<<
>>

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 435-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356). 2003

Документ 435-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.06.2018, підстава 2275-19

<< | >>
КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Розділ I ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
Глава 2 ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ
Глава 3 ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ
Розділ II ОСОБИ
Підрозділ 1 ФІЗИЧНА ОСОБА
Глава 4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ
Глава 5 ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ
Глава 6 ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ
Підрозділ 2 ЮРИДИЧНА ОСОБА
Глава 7 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ
Глава 8 ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА
§ 1. Господарські товариства
§ 2. Виробничий кооператив
Підрозділ 3 УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ
Глава 9 ПРАВОВІ ФОРМИ УЧАСТІ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ
Глава 10 ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ДІЮТЬ ДЕРЖАВА, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ
Глава 11 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Розділ III ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Глава 12 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Глава 13 РЕЧІ. МАЙНО
Глава 14 ЦІННІ ПАПЕРИ
Глава 15 НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА
Розділ IV ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО
Глава 16 ПРАВОЧИНИ
§ 1. Загальні положення про правочини
§ 2 Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону
Глава 17 ПРЕДСТАВНИЦТВО
Розділ V СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
Глава 18 ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ
Глава 19 ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
КНИГА ДРУГА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Глава 20 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Глава 21 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ ІСНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
Глава 22 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА
Розділ I ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Глава 23 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Глава 24 НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Глава 25 ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Глава 26 ПРАВО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Глава 27 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ)
Глава 28 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО
Глава 29 ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Розділ II РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО
Глава 30 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО
Глава 31 ПРАВО ВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ
Глава 32 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ
Глава 33 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ
Глава 34 ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ
КНИГА ЧЕТВЕРТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Глава 35 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Глава 36 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЛІТЕРАТУРНИЙ, ХУДОЖНІЙ ТА ІНШИЙ ТВІР (АВТОРСЬКЕ ПРАВО)
Глава 37 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ, ВІДЕОГРАМУ ТА ПРОГРАМУ (ПЕРЕДАЧУ) ОРГАНІЗАЦІЇ МОВЛЕННЯ (СУМІЖНІ ПРАВА)
Глава 38 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ
Глава 39 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК
Глава 40 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ
Глава 41 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦІЮ
Глава 42 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА СОРТ РОСЛИН, ПОРОДУ ТВАРИН
Глава 43 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ
Глава 44 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ
Глава 45 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ
Глава 46 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ
КНИГА П'ЯТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Глава 47 ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. СТОРОНИ У ЗОБОВ'ЯЗАННІ
Глава 48 ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Глава 49 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
§ 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов'язання
§ 2. Неустойка
§ 3. Порука
§ 4. Гарантія
§ 5. Завдаток
§ 6. Застава
§ 7. Притримання
Глава 50 ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Глава 51 ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Розділ II ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР
Глава 52 ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ
Глава 53 УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
Розділ III ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Підрозділ 1 ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Глава 54 КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ
§ 1. Загальні положення про купівлю-продаж
§ 2. Роздрібна купівля-продаж
§ 3. Поставка
§ 4. Контрактація сільськогосподарської продукції
§ 5. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
§ 6. Міна
Глава 55 ДАРУВАННЯ
Глава 56 РЕНТА
Глава 57 ДОВІЧНЕ УТРИМАННЯ (ДОГЛЯД)
Глава 58 НАЙМ (ОРЕНДА)
§ 1. Загальні положення про найм (оренду)
§ 2. Прокат
§ 3. Найм (оренда) земельної ділянки
§ 4. Найм будівлі або іншої капітальної споруди
§ 5. Найм (оренда) транспортного засобу
§ 6. Лізинг
Глава 59 НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА
Глава 60 ПОЗИЧКА
Глава 61 ПІДРЯД
§ 1. Загальні положення про підряд
§ 2. Побутовий підряд
§ 3. Будівельний підряд
§ 4. Підряд на проектні та пошукові роботи
Глава 62 ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ
Глава 63 ПОСЛУГИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 64 ПЕРЕВЕЗЕННЯ
Глава 65 ТРАНСПОРТНЕ ЕКСПЕДИРУВАННЯ
Глава 66 ЗБЕРІГАННЯ
§ 1. Загальні положення про зберігання
§ 2. Зберігання на товарному складі
§ 3. Спеціальні види зберігання
Глава 67 СТРАХУВАННЯ
Глава 68 ДОРУЧЕННЯ
Глава 69 КОМІСІЯ
Глава 70 УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ
Глава 71 ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД
§ 1. Позика
§ 2. Кредит
§ 3. Банківський вклад
Глава 72 БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК
§1. Загальні положення про банківський рахунок
§2. Рахунок умовного зберігання (ескроу)
Глава 73 ФАКТОРИНГ
Глава 74 РОЗРАХУНКИ
§ 1. Загальні положення про розрахунки
§ 2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень
§ 3. Розрахунки за акредитивом
§ 4. Розрахунки за інкасовими дорученнями
§ 5. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків
Глава 75 РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Глава 76 КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ
Глава 77 СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
§ 1. Загальні положення про спільну діяльність
§ 2. Просте товариство
Підрозділ 2 НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Глава 78 ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ
§ 1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу
§ 2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу
Глава 79 ВЧИНЕННЯ ДІЙ В МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ЇЇ ДОРУЧЕННЯ
Глава 80 РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, МАЙНА ФІЗИЧНОЇ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Глава 81 СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю, МАЙНУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО МАЙНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
Глава 82 ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ
§ 1. Загальні положення про відшкодування шкоди
§ 2. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю
§ 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
Глава 83 НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ
КНИГА ШОСТА СПАДКОВЕ ПРАВО
Глава 84 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ
Глава 85 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ
Глава 86 СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ
Глава 87 ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА НА СПАДКУВАННЯ
Глава 88 ВИКОНАННЯ ЗАПОВІТУ
Глава 89 ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА СПАДЩИНУ
Глава 90 СПАДКОВИЙ ДОГОВІР

Книги и учебники по дисциплине Кодекси України:

 1. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.04.2012 № 4651-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) - 2013 год
 2. КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ від 02.10.2012 № 5403-VI (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458) - 2012 год
 3. МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.03.2012 № 4495-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552) - 2012 год
 4. ПОВІТРЯНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19.05.2011 № 3393-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 48-49, ст.536) - 2011 год
 5. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) від 08.07.2010 № 2456-VI - 2010 год
 6. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 02.12.2010 № 2755-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) - 2010 год
 7. КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ від 06.07.2005 № 2747-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446) - 2005 год
 8. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 18.03.2004 № 1618-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492) - 2004 год
 9. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 11.07.2003 № 1129-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21) - 2003 год
 10. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 436-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) - 2003 год
 11. СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 10.01.2002 № 2947-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135) - 2002 год
 12. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 25.10.2001 № 2768-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27) - 2001 год
 13. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 05.04.2001 № 2341-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) - 2001 год
 14. ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 06.06.1995 № 213/95-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, ст.189) - 1995 год
 15. КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ від 23.05.1995 № 176/95-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349) - 1995 год
 16. КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА від 27.07.1994 № 132/94-ВР ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340 ) - 1994 год
 17. ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 21.01.1994 № 3852-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99) - 1994 год
 18. ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 06.11.1991 № 1798-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56) - 1991 год
 19. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212_20) від 07.12.1984 № 8073-X (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) - 1984 год
 20. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) від 07.12.1984 № 8073-X (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) - 1984 год