<<
>>

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ....................................................................................... 4

ВСТУП...........................................................................................................................................

6

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ҐЕНЕЗА СУДУ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ........................... 16

1.1. Участь народу у здійсненні правосуддя в кримінальних справах як традиція українського правосуддя: історичний екскурс 16

1.1.1. Зародження суду присяжних в Україні.......................................................... 16

1.1.2. Суд присяжних в Російській імперії................................................................ 22

1.1.3. Суд присяжних в Австро-Угорщині................................................................ 25

1.1.4. Суд присяжних на українських землях, що входили до складу

Польщі........................................................................................................................................ 28

1.1.5. Суд присяжних в часи української революції.............................................. 30

1.1.6. Участь народу в кримінальному судочинстві в радянський період . 33

1.2. Моделі суду присяжних для розгляду кримінальних справ та їх реалізація

у правових системах................................................................................................................ 36

1.2.1. Класична (англо-американська) модель........................................................ 36

1.2.2. Європейська (континентальна) модель.......................................................... 53

1.3. Особливості суду присяжних в Україні: його надбання і

недоліки...................................................................................................................................... 71

Висновки до Розділу 1...........................................................................................................

86

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ...................................................... 87

2.1. Формування списків присяжних у різних правових системах та Україні:

критерії та суб’єкти відбору.................................................................................................. 87

2.2. Відбір присяжних для участі в розгляді кримінальної справи....................... 108

2.3. Усунення присяжного від участі у судовому розгляді кримінальної

справи....................................................................................................................................... 127

2.4. Правовий захист присяжного під час його діяльності по відправленню

правосуддя............................................................................................................................... 134

Висновки до Розділу 2.......................................................................................................... 148

РОЗДІЛ 3. ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ............................................................................................... 150

3.1. Процесуальний статус присяжного: права, обов’язки, компетенція.............. 150

3.2. Реалізація присяжними свого кримінально-процесуального статусу під час

судового розгляду................................................................................................................ 155

3.2.1. Участь присяжних у прийнятті проміжних процесуальних рішень під

час судового розгляду........................................................................................................ 155

3.2.2. Участь присяжних у дослідженні доказів під час судового

розгляду.................................................................................................................................. 162

3.3. Прийняття рішення судом присяжних за результатами розгляду

кримінального провадження............................................................................................. 189

Висновки до Рзділу 3........................................................................................................... 201

ВИСНОВКИ........................................................................................................................... 206

ДОДАТКИ.............................................................................................................................. 210

217

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВРП

ВРУ

ВССУ

ВСУ

ГПУ

ДБР

ДСА

ЄКПЛ

ЄРДР

<< | >>
Источник: ВОЛОСКО ІРИНА РОМАНІВНА. СУД ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Стаття 14. Визначення понять
 2. Стаття 198. Виконання за цінним папером
 3. Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок
 4. Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
 5. §2.«Соотношение правовых признаков статуса ТНК и статуса юридического лица. Сравнительный анализ»
 6. Стаття 7. Загальні збори членів організації колективного управління
 7. Стаття 13. Декларування майнових прав. Вилучення майнових прав з управління організації колективного управління
 8. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 9. 4.3. Забезпечення договірної свободи сторін у процесі надання адміністративних послуг у сільському господарстві
 10. 1.3. Эволюционизм и теория прогресса
 11. § 2. Понятие пенсионного страхования
 12. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації