<<
>>

СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 10.01.2002 № 2947-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135). 2002

Документ 2947-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.02.2018, підстава 2234-19 (Увага Остання подія — Редакція відбудеться пізніше, підстава 2147а-19 )

<< | >>
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1 СІМ'Я. РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН
Глава 2 ЗДІЙСНЕННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ СІМЕЙНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗАХИСТ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ
Розділ II ШЛЮБ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ
Глава 3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 4 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ
Глава 5 НЕДІЙСНІСТЬ ШЛЮБУ
Глава 6 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ
Глава 7 ПРАВО ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ДРУЖИНИ ТА ЧОЛОВІКА
Глава 8 ПРАВО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ
Глава 9 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ ПО УТРИМАННЮ
Глава 10 ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР
Глава 11 ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ
Розділ III ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МАТЕРІ, БАТЬКА І ДИТИНИ
Глава 12 ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ
Глава 13 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ
Глава 14 ПРАВА БАТЬКІВ І ДІТЕЙ НА МАЙНО
Глава 15 ОБОВ'ЯЗОК МАТЕРІ, БАТЬКА УТРИМУВАТИ ДИТИНУ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ
Глава 16 ОБОВ'ЯЗОК БАТЬКІВ УТРИМУВАТИ ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКУ, СИНА ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ
Глава 17 ОБОВ'ЯЗОК ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКИ, СИНА УТРИМУВАТИ БАТЬКІВ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ
Розділ IV ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
Глава 18 УСИНОВЛЕННЯ
Глава 19 ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ НАД ДІТЬМИ
Глава 20 ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ
Глава 20-1 ПРИЙОМНА СІМ'Я
Глава 20-2 ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ
Розділ V ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї ТА РОДИЧІВ
Глава 21 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї ТА РОДИЧІВ
Глава 22 ОБОВ'ЯЗОК ПО УТРИМАННЮ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї ТА РОДИЧІВ
Розділ VI ОСОБЛИВОСТІ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ЗА ЇЇ МЕЖАМИ, ТА ІНОЗЕМЦЯМИ
Розділ V "Акти громадянського стану" зберігає свою чинність у частині, що не суперечить цьому Кодексу, до прийняття спеціального закону;

Книги и учебники по дисциплине Кодекси України:

 1. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.04.2012 № 4651-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) - 2013 год
 2. КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ від 02.10.2012 № 5403-VI (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458) - 2012 год
 3. МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.03.2012 № 4495-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552) - 2012 год
 4. ПОВІТРЯНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19.05.2011 № 3393-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 48-49, ст.536) - 2011 год
 5. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) від 08.07.2010 № 2456-VI - 2010 год
 6. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 02.12.2010 № 2755-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) - 2010 год
 7. КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ від 06.07.2005 № 2747-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446) - 2005 год
 8. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 18.03.2004 № 1618-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492) - 2004 год
 9. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 11.07.2003 № 1129-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21) - 2003 год
 10. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 435-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) - 2003 год
 11. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 436-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) - 2003 год
 12. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 25.10.2001 № 2768-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27) - 2001 год
 13. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 05.04.2001 № 2341-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) - 2001 год
 14. ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 06.06.1995 № 213/95-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, ст.189) - 1995 год
 15. КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ від 23.05.1995 № 176/95-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349) - 1995 год
 16. КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА від 27.07.1994 № 132/94-ВР ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340 ) - 1994 год
 17. ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 21.01.1994 № 3852-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99) - 1994 год
 18. ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 06.11.1991 № 1798-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56) - 1991 год
 19. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212_20) від 07.12.1984 № 8073-X (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) - 1984 год
 20. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) від 07.12.1984 № 8073-X (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) - 1984 год