<<
>>

Стаття 24. Оскарження дисциплінарних стягнень

1. Поліцейський має право оскаржити застосоване до нього дисциплінарне стягнення протягом місяця з дня його виконання (реалізації) шляхом подання рапорту до прямого керівника особи, яка застосувала дисциплінарне стягнення, а також шляхом звернення до суду в установленому порядку.

2. Розгляд рапорту про незгоду з дисциплінарним стягненням здійснюється протягом 30 календарних днів з дня його реєстрації в органі поліції шляхом проведення перевірки викладених у рапорті фактів та обставин, що, на думку поліцейського, не були враховані під час проведення службового розслідування та під час прийняття рішення про застосування до нього дисциплінарного стягнення.

3. У разі підтвердження фактів, викладених у рапорті, керівник, який здійснює його розгляд, зобов’язаний негайно вжити заходів до поновлення прав поліцейського, усунення обставин, що призвели до таких порушень, та вирішити питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні порушень.

4. Про результати розгляду рапорту уповноважений керівник письмово інформує поліцейського, який подав скаргу.

5. У разі поновлення порушених прав поліцейського у судовому порядку вищий керівник зобов’язаний негайно вжити заходів до поновлення прав поліцейського, усунення обставин, що призвели до таких порушень, та притягти до відповідальності осіб, винних у вчиненні порушень.

<< | >>
Источник: ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України" від 15 березня 2018 року № 2337-VIII. 2018

Еще по теме Стаття 24. Оскарження дисциплінарних стягнень:

  1. Стаття 24. Оскарження дисциплінарних стягнень
  2. 1.3. Поняття та сутність адміністративних актів органів прокуратури
  3. 1.2.2. Особливості дисциплінарної відповідальності суддів.
  4. 2.2. По­ря­док при­тя­г­нен­ня су­д­дів до ди­с­ци­п­лі­на­р­ної від­по­ві­да­ль­но­с­ті
  5. 2.3. Проблеми законодавчого регулювання інституту дисциплінарної відповідальності суддів
  6. 1.4. Правова характеристика принципів і процесуальних правовідносин з вирішення трудових спорів і конфліктів на сучасному етапі
  7. 2.4. Правова характеристика і шляхи превенції трудових спорів з питань припинення трудового договору
  8. 3.3. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів і конфліктів
  9. ВИСНОВКИ