>>

Про оренду державного та комунального майна. Закон України. м. Київ 3 жовтня 2019 року № 157-IX. 2019

Цей Закон регулює: правові, економічні та організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває в державній та комунальній власності, майна, що належить Автономній Республіці Крим, а також передачею права на експлуатацію такого майна; майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває в державній та комунальній власності, майна, що належить Автономній Республіці Крим. Дія цього Закону не поширюється на відносини концесії державного та комунального майна.

| >>

Книги и учебники по дисциплине Цивільне право України:

  1. ЯСEЧКO СВIТЛAНA ВAДИМIВНA. ЦИВIЛЬНO-ПPAВOВA ВIДПOВIДAЛЬНIСТЬ ЗA ПOPУШEННЯ ПPAВA НA IНФOPМAЦIЮ Дисepтaцiя нa здoбуття нaукoвoгo ступeня кaндидaтa юpидичних нaук. Хapкiв –2011 - 2011 год