОЄННОЇ ЄВРОПИ
 6. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 7. 2.2. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції у сільському господарстві України
 8. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 9. 1.2. Правові основи організації та діяльності військової прокуратури
 10. СПИСОК використаної ЛіТЕРАТУРи
 11. Джерела дослідження підвищення кваліфікації та становлення системи підвищення кваліфікації прокурорів.
 12. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 13. 1.1 Стан дослідження проблем кримінально-правової та кримінологічної протидії незаконній міграції
 14. 1.3 Соціальна обґрунтованість кримінальної відповідальності за незаконну міграцію
 15. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ