<<
>>

перелік умовних позначень

КПК України – Кримінально-процесуальний Кодекс України

проект КПК України – проект Кримінально-процесуального Кодексу України

СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік

УНР – Українська Народна Республіка

РРФСР – Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка

УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка

КПРС – Комуністична Партія Радянського Союзу

ВТУ – виправно-трудова установа

КК України – Кримінальний Кодекс України

МУ МВС – міське управління Міністерства внутрішніх справ

ВАТ – відкрите акціонерне товариство

ВТК України – Виправно-трудовий кодекс України

РФ – Російська Федерація

АТС – автоматизована телефонна станція

органи РАГСу – органи реєстрації актів громадянського стану

КпШС України – Кодекс про шлюб і сім’ю України

ЦК України – Цивільний кодекс України

проект ЦК України – проект Цивільного кодексу України ЗВДТ України – Звід відомостей, що становлять державну таємницю України

УМВСУ – управління Міністерства внутрішніх справ України

ООН – Організація Об’єднаних Націй

<< | >>
Источник: Король Володимир Володимирович. ЗАСАДА ГЛАСНОСТІ ТА ЇЇ ОБМЕЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ. Львів-2002. 2002

Еще по теме перелік умовних позначень:

 1. З М І С Т
 2. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ:
 3. Додаток №1 І Н С Т Р У К Ц І Я (проект розроблений дисертантом) з діловодства в місцевому загальному суді
 4. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ, ЩО ЗУСТРІЧАЮТЬСЯ У ТЕКСТІ ДИСЕРТАЦІЇ
 5. 4.3. Забезпечення договірної свободи сторін у процесі надання адміністративних послуг у сільському господарстві
 6. ЗМІСТ
 7. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
 8. 1.1. Огляд літератури та вибір напрямків дослідження
 9. 2.1. Об’єкти прав інтелектуальної власності за чинним законодавством України
 10. З М І С Т
 11. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ:
 12. Додатки
 13. ЗМІСТ
 14. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
 15. ВСТУП
 16. ЗМІСТ
 17. ВСТУП
 18. перелік умовних позначень
 19. 3.1. Загальна характеристика механізму правоохорони