<<
>>

МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.03.2012 № 4495-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552). 2012

Документ 4495-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.07.2018, підстава 2464-19 ( [Увага] Увага Остання подія — Редакція відбудеться 01.01.2021, підстава 1796-19 )

<< | >>
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. Основи державної митної справи
Глава 2. Уповноважений економічний оператор
Глава 3. Інформування, консультування та попередні рішення з питань державної митної справи
Глава 4. Оскарження рішень, дій або бездіяльності органів доходів і зборів, їх посадових осіб та інших працівників і відповідальність за них
Глава 5. Інформаційні технології та інформаційні ресурси у державній митній справі
Розділ II КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ
Глава 6. Країна походження товару та критерії достатньої переробки товару. Документи про походження товару
Глава 7. Підтвердження країни походження товару
Розділ III МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ
Глава 8. Загальні положення щодо митної вартості
Глава 9. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту, та порядок їх застосування
Глава 10. Визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України в митних режимах, відмінних від митного режиму імпорту
Розділ IV УКРАЇНСЬКА КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Глава 11. Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, її структура та класифікація товарів
Розділ V МИТНІ РЕЖИМИ
Глава 12. Загальні положення щодо митних режимів
Глава 13. Імпорт (випуск для вільного обігу)
Глава 14. Реімпорт
Глава 15. Експорт
Глава 16. Реекспорт
Глава 17. Транзит
Глава 18. Тимчасове ввезення
Глава 19. Тимчасове вивезення
Глава 20. Митний склад
Глава 21. Вільна митна зона
Глава 22. Безмитна торгівля
Глава 23. Переробка на митній території
Глава 24. Переробка за межами митної території
Глава 25. Знищення або руйнування
Глава 26. Відмова на користь держави
Розділ VI ПЕРЕМІЩЕННЯ І ПРОПУСК ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ. МИТНІ ФОРМАЛЬНОСТІ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ РІЗНИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ
Глава 27. Загальні положення щодо умов та порядку переміщення і пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України
Глава 28. Переміщення товарів через митний кордон України
Глава 29. Тимчасове зберігання
Глава 30. Митні формальності на морському і річковому транспорті
Глава 31. Митні формальності на авіатранспорті
Глава 32. Митні формальності на залізничному транспорті
Глава 33. Митні формальності на автомобільному транспорті
Глава 34. Митні формальності щодо припасів
Глава 35. Митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі
Глава 36. Переміщення (пересилання) товарів через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях
Розділ VII ЗБЕРІГАННЯ ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КОМЕРЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА СКЛАДАХ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ НИМИ
Глава 37. Зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на складах органів доходів і зборів
Глава 38. Розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення та коштами
Розділ VIII МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ
Глава 39. Загальні положення щодо митного оформлення
Глава 40. Декларування
Розділ IX МИТНІ ПЛАТЕЖІ
Глава 41. Загальні положення щодо митних платежів
Глава 42. Мито
Глава 43. Справляння митних платежів
Розділ X ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД ОРГАНАМИ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ
Глава 44. Форми, умови та способи забезпечення зобов’язань перед органами доходів і зборів
Глава 45. Фінансові гарантії
Глава 46. Інші способи забезпечення сплати митних платежів
Розділ XI МИТНИЙ КОНТРОЛЬ
Глава 47. Організація митного контролю
Глава 48. Зони митного контролю
Глава 49. Здійснення митного контролю
Глава 50. Митні експертизи
Глава 51. Особливі процедури митного контролю
Глава 52. Система управління ризиками
Розділ XII ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ (ПЕРЕСИЛАЮТЬСЯ) ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ГРОМАДЯНАМИ
Глава 53. Загальні положення щодо пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) через митний кордон України громадянами
Глава 54. Пропуск та оподаткування товарів, що вивозяться (пересилаються) громадянами за межі митної території України
Глава 55. Пропуск та оподаткуваннятоварів, які ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України
Розділ XIII ОСОБЛИВОСТІ ПРОПУСКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ, МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ОФІЦІЙНИМИ ОСОБАМИ, А ТАКОЖ ДИПЛОМАТИЧНИМИ ПРЕДСТАВНИЦТВАМИ УКРАЇНИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ
Глава 56. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що ввозяться на митну територію України представництвами іноземних держав, міжнародними організаціями та офіційними особами, а також дипломатичними представництвами України, що знаходяться за кордоном
Глава дипломатичного представництва іноземної держави та члени дипломатичного персоналу представництва, а також члени їхніх сімей, які проживають разом з ними, за умови, що вони не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, можуть ввозити в Україну товари, призначені для особистого користування, включаючи предмети початкового облаштування, та вивозити з України товари, призначені для особистого користування, включаючи придбані на митній території України, з дотриманням встанов
Розділ XIV СПРИЯННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
Глава 57. Заходи органів доходів і зборів щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України
Розділ XV ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ КОНТРОЛЮ ЗА ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Глава 58. Загальні положення щодо здійснення органами доходів і зборів контролю за окремими видами діяльності підприємств
Глава 59. Митна брокерська діяльність
Глава 60. Відкриття та експлуатація магазину безмитної торгівлі
Глава 61. Відкриття та експлуатація митного складу
Глава 62. Відкриття та експлуатація вільної митної зони комерційного або сервісного типу
Глава 63. Відкриття та експлуатація складу тимчасового зберігання
Глава 64. Відкриття та експлуатація вантажного митного комплексу
Розділ XVІ МИТНА СТАТИСТИКА
Глава 65. Митна статистика
Розділ XVІI ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОНТРАБАНДІ
Глава 66. Заходи щодо запобігання та протидії контрабанді
Розділ XVІІІ ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НИХ
Глава 67. Загальні положення щодо порушень митних правил та відповідальності за них
Глава 68. Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення
Розділ XІX ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
Глава 69. Порядок провадження у справах про порушення митних правил
Глава 70. Адміністративне затримання
Глава 71. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення
Глава 72. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил
Глава 73. Виконання постанов органів доходів і зборів про накладення адміністративних стягнень за порушення митних правил
Розділ XX ОРГАНИ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ
Глава 74. Структура та організація діяльності органів доходів і зборів
Глава 75. Атрибутика органів доходів і зборів
Глава 76. Майно, фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів доходів і зборів
Глава 77. Взаємовідносини органів доходів і зборів з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності
Глава 78. Міжнародне співробітництво з питань державної митної справи
Глава 79. Проходження служби в органах доходів і зборів
Глава 80. Професійна освіта та науково-дослідна діяльність у сфері державної митної справи
Глава 81. Правовий захист працівників органів доходів і зборів
Глава 82. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими особами органів доходів і зборів
Глава 83. Соціальний захист працівників органів доходів і зборів

Книги и учебники по дисциплине Кодекси України:

 1. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.04.2012 № 4651-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) - 2013 год
 2. КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ від 02.10.2012 № 5403-VI (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458) - 2012 год
 3. ПОВІТРЯНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19.05.2011 № 3393-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 48-49, ст.536) - 2011 год
 4. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) від 08.07.2010 № 2456-VI - 2010 год
 5. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 02.12.2010 № 2755-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) - 2010 год
 6. КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ від 06.07.2005 № 2747-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446) - 2005 год
 7. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 18.03.2004 № 1618-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492) - 2004 год
 8. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 11.07.2003 № 1129-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21) - 2003 год
 9. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 435-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) - 2003 год
 10. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 436-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) - 2003 год
 11. СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 10.01.2002 № 2947-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135) - 2002 год
 12. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 25.10.2001 № 2768-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27) - 2001 год
 13. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 05.04.2001 № 2341-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) - 2001 год
 14. ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 06.06.1995 № 213/95-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, ст.189) - 1995 год
 15. КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ від 23.05.1995 № 176/95-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349) - 1995 год
 16. КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА від 27.07.1994 № 132/94-ВР ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340 ) - 1994 год
 17. ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 21.01.1994 № 3852-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99) - 1994 год
 18. ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 06.11.1991 № 1798-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56) - 1991 год
 19. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212_20) від 07.12.1984 № 8073-X (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) - 1984 год
 20. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) від 07.12.1984 № 8073-X (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) - 1984 год