Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівнимиречовинами та фторованими парниковими газами. Закон України. м. Київ 12 грудня 2019 року № 376-IX. 2019

Цей Закон регулює правовідносини щодо виробництва, імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення на ринку та поводження з озоноруйнівними речовинами, фторованими парниковими газами, товарами та обладнанням, які їх містять або використовують, що впливає на озоновий шар та на рівень глобального потепління.

|
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ II РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З КОНТРОЛЬОВАНИМИ РЕЧОВИНАМИ
Розділ III НАВЧАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Розділ IV МАРКУВАННЯ ТОВАРІВ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЩО МІСТЯТЬ КОНТРОЛЬОВАНІ РЕЧОВИНИ
Розділ V ОБЛІК ТА ЗВІТУВАННЯ
Розділ VI КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ
Розділ VII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Книги и учебники по дисциплине Господарче право України: