<<
>>

Висновки до Розділу 2

1. Питання присяжним в ході їх відбору для розгляду конкретної справи доцільно задавати у такому порядку: а) спрямовані на з’ясування формальних підстав відводу; б) спрямовані на з’ясування підстав самовідводу; в) спрямовані на з’ясування упередженості у зв’язку з винуватістю обвинуваченого чи характером кримінального провадження.

Такі запитання мають бути сформульовані в простих і зрозумілих людям різного інтелектуального рівня виразах. Слід передбачити таку форму звернення до присяжних, щоб кожен з них сприймав питання як таке, що задається йому особисто.

2. Процедуру добору присяжних можна поділити на наступні етапи: вступне слово головуючого судді; роз’яснення учасникам прав та обов’язків присяжних (зокрема на самовідвід); мотивовані відводи присяжних; затвердження присяжних.

3. У резонансних кримінальних провадженнях доцільно було б з’ясовувати у присяжних ступінь і характер їх поінформованості про обставини кримінального провадження, яке вони будуть розглядати. Проте навіть при отриманні позитивних відповідей безумовно заявляти відвід з причини упередженості кандидата у присяжні, як видається, не зовсім буде правильно. Основним критерієм, повинно бути те, щоб склад присяжних становили неупереджені особи, а не необізнані або безініціативні присяжні.

4. Зі змісту ч. 3 ст. 388 КПК незрозуміло, чи підписує присяжний текст принесеної ним присяги. Вважаємо, що текст присяги він повинен обов’язково підписати, що свідчитиме не тільки про оголошення ним тексту присяги, але і усвідомлення її змісту. Підписані основними та запасними присяжними тексти присяг повинні бути додані до матеріалів кримінального провадження.

5. Перелік у законі підстав для усунення присяжного не є вичерпним. Таким шляхом іде й судова практика застосування підстав для усунення присяжного. Правильною в сучасних умовах, видається практика усунення присяжного у випадку його мобілізації та участі в антитерористичній операції.

<< | >>
Источник: ВОЛОСКО ІРИНА РОМАНІВНА. СУД ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ. Дисертація подається на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Львів - 2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до Розділу 2:

 1. Розділ XXІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. РОЗДІЛ 4 ПРАВО ЄС ЩОДО ДЕРЖАВНИХ ЗАМОВЛЕНЬ
 3. РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ
 4. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 5. ВСТУП
 6. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 7. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 8. ВСТУП
 9. Висновки до розділу 2
 10. 2.1. Організаційні та правові проблеми проведення дізнання у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
 11. ВСТУП
 12. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
 13. 2.2. Місце громадських організацій у механізмі захисту трудових прав працівників
 14. 2.5 Юридичні наслідки застосування давності
 15. ВСТУП
 16. 1.4 Кримінальна відповідальність за незаконну міграцію у законодавстві інших держав
 17. 3.3 Заходи запобігання незаконній міграції
 18. Стадії підзаконного нормотворчого процесу
 19. ВСТУП