<<
>>

Стаття 3. Правова основа дипломатичної служби

1. Правову основу дипломатичної служби, діяльності її органів та посадових осіб дипломатичної служби становлять Конституція України, чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цей та інші закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, інші акти законодавства України.

2. Відносини, що виникають у зв’язку із вступом на дипломатичну службу посадових осіб дипломатичної служби, її проходженням, припиненням, а також оплатою праці, соціально-побутовим забезпеченням, заохоченнями і соціальними гарантіями, робочим часом і часом відпочинку, відпустками, відповідальністю посадових осіб дипломатичної служби, регулюються цим Законом, Законом України "Про державну службу" та іншими актами законодавства України.

3. Дія норм законодавства про державну службу та про працю поширюється на посадових осіб дипломатичної служби у частині відносин, не врегульованих цим Законом.

4. Відносини, що виникають у зв’язку з роботою в органах дипломатичної служби працівників, які виконують функції з обслуговування, регулюються цим Законом, законодавством про працю, а також іншими актами законодавства України в частині, що не суперечить цьому Закону.

<< | >>
Источник: ЗАКОН УКРАЇНИ "Про дипломатичну службу" від 7 червня 2018 року № 2449-VIII. 2018

Еще по теме Стаття 3. Правова основа дипломатичної служби:

  1. Стаття 3. Правова основа дипломатичної служби
  2. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
  3. УГОДИ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ КОНКУРЕНЦІЮ
  4. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи діяльності
  5. 3.1. Поняття та основні заходи загальносоціального запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності
  6. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
  7. 1.2. Трудові права працівників як об’єкт правового захисту та їх місце в системі прав людини
  8. 3.3 Заходи запобігання незаконній міграції
  9. Функції та завдання правоохоронної діяльності
  10. 3.1. Загальна характеристика механізму правоохорони