>>

ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................................. 4

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ЗАСАДИ ГЛАСНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 13

1.1.

Гласність кримінального судочинства як політико-правове явище

та її предмет.............................................................................................................. 13

1.2. Історичний розвиток засади гласності кримінального судочинства 26

1.3. Поняття засади гласності кримінального судочинства, її суть

та значення............................................................................................................... 32

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ЗАСАДИ ГЛАСНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО

СУДОЧИНСТВА........................................................................................................... 47

2.1. Відкритий судовий розгляд кримінальних справ та його повне фіксування технічними засобами................................................................................................................................ 47

2.2. Участь громадськості у розгляді та вирішенні кримінальних справ як складова змісту засади гласності.............................................................................................................. 66

РОЗДІЛ 3. Підстави обмеження засади гласності кримінального судочинства 87

3.1. Визначення таємниці особистого життя людини як підстави обмеження гласності кримінального процесу............................................................................................... 87

3.2. Професійні таємниці та їх охорона у сфері кримінального

судочинства............................................................................................................ 99

3.3. Інформація з обмеженим доступом у сфері підприємницької

діяльності................................................................................................................ 136

3.4. Правова охорона (забезпечення нерозголошення) державної та службової таємниць у сфері кримінального судочинства.................................................................................. 147

3.5 Особливості правової охорони у кримінальному процесі (недопущення широкого розголошення) таємниць слідства та судочинства............................... 155

3.6. Обмеження гласності кримінального судочинства щодо розгляду справ про злочини неповнолітніх................................................................................................................... 175

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ.................................................................................... 181

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА лІТЕРАТУРА…....……………………..197

| >>
Источник: Король Володимир Володимирович. ЗАСАДА ГЛАСНОСТІ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ. Львів-2002. 2002

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Стаття 14. Визначення понять
 2. Стаття 198. Виконання за цінним папером
 3. Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок
 4. Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
 5. §2.«Соотношение правовых признаков статуса ТНК и статуса юридического лица. Сравнительный анализ»
 6. Стаття 7. Загальні збори членів організації колективного управління
 7. Стаття 13. Декларування майнових прав. Вилучення майнових прав з управління організації колективного управління
 8. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 9. 4.3. Забезпечення договірної свободи сторін у процесі надання адміністративних послуг у сільському господарстві
 10. 1.3. Эволюционизм и теория прогресса
 11. § 2. Понятие пенсионного страхования
 12. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 13. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури