<<
>>

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 06.11.1991 № 1798-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 6, ст.56). 1991

Документ 1798-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.01.2018, підстава 2234-19 {Вводиться в дію Постановою ВР № 1799-XII від 06.11.91, ВВР, 1992, № 6, ст.57}

<< | >>
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1. Основні положення
Глава 2. Юрисдикція
§ 1. Предметна та суб’єктна юрисдикція господарських судів
§ 2. Інстанційна юрисдикція
§ 3. Територіальна юрисдикція (підсудність)
Глава 3. Склад суду. Відводи
Глава 4. Учасники судового процесу
§ 1. Учасники справи
§ 2. Представники
§ 3. Інші учасники судового процесу
Глава 5. Докази та доказування
§ 1. Основні положення про докази
§ 2. Показання свідків
§ 3. Письмові докази
§ 4. Речові докази
§ 5. Електронні докази
§ 6. Висновок експерта
§ 7. Висновок експерта у галузі права
§ 8. Забезпечення доказів
Глава 6. Процесуальні строки
Глава 7. Судові виклики і повідомлення
Глава 8. Судові витрати
Глава 9. Заходи процесуального примусу
Глава 10. Забезпечення позову
Розділ II НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Розділ III ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 1. Письмові заяви учасників справи
§ 1. Заяви по суті справи
§ 2. Заяви з процесуальних питань
Глава 2. Відкриття провадження у справі
Глава 3. Підготовче провадження
Глава 4. Врегулювання спору за участю судді
Глава 5. Відмова позивача від позову. Мирова угода сторін
Глава 6. Розгляд справи по суті
§ 1. Загальні положення
§ 2. Відкриття розгляду справи по суті
§ 3. З’ясування обставин справи та дослідження доказів
§ 4. Судові дебати та ухвалення рішення
Глава 7. Фіксування судового процесу
Глава 8. Залишення позову без розгляду. Зупинення і закриття провадження у справі
Глава 9. Судові рішення
Глава 10. Розгляд справ у порядку спрощеного позовного провадження
Розділ IV ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ
Глава 1. Апеляційне провадження
§ 1. Апеляційна скарга
§ 2. Відкриття апеляційного провадження
§ 3. Апеляційний розгляд
Глава 2. Касаційне провадження
§ 1. Касаційна скарга
§ 2. Відкриття касаційного провадження
§ 3. Касаційний розгляд
Глава 3. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами
Розділ V ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ
Розділ VI СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ
Розділ VII ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ ТА ПРО ВИДАЧУ НАКАЗІВ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
Глава 1. Оскарження рішення третейського суду
Глава 2. Видача наказу на примусове виконання рішення третейського суду
Розділ VIII ВІДНОВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИМ СУДОМ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Розділ IX ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ

Книги и учебники по дисциплине Кодекси України:

 1. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.04.2012 № 4651-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88) - 2013 год
 2. КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ від 02.10.2012 № 5403-VI (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458) - 2012 год
 3. МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 13.03.2012 № 4495-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552) - 2012 год
 4. ПОВІТРЯНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 19.05.2011 № 3393-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 48-49, ст.536) - 2011 год
 5. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51, ст.572) від 08.07.2010 № 2456-VI - 2010 год
 6. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 02.12.2010 № 2755-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112) - 2010 год
 7. КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ від 06.07.2005 № 2747-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446) - 2005 год
 8. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 18.03.2004 № 1618-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492) - 2004 год
 9. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 11.07.2003 № 1129-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 3-4, ст. 21) - 2003 год
 10. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 435-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356) - 2003 год
 11. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 16.01.2003 № 436-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144) - 2003 год
 12. СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 10.01.2002 № 2947-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135) - 2002 год
 13. ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 25.10.2001 № 2768-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 3-4, ст.27) - 2001 год
 14. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 05.04.2001 № 2341-III (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) - 2001 год
 15. ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 06.06.1995 № 213/95-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 24, ст.189) - 1995 год
 16. КОДЕКС ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА УКРАЇНИ від 23.05.1995 № 176/95-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, №№ 47, 48, 49, 50, 51, 52, ст.349) - 1995 год
 17. КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА від 27.07.1994 № 132/94-ВР ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 36, ст.340 ) - 1994 год
 18. ЛІСОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 21.01.1994 № 3852-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 17, ст.99) - 1994 год
 19. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212_20) від 07.12.1984 № 8073-X (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) - 1984 год
 20. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213 - 330) від 07.12.1984 № 8073-X (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) - 1984 год