<<
>>

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 25.10.2001 № 2768-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27). 2001

Документ 2768-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.04.2018, підстава 2354-19

<< | >>
Розділ I ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Глава 1 Основні положення
Глава 2 Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин
Глава 3 Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин
Розділ II ЗЕМЛІ УКРАЇНИ
Глава 4 Склад та цільове призначення земель України
Глава 5 Землі сільськогосподарського призначення
Глава 6 Землі житлової та громадської забудови
Глава 7 Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення
Глава 8 Землі оздоровчого призначення
Глава 9 Землі рекреаційного призначення
Глава 10 Землі історико-культурного призначення
Глава 11 Землі лісогосподарського призначення
Глава 12 Землі водного фонду
Глава 13 Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
Розділ III ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Глава 14 Право власності на землю
Глава 15 Право користування землею
Глава 16 Право земельного сервітуту
Глава 16-1 Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови
Глава 17 Добросусідство
Глава 18 Обмеження прав на землю
Розділ IV НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ
Глава 19 Набуття права на землю громадянами та юридичними особами
Глава 20 Продаж земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів
Глава 21 Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах {Назва глави 21 в редакції Закону № 509-VI від 16.09.2008}
Глава 22 Припинення прав на землю
Розділ V ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ
Глава 23 Захист прав на землю
Глава 24 Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам
Глава 25 Вирішення земельних спорів
Розділ VI ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ
Глава 26 Завдання, зміст і порядок охорони земель
Глава 27 Використання техногенно забруднених земель
Глава 28 Консервація земель
Розділ VII УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
Глава 29 Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних одиниць
Глава 30 Планування використання земель
Глава 31 Землеустрій
Глава 32 Контроль за використанням та охороною земель
Глава 33 Моніторинг земель
Глава 34 Державний земельний кадастр
Глава 35 Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель
Глава 36 Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва
Розділ VIII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Глава 37 Відповідальність за порушення земельного законодавства
Розділ IX ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Книги и учебники по дисциплине Кодекси України:

 1. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.04.2012 № 4651-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) - 2013 год
 2. КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ від 02.10.2012 № 5403-VI (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458) - 2012 год
 3. МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.03.2012 № 4495-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552) - 2012 год
 4. ПОВІТРЯНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19.05.2011 № 3393-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 48-49, ст.536) - 2011 год
 5. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) від 08.07.2010 № 2456-VI - 2010 год
 6. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 02.12.2010 № 2755-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) - 2010 год
 7. КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ від 06.07.2005 № 2747-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446) - 2005 год
 8. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 18.03.2004 № 1618-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492) - 2004 год
 9. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 11.07.2003 № 1129-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21) - 2003 год
 10. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 435-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) - 2003 год
 11. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 436-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) - 2003 год
 12. СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 10.01.2002 № 2947-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135) - 2002 год
 13. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 05.04.2001 № 2341-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) - 2001 год
 14. ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 06.06.1995 № 213/95-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, ст.189) - 1995 год
 15. КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ від 23.05.1995 № 176/95-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349) - 1995 год
 16. КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА від 27.07.1994 № 132/94-ВР ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340 ) - 1994 год
 17. ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 21.01.1994 № 3852-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99) - 1994 год
 18. ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 06.11.1991 № 1798-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56) - 1991 год
 19. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212_20) від 07.12.1984 № 8073-X (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) - 1984 год
 20. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) від 07.12.1984 № 8073-X (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) - 1984 год