<<
>>

Стаття 1-2. Особи, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону

Право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону мають звільнені зі служби (крім випадків призначення пенсії в разі втрати годувальника дружині (чоловіку) з урахуванням вимог частини п’ятої статті 30 цього Закону, яка призначається незалежно від звільнення зі служби):

{Абзац перший статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1678-VIII від 18.10.2016}

а) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби та військової служби за контрактом;

б) особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейські, особи начальницького складу податкової міліції, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;

{Пункт "б" статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015}

в) особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;

г) особи начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

{Пункт "г" статті 1-2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VI від 15.01.2009}

д) громадяни інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають;

е) особи, зазначені у статтях 3 і 4 цього Закону;

є) особи із числа військовослужбовців строкової служби та члени сімей осіб офіцерського складу, прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби і військової служби за контрактом та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, у передбачених цим Законом випадках;

ж) державні службовці та працівники навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України або поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України "Про Національну поліцію" проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу", а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах - на будь-яких посадах.

{Статтю 1-2 доповнено пунктом "ж" згідно із Законом № 580-VIII від 02.07.2015}

{Закон доповнено статтею 1-2 згідно із Законом № 3591-IV від 04.04.2006}

<< | >>
Источник: ЗАКОН УКРАЇНИ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 29, ст.399) від 9 квітня 1992 року № 2262-XII. 1992

Еще по теме Стаття 1-2. Особи, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону:

 1. Стаття 1-2. Особи, які мають право на пенсійне забезпечення на умовах цього Закону
 2. Стаття 2. Умови пенсійного забезпечення
 3. Стаття 8. Кошти на виплату пенсій
 4. Стаття 63. Перерахунок раніше призначених пенсій
 5. Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України
 6. Стаття 89. Видатки, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад
 7. Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 8. Стаття 14. Визначення понять
 9. Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
 10. РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 11. Умови трудової діяльності
 12. 2.2. Об’єктивна сторона злочину «фіктивне підприємництво»