<<
>>

Стаття 2. Керівники та підлеглі

1. За своїм службовим становищем поліцейські можуть бути керівниками або підлеглими стосовно інших поліцейських.

2. Керівник - це службова особа поліції, наділена правами та обов’язками з організації службової діяльності підлеглих їй поліцейських та інших працівників поліції і контролю за їхньою службовою діяльністю.

3. Керівник, якому поліцейський підпорядкований за службою, у тому числі тимчасово, є прямим керівником для нього. Найближчий до підлеглого прямий керівник є безпосереднім керівником.

4. Під час виконання службових обов’язків поліцейський підпорядковується лише своєму безпосередньому та прямому керівникові.

5. Забороняється втручання в службову діяльність поліцейських особами, які не є їхніми прямими керівниками, крім випадків, визначених Конституцією та законами України.

6. У разі спільного виконання службових обов’язків поліцейськими, які не підпорядковані один одному по службі, старшим вважається поліцейський, визначений безпосереднім керівником або який займає вищу посаду. Якщо поліцейські займають рівні посади, старший визначається за спеціальним званням.

<< | >>
Источник: ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України" від 15 березня 2018 року № 2337-VIII. 2018

Еще по теме Стаття 2. Керівники та підлеглі:

  1. Стаття 2. Керівники та підлеглі
  2. Стаття 8. Права керівників щодо застосування заохочень
  3. Стаття 15. Дисциплінарні комісії
  4. 2.2. Забезпечення прав і законних потерпілого органами досудового розслідування
  5. 3.3. Адміністративна відповідальність посадових та службових осіб органів державної влади як засіб забезпечення паритетності суб’єктів адміністративних правовідносин в аграрному секторі економіки
  6. 1.2. Правові основи організації та діяльності військової прокуратури
  7. 2.1. Організаційні та правові проблеми проведення дізнання у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
  8. Джерела дослідження підвищення кваліфікації та становлення системи підвищення кваліфікації прокурорів.
  9. 1.2.2. Особливості дисциплінарної відповідальності суддів.
  10. 3.3. Ефективність правоохоронної діяльності