<<

Додатки

Додаток 1

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо автоматизованої системи «Он-лайн будинок юстиції»

з\п

Назва

послуги

Основний порядок вчинення дій за запропонованою послугою Шляхи реалізації пропозиції
Нормативний Технічний
Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правового акта
1. -Державна реєстрація створення структурних утворень політичних партій зі статусом юридичної особи;

- Державна реєстрація змін до відомостей про структурні утворення політичних партій зі статусом юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (в тому числі, зміна місцезнаходження, зміна у складі керівних органів);

- Державна реєстрація припинення структурних утворень політичних партій зі статусом юридичної особи.

Для державної реєстрації структурних утворень політичних партій, внесення змін до відомостей про структурні утворення політичних партій зі статусом юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (в тому числі, зміни місцезнаходження, зміни у складі керівних органів) а також припинення структурних утворень політичних партій до реєструючого органу подається в електронній формі через портал електронних сервісів пакет документів відповідно до ч.ч. 1, 4, 5, 9 та 12 ст. 17 Закону. Документи в електронній формі мають бути оформлені відповідно до вимог законодавства.

Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:

1) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;

2) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

3) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;

4) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

5) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

6) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.

Порядок державної реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських формувань визначається Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.

За результатами розгляду реєструючим органом приймається одне з таких рішень:

- зупинення розгляду документів;

- відмова у державній реєстрації;

- реєстрація.

Вказані рішення приймаються в порядку статей 25, 27 та 28 Закону та у строки, встановлені ст.26

Результати розгляду формуються та оприлюднюються на порталі електронних сервісів, де заявник може з ними ознайомитись.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» у редакції від 01.01.2017 (далі – Закон про реєстрацію)

ч.2 ст. 8 Закону про реєстрацію «Порядок функціонування порталу електронних сервісів визначається Міністерством юстиції України».

ч. 6 ст. 29 Закону про реєстрацію «Порядок формування та зберігання реєстраційних справ визначається Міністерством юстиції України».

ч.3 ст. 14 Закону про реєстрацію «документи в електронній формі подаються заявником через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи».

ч. 6 ст. 25 Закону про реєстрацію «порядок державної реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських формувань, символіки та проведення інших реєстраційних дій визначається Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи».

п.2 ч. 4 ст. 17 Закону про реєстрацію «примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою»

Розробити та впровадити нормативно-правовий акт, який визначить порядок функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що забезпечить можливість здійснення дій, передбачених частиною 1 статті 8 Закону про реєстрацію.

Розробити та впровадити Порядок формування та зберігання реєстраційних справ, який буде регулювати в тому числі і формування та зберігання реєстраційних справ у електронній формі та вирішить питання про формування реєстраційних справ у паперовій формі, у випадку подачі документів для проведення реєстраційних дій через портал електронних сервісів.

Розробити та впровадити Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, який врегулює порядок подачі документів в електронній формі, визначить порядок прийняття рішень про реєстрацію громадських формувань та проведення інших реєстраційних дій.

Внести зміни до п.2 ст. 17 Закону про реєстрацію, якими передбачити можливість подання документів в електронній формі.

Внести зміни до ч. 4 ст. 17 Закону про реєстрацію, доповнити: «примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування».

Розробити нормативно-правовий акт про типові зразки документів для державної реєстрації створення структурних утворень політичних партій зі статусом юридичної особи, державної реєстрації змін до відомостей про структурні утворення політичних партій зі статусом юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (в тому числі, зміна місцезнаходження, зміна у складі керівних органів) та державної реєстрації припинення структурних утворень політичних партій зі статусом юридичної особи.

1. Створення порталу електронних сервісів.

2. Створити зваємозв’язок між «Он-лайн будинком юстиції» та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що надасть можливість опрацьовувати подані документи для державної реєстрації.

3. Забезпечення відділу сучасним комп’ютерним обладнанням та високошвидкісним інтернетом, що в свою чергу забезпечить належний електронний взаємообмін інформацією між заявником та реєструючим органом.

4.Можливість підписання документів, що подаються в електронному вигляді шляхом накладання ЕЦП.

5. Доповнити «Он-лайн будинок юстиції» каналом зв’язку «Он-лайн консультант», який забезпечить моментальний діалог з потенційними користувачами та покращить сервіс надання послуг.

6.Запровадити послугу «СМС-МАЯК» у сфері державної реєстрації громадських формувань для отримання миттєвих повідомлень про зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.Реалізувати можливість подавати документи для державної реєстрації громадського об’єднання без права юридичної особи. Додати можливість подавати документи для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання та припинення дільності (з правом і без права юридичної особи).

8. Реалізувати можливість подачі документів для державної реєстрації створення, змін до відомостей та припинення дільності не лише громадських об’єднань, а й інших громадських формувань.

9. Наповнити автоматизовану систему «Он-лайн будинок юстиції» типовими зразками документів, які подаються заявниками для проведення державної реєстрації громадських формувань.

10.Наповнити автоматизовану систему «Он-лайн будинок юстиції»реквізитами для сплати адміністративного збору , що справляється за державну реєстрацію.

11. Привести зразки заяв для державної реєстрації громадських об’єднань, розміщених у розділі «Реєстрація ГО та ЗМІ» у відповідність до вимог чинного законодавства.

12. Розробити та визначити механізм отримання заявником Опису поданих документів для державної реєстрації у відповідності з Законом про реєстрацію.

2. - Державна реєстрація створення структурних утворень політичних партій без статусу юридичної особи;

- Державна реєстрація змін до відомостей про структурні утворення політичних партій без статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (в тому числі, зміна місцезнаходження, зміна у складі керівних органів);

- Державна реєстрація припинення структурних утворень політичних партій без статусу юридичної особи;

- Державна реєстрація первинного осередку політичної партії, що здійснюється без надання статусу юридичної особи шляхом повідомлення про утворення первинного осередку.

Для державної реєстрації структурних утворень політичних партій, без статусу юридичної особи, внесення змін до відомостей про структурні утворення політичних партій без статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (в тому числі, зміни місцезнаходження, зміни у складі керівних органів), а також припинення структурних утворень політичних партій без статусу юридичної особи, до реєструючого органу подається в електронній формі через портал електронних сервісів пакет документів відповідно до ст. 21 Закону про реєстрацію. Документи в електронній формі мають бути оформлені відповідно до вимог законодавства.

Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:

1) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;

2) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

3) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;

4) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

5) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

6) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації.

Порядок державної реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських формувань визначається Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.

За результатами розгляду реєструючим органом приймається одне з таких рішень:

- зупинення розгляду документів;

- відмова у державній реєстрації;

- реєстрація.

Вказані рішення приймаються в порядку статей 25, 27 та 28 Закону та у строки, встановлені ст.26

Результати розгляду формуються та оприлюднюються на порталі електронних сервісів, де заявник може з ними ознайомитись.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» у редакції від 01.01.2017 (далі – Закон про реєстрацію)

ч.2 ст. 8 Закону про реєстрацію «Порядок функціонування порталу електронних сервісів визначається Міністерством юстиції України».

ч. 6 ст. 29 Закону про реєстрацію «Порядок формування та зберігання реєстраційних справ визначається Міністерством юстиції України».

ч.3 ст. 14 Закону про реєстрацію «документи в електронній формі подаються заявником через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи».

ч. 6 ст. 25 Закону про реєстрацію «порядок державної реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських формувань, символіки та проведення інших реєстраційних дій визначається Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи».

п. 3 ч. 2 ст. 21 Закону про реєстрацію «примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про створення структурного утворення політичної партії, невід’ємною частиною якого є реєстр учасників, що містить відомості про прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, громадянство»

п.2 ч. 4 ст. 21 Закону про реєстрацію « примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління структурного утворення політичної партії про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру»

п. 3 ч. 4 ст. 21 Закону про реєстрацію «примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу структурного утворення політичної партії, на якому відповідно до статуту політичної партії було скликано засідання вищого органу управління структурного утворення політичної партії»

ч. 6 ст. 21 Закону про реєстрацію «Для державної реєстрації припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління, передбаченого статутом політичної партії, про саморозпуск або рішення відповідного державного органу про припинення структурного утворення політичної партії»

Розробити та впровадити нормативно-правовий акт, який визначить порядок функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що забезпечить можливість здійснення дій, передбачених частиною 1 статті 8 Закону про реєстрацію.

Розробити та впровадити Порядок формування та зберігання реєстраційних справ, який буде регулювати в тому числі і формування та зберігання реєстраційних справ у електронній формі та вирішить питання про формування реєстраційних справ у паперовій формі, у випадку подачі документів для проведення реєстраційних дій через портал електронних сервісів.

Розробити та впровадити Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, який врегулює порядок подачі документів в електронній формі, визначить порядок прийняття рішень про реєстрацію громадських формувань та проведення інших реєстраційних дій.

Внести зміни до п. 3 ч. 2 ст. 21; п.2 ч. 4 ст. 21; п. 3 ч. 4 ст. 21; ч. 6 ст. 21 Закону про реєстрацію, якими передбачити можливість подання документів в електронній формі.

Розробити нормативно-правовий акт про типові зразки документів для державної реєстрації створення структурних утворень політичних партій без статусу юридичної особи, державної реєстрації змін до відомостей про структурні утворення політичних партій без статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (в тому числі, зміна місцезнаходження, зміна у складі керівних органів) та державної реєстрації припинення структурних утворень політичних партій без статусу юридичної особи.

1. Створення порталу електронних сервісів.

2. Створити зваємозв’язок між «Он-лайн будинком юстиції» та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що надасть можливість опрацьовувати подані документи для державної реєстрації.

3. Забезпечення відділу сучасним комп’ютерним обладнанням та високошвидкісним інтернетом, що в свою чергу забезпечить належний електронний взаємообмін інформацією між заявником та реєструючим органом.

4.Можливість підписання документів, що подаються в електронному вигляді шляхом накладання ЕЦП.

5. Доповнити «Он-лайн будинок юстиції» каналом зв’язку «Он-лайн консультант», який забезпечить моментальний діалог з потенційними користувачами та покращить сервіс надання послуг.

6.Запровадити послугу «СМС-МАЯК» у сфері державної реєстрації громадських формувань для отримання миттєвих повідомлень про зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.Реалізувати можливість подавати документи для державної реєстрації громадського об’єднання без права юридичної особи. Додати можливість подавати документи для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання та припинення дільності (з правом і без права юридичної особи).

8. Реалізувати можливість подачі документів для державної реєстрації створення, змін до відомостей та припинення дільності не лише громадських об’єднань, а й інших громадських формувань.

9. Наповнити автоматизовану систему «Он-лайн будинок юстиції» типовими зразками документів, які подаються заявниками для проведення державної реєстрації громадських формувань.

10.Наповнити автоматизовану систему «Он-лайн будинок юстиції»реквізитами для сплати адміністративного збору , що справляється за державну реєстрацію.

11. Привести зразки заяв для державної реєстрації громадських об’єднань, розміщених у розділі «Реєстрація ГО та ЗМІ» у відповідність до вимог чинного законодавства.

12. Розробити та визначити механізм отримання заявником Опису поданих документів для державної реєстрації у відповідності з Законом про реєстрацію.

3. - Державна реєстрація створення громадських об'єднань зі статусом юридичної особи;

- Державна реєстрація змін до відомостей про громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( в тому числі зміна місцезнаходження громадських об'єднань, прийняття повідомлень про зміни до статутів громадських об’єднань, складу керівних органів, місцезнаходження громадських об’єднань зі статусом юридичної особи);

- Державна реєстрація припинення громадських об’єднань зі статусом юридичної особи;

- Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання/відмови від такого статусу.

Для державної реєстрації створення громадських об'єднань зі статусом юридичної особи, державної реєстрації змін до відомостей про громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; державної реєстрації припинення громадських об’єднань зі статусом юридичної особи, державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання/відмови від такого статусу до реєструючого органу подається в електронній формі через портал електронних сервісів пакет документів відповідно до ч.ч. 1, 4,5,9 ст. 17 та ст. 24 Закону про реєстрацію. Документи мають бути оформлені відповідно до вимог законодавства

Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:

1) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;

2) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

3) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;

4) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

5) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

6) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.

Порядок державної реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських формувань визначається Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.

За результатами розгляду реєструючим органом приймається одне з таких рішень:

• зупинення розгляду документів;

• відмова у державній реєстрації;

• реєстрація.

Вказані рішення приймаються в порядку статей 25, 27 та 28 Закону. Результати розгляду формуються та оприлюднюються на порталі електронних сервісів, де заявник може з ними ознайомитись.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» у редакції від 01.01.2017 (далі – Закон про реєстрацію)

ч.2 ст. 8 Закону про реєстрацію «Порядок функціонування порталу електронних сервісів визначається Міністерством юстиції України».

ч. 6 ст. 29 Закону про реєстрацію «Порядок формування та зберігання реєстраційних справ визначається Міністерством юстиції України».

ч.3 ст. 14 Закону про реєстрацію «документи в електронній формі подаються заявником через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи».

ч. 6 ст. 25 Закону про реєстрацію «порядок державної реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських формувань, символіки та проведення інших реєстраційних дій визначається Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи».

п.2 ч. 4 ст. 17 Закону про реєстрацію «примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою»

Розробити та впровадити нормативно-правовий акт, який визначить порядок функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що забезпечить можливість здійснення дій, передбачених частиною 1 статті 8 Закону про реєстрацію.

Розробити та впровадити Порядок формування та зберігання реєстраційних справ, який буде регулювати в тому числі і формування та зберігання реєстраційних справ у електронній формі та вирішить питання про формування реєстраційних справ у паперовій формі, у випадку подачі документів для проведення реєстраційних дій через портал електронних сервісів.

Розробити та впровадити Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, який врегулює порядок подачі документів в електронній формі, визначить порядок прийняття рішень про реєстрацію громадських формувань та проведення інших реєстраційних дій.

Внести зміни до п. 2 ст. 17 Закону про реєстрацію, якими передбачити можливість подання документів в електронній формі.

Внести зміни до ч. 4 ст. 17 Закону про реєстрацію, доповнити: «примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування».

Розробити нормативно-правовий акт про типові зразки документів для державної реєстрації створення громадських об'єднань зі статусом юридичної особи, державної реєстрації змін до відомостей про громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; державної реєстрації припинення громадських об’єднань зі статусом юридичної особи, державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання/відмови від такого статусу

1. Створення порталу електронних сервісів.

2. Створити зваємозв’язок між «Он-лайн будинком юстиції» та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що надасть можливість опрацьовувати подані документи для державної реєстрації.

3. Забезпечення відділу сучасним комп’ютерним обладнанням та високошвидкісним інтернетом, що в свою чергу забезпечить належний електронний взаємообмін інформацією між заявником та реєструючим органом.

4.Можливість підписання документів, що подаються в електронному вигляді шляхом накладання ЕЦП.

5. Доповнити «Он-лайн будинок юстиції» каналом зв’язку «Он-лайн консультант», який забезпечить моментальний діалог з потенційними користувачами та покращить сервіс надання послуг.

6.Запровадити послугу «СМС-МАЯК» у сфері державної реєстрації громадських формувань для отримання миттєвих повідомлень про зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.Реалізувати можливість подавати документи для державної реєстрації громадського об’єднання без права юридичної особи. Додати можливість подавати документи для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання та припинення дільності (з правом і без права юридичної особи).

8. Реалізувати можливість подачі документів для державної реєстрації створення, змін до відомостей та припинення дільності не лише громадських об’єднань, а й інших громадських формувань.

9. Наповнити автоматизовану систему «Он-лайн будинок юстиції» типовими зразками документів, які подаються заявниками для проведення державної реєстрації громадських формувань.

10.Наповнити автоматизовану систему «Он-лайн будинок юстиції»реквізитами для сплати адміністративного збору , що справляється за державну реєстрацію.

11. Привести зразки заяв для державної реєстрації громадських об’єднань, розміщених у розділі «Реєстрація ГО та ЗМІ» у відповідність до вимог чинного законодавства.

12. Розробити та визначити механізм отримання заявником Опису поданих документів для державної реєстрації у відповідності з Законом про реєстрацію.

4. - Державна реєстрація шляхом повідомлення про утворення громадських об'єднань без статусу юридичної особи;

- Державна реєстрація змін до відомостей про громадські об’єднання без статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (в тому числі зміна місцезнаходження громадських об'єднань, прийняття повідомлень про зміни до статутів громадських об’єднань, складу керівних органів, місцезнаходження громадських об’єднань без статусу юридичної особи);

- Державна реєстрація припинення громадських об’єднань без статусу юридичної особи.

Для державної реєстрації шляхом повідомлення про утворення громадських об'єднань без статусу юридичної особи державної реєстрації змін до відомостей про громадські об’єднання без статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державної реєстрації припинення громадських об’єднань без статусу юридичної особи до реєструючого органу подається в електронній формі через портал електронних сервісів пакет документів відповідно до ст. 19 та ст. 24 Закону про реєстрацію. Документи мають бути оформлені відповідно до вимог законодавства

Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:

1) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;

2) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

3) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;

4) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

5) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

6) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.

Порядок державної реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських формувань визначається Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.

За результатами розгляду реєструючим органом приймається одне з таких рішень:

• - зупинення розгляду документів;

• -відмова у державній реєстрації;

• -реєстрація.

Вказані рішення приймаються в порядку статей 25, 27 та 28 Закону. Результати розгляду формуються та оприлюднюються на порталі електронних сервісів, де заявник може з ними ознайомитись.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» у редакції від 01.01.2017 (далі – Закон про реєстрацію)

ч.2 ст. 8 Закону про реєстрацію «Порядок функціонування порталу електронних сервісів визначається Міністерством юстиції України».

ч. 6 ст. 29 Закону про реєстрацію «Порядок формування та зберігання реєстраційних справ визначається Міністерством юстиції України».

ч.3 ст. 14 Закону про реєстрацію «документи в електронній формі подаються заявником через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи».

ч. 6 ст. 25 Закону про реєстрацію «порядок державної реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських формувань, символіки та проведення інших реєстраційних дій визначається Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи».

п. 2 ч. 2 ст. 19 Закону про реєстрацію «примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про утворення громадського об’єднання».

ч. 3 ст. 19 Закону про реєстрацію «для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться у Єдиному державному реєстрі, подаються заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, і примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру».

ч. 5 ст. 19 Закону про реєстрацію «для державної реєстрації припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, про його саморозпуск».

Розробити та впровадити нормативно-правовий акт, який визначить порядок функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що забезпечить можливість здійснення дій, передбачених частиною 1 статті 8 Закону про реєстрацію.

Розробити та впровадити Порядок формування та зберігання реєстраційних справ, який буде регулювати в тому числі і формування та зберігання реєстраційних справ у електронній формі та вирішить питання про формування реєстраційних справ у паперовій формі, у випадку подачі документів для проведення реєстраційних дій через портал електронних сервісів.

Розробити та впровадити Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, який врегулює порядок подачі документів в електронній формі, визначить порядок прийняття рішень про реєстрацію громадських формувань та проведення інших реєстраційних дій.

Внести зміни до п. 2 ч. 2 та ч.ч. 3,5 ст. 19 Закону про реєстрацію, якими передбачити можливість подання документів в електронній формі.

Розробити нормативно-правовий акт про типові зразки документів для державної реєстрації шляхом повідомлення про утворення громадських об'єднань без статусу юридичної особи державної реєстрації змін до відомостей про громадські об’єднання без статусу юридичної особи, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державної реєстрації припинення громадських об’єднань без статусу юридичної особи.

1. Створення порталу електронних сервісів.

2. Створити зваємозв’язок між «Он-лайн будинком юстиції» та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що надасть можливість опрацьовувати подані документи для державної реєстрації.

3. Забезпечення відділу сучасним комп’ютерним обладнанням та високошвидкісним інтернетом, що в свою чергу забезпечить належний електронний взаємообмін інформацією між заявником та реєструючим органом.

4.Можливість підписання документів, що подаються в електронному вигляді шляхом накладання ЕЦП.

5. Доповнити «Он-лайн будинок юстиції» каналом зв’язку «Он-лайн консультант», який забезпечить моментальний діалог з потенційними користувачами та покращить сервіс надання послуг.

6.Запровадити послугу «СМС-МАЯК» у сфері державної реєстрації громадських формувань для отримання миттєвих повідомлень про зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.Реалізувати можливість подавати документи для державної реєстрації громадського об’єднання без права юридичної особи. Додати можливість подавати документи для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання та припинення дільності (з правом і без права юридичної особи).

8. Реалізувати можливість подачі документів для державної реєстрації створення, змін до відомостей та припинення дільності не лише громадських об’єднань, а й інших громадських формувань.

9. Наповнити автоматизовану систему «Он-лайн будинок юстиції» типовими зразками документів, які подаються заявниками для проведення державної реєстрації громадських формувань.

10.Наповнити автоматизовану систему «Он-лайн будинок юстиції»реквізитами для сплати адміністративного збору , що справляється за державну реєстрацію.

11. Привести зразки заяв для державної реєстрації громадських об’єднань, розміщених у розділі «Реєстрація ГО та ЗМІ» у відповідність до вимог чинного законодавства.

12. Розробити та визначити механізм отримання заявником Опису поданих документів для державної реєстрації у відповідності з Законом про реєстрацію.

5. - Державна реєстрація професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілки ;

- Державна реєстрація змін до відомостей про професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілок, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (в тому числі зміна місцезнаходження професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілки, прийняття повідомлень про зміни до статутів професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілки, складу керівних органів, місцезнаходження професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілки);

- Державна реєстрація припинення професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілки.

Для державної реєстрації професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілки, державної реєстрації змін до відомостей про професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілок, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (в тому числі зміна місцезнаходження професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілки, прийняття повідомлень про зміни до статутів професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілки, складу керівних органів, місцезнаходження професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілки), державної реєстрації припинення професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілки до реєструючого органу подається в електронній формі через портал електронних сервісів пакет документів відповідно до ст. 17 Закону про реєстрацію. Документи мають бути оформлені відповідно до вимог законодавства.

Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:

1) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;

2) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

3) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;

4) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

5) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

6) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.

Порядок державної реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських формувань визначається Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.

За результатами розгляду реєструючим органом приймається одне з таких рішень:

• - зупинення розгляду документів;

• -реєстрація.

Вказані рішення приймаються в порядку статей 25, 27 та 28 Закону. Результати розгляду формуються та оприлюднюються на порталі електронних сервісів, де заявник може з ними ознайомитись.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» у редакції від 01.01.2017 (далі – Закон про реєстрацію)

ч.2 ст. 8 Закону про реєстрацію «Порядок функціонування порталу електронних сервісів визначається Міністерством юстиції України».

ч. 6 ст. 29 Закону про реєстрацію «Порядок формування та зберігання реєстраційних справ визначається Міністерством юстиції України».

ч.3 ст. 14 Закону про реєстрацію «документи в електронній формі подаються заявником через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи».

ч. 6 ст. 25 Закону про реєстрацію «порядок державної реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських формувань, символіки та проведення інших реєстраційних дій визначається Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи».

п.2 ч. 4 ст. 17 Закону про реєстрацію «примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою»

ч. 1 ст. 17 Закону про реєстрацію «для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника;

2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр громадян, які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об’єднань, політичної партії;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або виділу;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу;

13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

15) список учасників з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки».

ч. 2 ст. 25 Закону про реєстрацію «порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:

1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);

2) прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі;

3) виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання документів у паперовій формі;

4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;

5) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

6) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;

7) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

9) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи».

п. 6 ч. 1 ст. 26 Закону про реєстрацію «розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється у такі строки: щодо професійної спілки, її організації або об’єднання, організації роботодавців, її об’єднання – не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації

Розробити та впровадити нормативно-правовий акт, який визначить порядок функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що забезпечить можливість здійснення дій, передбачених частиною 1 статті 8 Закону про реєстрацію.

Розробити та впровадити Порядок формування та зберігання реєстраційних справ, який буде регулювати в тому числі і формування та зберігання реєстраційних справ у електронній формі та вирішить питання про формування реєстраційних справ у паперовій формі, у випадку подачі документів для проведення реєстраційних дій через портал електронних сервісів.

Розробити та впровадити Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, який врегулює порядок подачі документів в електронній формі, визначить порядок прийняття рішень про реєстрацію громадських формувань та проведення інших реєстраційних дій.

Внести зміни до п. 2 ст. 17 Закону про реєстрацію, якими передбачити можливість подання документів в електронній формі.

Внести зміни до ч. 4 ст. 17 Закону про реєстрацію, доповнити: «примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування».

Розробити нормативно-правовий акт про типові зразки документів для державної реєстрації професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілки, державної реєстрації змін до відомостей про професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілок, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та для державної реєстрації припинення професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілки.

Приведення статті 16 та частини 5 статті 18 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» у відповідність зі статтями 17, 25, 26 та ін. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» з метою:

- уникнення неузгодженості щодо переліку документів, які подаються для здійснення відповідних реєстраційних дій у електронній формі;

- забезпечення своєчасного розгляду поданих документів (оскільки станом на сьогодні між пунктом 6 частини 1 статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та частиною 4 статті 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» існує колізія щодо строків розгляду документів, поданих органам, що здійснюють державну реєстрацію);

- забезпечення надання адміністративної послуги у вигляді державної реєстрації професійних спілок, їх об’єднань виключно у електронній формі (оскільки частина 4 статті 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачає видачу свідоцтва про легалізацію, що є неможливим у режимі он-лайн);

- подолання колізії у законодавстві щодо визначення реєстру до якого вносяться відомості про легалізовану (зареєстровану) профспілку, оскільки частиною 4 статті 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачено внесення відомостей до Реєстру громадських об’єднань, а частина 5 статті 18та ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачає виключення з Реєстру громадських об’єднань.

1. Створення порталу електронних сервісів.

2. Створити зваємозв’язок між «Он-лайн будинком юстиції» та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що надасть можливість опрацьовувати подані документи для державної реєстрації.

3. Забезпечення відділу сучасним комп’ютерним обладнанням та високошвидкісним інтернетом, що в свою чергу забезпечить належний електронний взаємообмін інформацією між заявником та реєструючим органом.

4.Можливість підписання документів, що подаються в електронному вигляді шляхом накладання ЕЦП.

5. Доповнити «Он-лайн будинок юстиції» каналом зв’язку «Он-лайн консультант», який забезпечить моментальний діалог з потенційними користувачами та покращить сервіс надання послуг.

6.Запровадити послугу «СМС-МАЯК» у сфері державної реєстрації громадських формувань для отримання миттєвих повідомлень про зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.Реалізувати можливість подавати документи для державної реєстрації громадського об’єднання без права юридичної особи. Додати можливість подавати документи для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання та припинення дільності (з правом і без права юридичної особи).

8. Реалізувати можливість подачі документів для державної реєстрації створення, змін до відомостей та припинення дільності не лише громадських об’єднань, а й інших громадських формувань.

9. Наповнити автоматизовану систему «Он-лайн будинок юстиції» типовими зразками документів, які подаються заявниками для проведення державної реєстрації громадських формувань.

10.Наповнити автоматизовану систему «Он-лайн будинок юстиції»реквізитами для сплати адміністративного збору , що справляється за державну реєстрацію.

11. Привести зразки заяв для державної реєстрації громадських об’єднань, розміщених у розділі «Реєстрація ГО та ЗМІ» у відповідність до вимог чинного законодавства.

12. Розробити та визначити механізм отримання заявником Опису поданих документів для державної реєстрації у відповідності з Законом про реєстрацію.

6. - Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців;

- Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів;

- Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

Для державної реєстрації організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, державної реєстрації змін до відомостей про організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (в тому числі зміна місцезнаходження організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, прийняття повідомлень про зміни до статутів організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, складу керівних органів, державної реєстрації припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців до реєструючого органу подається в електронній формі через портал електронних сервісів пакет документів відповідно до ст. 17 Закону про реєстрацію. Документи мають бути оформлені відповідно до вимог законодавства.

Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:

1) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;

2) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

3) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;

4) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

5) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

6) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.

Порядок державної реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських формувань визначається Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.

За результатами розгляду реєструючим органом приймається одне з таких рішень:

• - зупинення розгляду документів;

• -реєстрація.

Вказані рішення приймаються в порядку статей 25, 27 та 28 Закону. Результати розгляду формуються та оприлюднюються на порталі електронних сервісів, де заявник може з ними ознайомитись.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» у редакції від 01.01.2017 (далі – Закон про реєстрацію)

ч.2 ст. 8 Закону про реєстрацію «Порядок функціонування порталу електронних сервісів визначається Міністерством юстиції України».

ч. 6 ст. 29 Закону про реєстрацію «Порядок формування та зберігання реєстраційних справ визначається Міністерством юстиції України».

ч.3 ст. 14 Закону про реєстрацію «документи в електронній формі подаються заявником через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи».

ч. 6 ст. 25 Закону про реєстрацію «порядок державної реєстрації, підготовки та оформлення рішень про реєстрацію громадських формувань, символіки та проведення інших реєстраційних дій визначається Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи».

п.2 ч. 4 ст. 17 Закону про реєстрацію «примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою»

ч. 1 ст. 17 Закону про реєстрацію «для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника;

2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр громадян, які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об’єднань, політичної партії;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або виділу;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу;

13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

15) список учасників з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки».

ч. 2 ст. 25 Закону про реєстрацію «порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:

1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);

2) прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі;

3) виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання документів у паперовій формі;

4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;

5) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

6) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;

7) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

9) формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи».

п. 6 ч. 1 ст. 26 Закону про реєстрацію «розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється у такі строки: щодо професійної спілки, її організації або об’єднання, організації роботодавців, її об’єднання – не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації

Розробити та впровадити нормативно-правовий акт, який визначить порядок функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що забезпечить можливість здійснення дій, передбачених частиною 1 статті 8 Закону про реєстрацію.

Розробити та впровадити Порядок формування та зберігання реєстраційних справ, який буде регулювати в тому числі і формування та зберігання реєстраційних справ у електронній формі та вирішить питання про формування реєстраційних справ у паперовій формі, у випадку подачі документів для проведення реєстраційних дій через портал електронних сервісів.

Розробити та впровадити Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, який врегулює порядок подачі документів в електронній формі, визначить порядок прийняття рішень про реєстрацію громадських формувань та проведення інших реєстраційних дій.

Внести зміни до п. 2 ст. 17 Закону про реєстрацію, якими передбачити можливість подання документів в електронній формі.

Внести зміни до ч. 4 ст. 17 Закону про реєстрацію, доповнити: «примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування».

Розробити нормативно-правовий акт про типові зразки документів для державної реєстрації професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілки, державної реєстрації змін до відомостей про професійні спілки, їх об’єднання, організації профспілок, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та для державної реєстрації припинення професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілки.

Приведення статті 16 та частини 5 статті 18 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» у відповідність зі статтями 17, 25, 26 та ін. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» з метою:

- уникнення неузгодженості щодо переліку документів, які подаються для здійснення відповідних реєстраційних дій у електронній формі;

- забезпечення своєчасного розгляду поданих документів (оскільки станом на сьогодні між пунктом 6 частини 1 статті 26 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та частиною 4 статті 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» існує колізія щодо строків розгляду документів, поданих органам, що здійснюють державну реєстрацію);

- забезпечення надання адміністративної послуги у вигляді державної реєстрації професійних спілок, їх об’єднань виключно у електронній формі (оскільки частина 4 статті 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачає видачу свідоцтва про легалізацію, що є неможливим у режимі он-лайн);

- подолання колізії у законодавстві щодо визначення реєстру до якого вносяться відомості про легалізовану (зареєстровану) профспілку, оскільки частиною 4 статті 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачено внесення відомостей до Реєстру громадських об’єднань, а частина 5 статті 18та ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» передбачає виключення з Реєстру громадських об’єднань.

1. Створення порталу електронних сервісів.

2. Створити зваємозв’язок між «Он-лайн будинком юстиції» та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що надасть можливість опрацьовувати подані документи для державної реєстрації.

3. Забезпечення відділу сучасним комп’ютерним обладнанням та високошвидкісним інтернетом, що в свою чергу забезпечить належний електронний взаємообмін інформацією між заявником та реєструючим органом.

4.Можливість підписання документів, що подаються в електронному вигляді шляхом накладання ЕЦП.

5. Доповнити «Он-лайн будинок юстиції» каналом зв’язку «Он-лайн консультант», який забезпечить моментальний діалог з потенційними користувачами та покращить сервіс надання послуг.

6.Запровадити послугу «СМС-МАЯК» у сфері державної реєстрації громадських формувань для отримання миттєвих повідомлень про зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

7.Реалізувати можливість подавати документи для державної реєстрації громадського об’єднання без права юридичної особи. Додати можливість подавати документи для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання та припинення дільності (з правом і без права юридичної особи).

8. Реалізувати можливість подачі документів для державної реєстрації створення, змін до відомостей та припинення дільності не лише громадських об’єднань, а й інших громадських формувань.

9. Наповнити автоматизовану систему «Он-лайн будинок юстиції» типовими зразками документів, які подаються заявниками для проведення державної реєстрації громадських формувань.

10.Наповнити автоматизовану систему «Он-лайн будинок юстиції»реквізитами для сплати адміністративного збору , що справляється за державну реєстрацію.

11. Привести зразки заяв для державної реєстрації громадських об’єднань, розміщених у розділі «Реєстрація ГО та ЗМІ» у відповідність до вимог чинного законодавства.

12. Розробити та визначити механізм отримання заявником Опису поданих документів для державної реєстрації у відповідності з Законом про реєстрацію.

7. Реєстрація друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження. Для державної реєстрації друкованого засобу масової інформації місцевої сфери розповсюдження

до реєструючого органу подається в електронній формі через веб-ресурс, що забезпечує діяльність «Он-лайн будинку юстиції» пакет документів відповідно до ст. 11, 12 Закону України та п.п. 1, 2 Положення.

У разі, виникнення потреби у наданні засновником (співзасновниками ) передбачених Законом України та Положення документів,якими підтверджується його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність, такому (таким) засновнику (співзасновникам) на адресу електронної пошти надсилається повідомлення про необхідність надання таких документів.

У разі виявлення відсутності (неточного або неправильного зазначення) в заяві відомостей, які передбачені Законом України та Положенням, реєструючий орган у десятиденний строк повідомляє про це засновника (співзасновників) шляхом надіслання відповідного повідомлення на адресу його (їх) електронної пошти.

У разі прийняття рішення про проведення державної реєстрації друкованого засобу масової інформації, зупинення строку розгляду поданих документів, прийняття рішення про відмову у реєстрації заявнику надсилається відповідне повідомлення на адресу його електронної пошти.

Заявник надає необхідні документи щодо підтвердження цивільної правоздатності (дієздатності) та повідомляє про усунення причин, що стали підставою для зупинення строку розгляду документів у електронному вигляді через свій електронний кабінет у «Он-лайн будинку юстиції».

Всі повідомлення, які надсилаються, підписуються шляхом накладення електронного цифрового підпису.

У разі прийняття рішення про проведення держаної реєстрації друкованого засобу масової інформації заявник за місцезнаходженням реєструючого органу отримує свідоцтво про реєстрацію та передає оригінал документа про сплату адміністративного збору за проведення державної реєстрації та оригінали поданих у електронній формі документів для формування реєстраційної справи.

1. Закон України «Про HYPERLINK "http://zakon.rada.gov.ua/go/2782-12"друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 № 2782-XII; (далі – Закон України)

2. Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затв. Наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 № 12/5; (далі – Положення)

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів від 17 листопада 1997 р. N 1287. (далі – Постанова)

Частина 3 статті 11 Закону України: «Заяви про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації подаються засновником (співзасновниками) до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації.»

пункт 2.2. Положення: Заява про державну реєстрацію друкованих ЗМІ, додатків до них у вигляді видань газетного та журнального типу подається до реєструючого органу засновником (співзасновниками) на кожне видання окремо в друкованому вигляді державною мовою. Про державну реєстрацію друкованого видання, випуск якого передбачено кількома мовами одночасно (паралельними випусками), подається одна заява.

Частина 2 статті 12 Закону України: «Реєструючий орган має право зажадати від засновника (співзасновників) подання документів, якими підтверджується його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність (паспорт громадянина України, статут, договір між співзасновниками, договір з правонаступником, довіреність тощо).»

пункт 2.4. Положення: реєструючий орган має право зажадати від засновника (співзасновників) подання документів, якими підтверджується цивільна правоздатність, цивільна дієздатність засновника (співзасновників).

Для юридичної особи такими документами є:

1) засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі;

2) протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом згідно з вимогами статті 8 Закону;

3) установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа);

4) довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами).

Для фізичної особи таким документом є копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи).

Установчі документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку.

стаття 13 Закону України: Реєструючий орган зобов'язаний в місячний строк розглянути заяву про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації і письмово повідомити засновника (співзасновників) про результат розгляду. В межах цього строку реєструючий орган приймає рішення про: а) державну реєстрацію видання; б) відмову у державній реєстрації; в) зупинення строку розгляду заяви про реєстрацію. Зупинення цього строку здійснюється реєструючим органом, якщо: 1) засновник (співзасновники) не подав документи, якими підтверджується його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність; 2) між співзасновниками не укладено установчий договір, передбачений статтею 9 цього Закону; 3) виникли обставини, за яких з незалежних від реєструючого органу причин своєчасне проведення державної реєстрації неможливе. Зупинений строк розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації поновлюється з дня, коли заявник письмово повідомить про усунення причин, що перешкоджали державній реєстрації видання.

стаття 16 Закону України: свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видається засновнику (співзасновникам) після сплати ним реєстраційного збору.

Доповнити ч.1 ст. 12 Закону України новим пунктом, яким передбачити необхідність зазначення у заяві про державну реєстрацію адреси електронної пошти заявника у разі подання документів у електронній формі.

Внести зміни до ряду статей Закону України та пунктів Положення для забезпечення можливості подавати документи (для заявника) та надсилати повідомлення, пов’язані з розглядом таких документів (для реєструючого органу) у електронній формі. Зокрема, зміни необхідно внести до ч. 3 ст. 11 Закону України, ч.ч.1, 4 ст. 13 Закону України, ч. 2 ст. 15 Закону України; п. 22 Положення, п. 2.7 Положення, п. 2.10 Положення, п. 2.11 Положення, п. 6. 8 Положення, п. 6. 14 Положення.

Доповнити Закон України статтею про те, що заявник несе відповідальність за відповідність електронних копій документів, що подаються, оригіналам таких документів.

1. Створення веб-ресурсу, що забезпечує діяльність «Он-лайн будинку юстиції» та функціонування у його межах «Персонального кабінету», що забезпечить можливість подання документів та оперативне отримання інформації про хід їх розгляду.

2. Забезпечення відділу сучасним комп’ютерним обладнанням та високошвидкісним інтернетом, що в свою чергу забезпечить належний електронний взаємообмін інформацією між заявником та реєструючим органом.

3.Можливість підписання документів, що подаються в електронному вигляді шляхом накладання ЕЦП.

4. Надати можливість щодо подачі зави не лише для реєстрації, а й для перереєстрації друкованих засобів масової інформації.

5. В розділі «Реєстраця ГО та ЗМІ» у підрозділі «Документи, які небхідно подати» замість заяви про державну реєстрацію друкованого ЗМІ завантажується форма заяви «Про державну реєстрацію створення юридичної особи». Доцільно було б оновити зразок заяви для засновників відповідно до ст. 12 Закону України та розділу 2 Положення.

6. У разі заснування друкованого ЗМІ декількома фізичними особами подається установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально). З огляду на вказане, вважаємо за потрібне у розділ «Документи, які необхідно подати» при виборі засновника «фізична особа» додати документ: «установчий договір, засвідчений нотаріально, у разі заснування друкованого ЗМІ кількома засновниками».Крім того при виборі засновника «юридична особа» в переліку документів для державної реєстрації додати: «установчий договір, засвідчений нотаріально, у разі заснування друкованого ЗМІ кількома засновниками (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін – фізична особа)».

8. Перереєстрація друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження (у разі зміни засновника, назви видання, мови видання, сфери розповсюдження видання) Для перереєстрації друкованого засобу масової інформації місцевої сфери розповсюдження

до реєструючого органу подається в електронній формі через веб-ресурс, що забезпечує діяльність «Он-лайн будинку юстиції» заява із зазначенням підстав перереєстрації, копія попереднього свідоцтва про реєстрацію, документи, передбачені п. 2.4 Положення, угода між засновником та правонаступником у разі перереєстрації у зв’язку зі зміною засновника, документ, що підтверджує втрату свідоцтва (у разі, якщо таке втрачене).

У разі, виникнення потреби у наданні засновником (співзасновниками ) передбачених Законом України та Положення документів,якими підтверджується його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність, такому (таким) засновнику (співзасновникам) на адресу електронної пошти надсилається повідомлення про необхідність надання таких документів.

У разі прийняття рішення про проведення перереєстрації друкованого засобу масової інформації, зупинення строку розгляду поданих документів, прийняття рішення про відмову у перереєстрації заявнику надсилається відповідне повідомлення на адресу його електронної пошти.

Заявник надає необхідні документи щодо підтвердження цивільної правоздатності (дієздатності) та повідомляє про усунення причин, що стали підставою для зупинення строку розгляду документів у електронному вигляді через свій електронний кабінет у «Он-лайн будинку юстиції».

Всі повідомлення, які надсилаються, підписуються шляхом накладення електронного цифрового підпису.

У разі прийняття рішення про проведення перереєстрації друкованого засобу масової інформації заявник за місцезнаходженням реєструючого органу отримує свідоцтво про реєстрацію та передає оригінал документа про сплату адміністративного збору за проведення державної реєстрації, оригінал попереднього свідоцтва таоригінали поданих у електронній формі документів для формування реєстраційної справи.

1. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» від 16.11.1992 № 2782-XII; (далі – Закон України)

2. Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, затв. Наказом Міністерства юстиції України від 21.02.2006 № 12/5; (далі – Положення)

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів від 17 листопада 1997 р. N 1287. (далі – Постанова)

Пункт 3.2. Положення:

«До реєструючого органу подається заява із зазначенням підстав перереєстрації. До заяви додаються згадані в пункті 2.4 Положення документи, угода між засновником і правонаступником (у разі перереєстрації друкованого ЗМІ у зв'язку зі зміною засновника) та копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ.

Зміна засновника (складу співзасновників) повинна оформлятися угодою між засновником (співзасновниками) і його правонаступником, укладеною відповідно до вимог Цивільного таГосподарського кодексів, інших актів законодавства України.

Пункт 3.3. Положення:

«Після прийняття реєструючим органом рішення про перереєстрацію для отримання нового свідоцтва засновник повертає оригінал попереднього свідоцтва. Нове свідоцтво видається після надання реєструючому органу відповідного платіжного документа.

Пункт 3.4. Положення:

Якщо оригінал свідоцтва про державну реєстрацію втрачено, засновник повинен підтвердити факт утрати свідоцтва. Таким підтвердженням може бути опубліковане в друкованому(них) ЗМІ оголошення про втрату свідоцтва, у якому вказуються назва друкованого ЗМІ, засновник друкованого ЗМІ, реєстраційний номер, серія, дата видачі втраченого свідоцтва та констатується факт визнання його недійсним.

3.5. Реєструючий орган має право надавати на запити фізичних та юридичних осіб відомості щодо зареєстрованих друкованих ЗМІ та відомості, що вказані у свідоцтві про державну реєстрацію таких ЗМІ.

Стаття 20 Закону України: «Перереєстрація друкованого засобу масової інформації

Друкований засіб масової інформації підлягає перереєстрації в разі зміни засновника (складу співзасновників), назви, мови, сфери розповсюдження видання.

Зміна засновника (складу співзасновників) повинна оформлятися угодою між засновником (співзасновниками) і його правонаступником, укладеною відповідно до вимог цивільного законодавства України. Ця угода є підставою для подання правонаступником заяви про перереєстрацію в порядку, передбаченому статтями 11 і 12 цього Закону.

Спори щодо зміни засновника (складу співзасновників) вирішуються судом в порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством України.

При перереєстрації друкованого засобу масової інформації реєстраційний збір сплачується у половинному розмірі.

Внести зміни до ряду статей Закону України та пунктів Положення для забезпечення можливості подавати документи (для заявника) та надсилати повідомлення, пов’язані з розглядом таких документів (для реєструючого органу) у електронній формі. Зокрема, зміни необхідно внести до п. 3.2 Положення.

Доповнити Закон України статтею про те, що заявник несе відповідальність за відповідність електронних копій документів, що подаються, оригіналам таких документів.

1. Створення веб-ресурсу, що забезпечує діяльність «Он-лайн будинку юстиції» та функціонування у його межах «Персонального кабінету», що забезпечить можливість подання документів та оперативне отримання інформації про хід їх розгляду.

2. Забезпечення відділу сучасним комп’ютерним обладнанням та високошвидкісним інтернетом, що в свою чергу забезпечить належний електронний взаємообмін інформацією між заявником та реєструючим органом.

3.Можливість підписання документів, що подаються в електронному вигляді шляхом накладання ЕЦП.

4. Надати можливість щодо подачі зави не лише для реєстрації, а й для перереєстрації друкованих засобів масової інформації.

Пропозиції у галузі нотаріату
9. Перевірка довіреності по серії та номеру спеціального бланку нотаріальних документів

Особа заходить до Он-лайн будинку юстиції, вибирає послугу “Перевірка нотаріальної довіреності он-лайн”, вводить серію та номер спеціального бланку нотаріальних документів, і як результат отримує відомості щодо: дати посвідчення довіреності, дати закінчення дії довіреності, позначку чинна чи нечинна

(послуга є актуальною так як надасть можливість перевірити чи не скасовані повноваження представника будь-якими фізичними та юридичними особами, що зменшить кількість шахрайських дій, зловживань тощо)

Послуга надаватиметься безкоштовно.

Запровадження он-лайн послуги можливе без внесення змін до чинних нормативно-правових актів Реалізація пропозицій можлива таким самим чином як і сервіс перевідки спеціального бланку нотаріальних документів, що вже існує http://rnb.nais.gov.ua/ за допомогою НАІС шляхом забезпечення надання вказаної інформації, що не становить нотаріальну таємницю, з Реєстру довіреностей.

За основу можливо взяти роботу http://rnb.nais.gov.ua/: заходимо у послугу “Перевірка чинності довіреності”, вводимо серію та номер бланку і натаскаємо кнопку “перевірити”.

Як результат отримуємо інформацію:

-дата посвідчення;

-дата закінчення терміну дії;

-позначку “чинна”/ “нечинна”

-час та дату здійсненою перевірки

Також можливо закласти функцію роздруку інформації по результату перевірки

10. Отримання дублікату втраченого чи зіпсованого нотаріально посвідченого документа з Київського державного нотаріального архіву

У відповідній вкладці Он-лайн будинку юстиції особа заповнює заяву про видачу дублікату втраченого чи зіпсованого нотаріально посвідченого документу із зазначенням ким і коли вказаний документ посвідчено та обирає дату і час візиту Київського державного нотаріального архіву за отриманням дублікату (не раніше ніж через 3-7 днів з моменту реєстрації в системі так як працівникам Архіву потрібно знайти вказаний документ та виготовити його дублікат) Запровадження он-лайн послуги можливе без внесення змін до чинних нормативно-правових актів

Забезпечити можливість заявнику заповнювати заяву, вибирати дату та час не раніше ніж через 3 дні, забезпечити передачу вказаної інформації до Архіву з моживістю роздрукувати заяву

З питань державної реєстрації актів цивільного стану

11. Забезпечити автоматизовану систему «Он-лайн будинок юстиції» можливістю надання заявниками пропозицій, заяв, проблемних питань, що виникають у них при зверненні безпосередньо до органів реєстрації, а також надання он-лайн консультацій у сфері державної реєстрації громадянам. Пропозиція може бути реалізована у разі додання рубрики

«Он-лайн консультації у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»

Не потребує Удосконалення програмного забезпечення
12. Можливість он-лайн реєстрації на прийом до керівництва територіальних управлінь юстиції Не потребує Розширення функціоналу веб-порталу автоматизованої системи «Он-лайн будинок юстиції»
13. Отримання громадянами витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у електронній формі. Отримання громадянами витягів з Реєстру за заявами, поданими у он-лайн режимі із накладанням підпису ЕЦП, після перевірки відділом повідомлених у заяві відомостей, доданих до неї документів тощо) шляхом:

- направлення поштовим зв’язком

- на електронну адресу (із накладанням на свідоцтвах та витягах з Реєстру електронно-цифрових печатки та підпису та можливості їх перевірки іншими установами в он-лайн режимі)

ПРЕРОГАТИВА

Відсутній особистий контакт заявника із реєстратором,

уникнення черг,

відсутня необхідність особистого звернення заявника до приміщення відділу.

Заяви щодо повторної видачі документів про державну реєстрацію (свідоцтв, витягів) подаються заявниками до відділу державної реєстрації актів цивільного стану у електронному форматі, із доданням відсканованих документів або повідомленням інформації щодо реєстрації актів цивільного стану на підтвердження родинних стосунків та зміни прізвища.

Ідентифікація особи здійснюється шляхом накладення ЕЦП, перевірка доданих до заяви документів (свідоцтва та витяги, видані відділами державної реєстрації актів цивільного стану ) або повідомленої інформації здійснюється відділом за даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Після перевірки поданих документів відділом видається свідоцтво, витяг.

- на електронну адресу (із накладанням на витягах з Реєстру електронно-цифрових печатки та підпису та можливості їх перевірки іншими установами в он-лайн режимі)

Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Передбачити, що витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян видаються із накладанням електронно-цифрових підписів та печаток. Реалізація можлива у разі удосконалення програмного забезпечення Державного реєстру актів цивільного стану громадян та веб-проталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану громадян»: надання технічної можливості

формування електронних документів на підтвердження факту проведеної державної реєстрації електронно-цифрових печаток та підпису та можливості їх перевірки іншими установами в он-лайн режимі

14.

Надати можливість отримання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану шляхом безпосередньої подачі документів, а не запису на прийом до відділу з певного питання.

Наприклад:
1. Проведення

державної реєстрації народження у он-лайн режимі за відсутності у приміщенні відділу заявників.

Отримання заявниками свідоцтв, а також у необхідних випадках (для нарахування допомоги одиноким матерям) витягу з Реєстру шляхом:

- направлення поштовим зв’язком

- на електронну адресу (із накладанням електронно-цифрових печатки відділу ДРАЦС та підпису посадової особи відділу на свідоцтві та витягу з Реєстру та можливості їх перевірки іншими установами в он-лайн режимі)

- видача документів при особистому зверненні заявників

2. Направлення батьками заяви із накладанням ЕЦП до органів соціального захисту населення про призначення допомоги при народженні , після проведення державної реєстрації народження

ПРЕРОГАТИВА

Відсутній особистий контакт заявника із реєстратором,

уникнення черг,

недопущення шахрайських дій щодо підроблення лікарських свідоцтв про народження

Впровадження ведення закладами охорони здоров’я Реєстру медичних свідоцтв про народження, із наданням доступу до нього відділів ДРАЦС та можливості автоматичного формування за його даними актових записів про народження із основними відомостями (дата народження дитини, стать, живнонароджена / мертвонароджена, яка за рахунком у матері, відомості про ім’я та місце проживання матері).

Закладами охорони здоров’я формується та роздруковується медичне свідоцтво із використанням впровадженого Реєстру.

Батьками, одним з батьків дитини за допомогою програмного забезпечення спеціального сайту / веб-порталу подається до відділу ДРАЦС заява про державну реєстрацію народження у якій зазначаються дані щодо прізвища, власного імені, по батькові дитини, а також обирається спосіб отримання документів. У разі якщо батьки дитини мають різні прізвища, якщо визначення походження дитини здійснюється за заявою про визнання батьківства, відповідні заяви надаються із накладанням ЕЦП обох батьків, або ідентифікація особи здійснюється із використанням інших носіїв відповідної інформації (наприклад банківська картка).

У заяві повідомляються дані про шлюб батьків. У разі якщо шлюб зареєстровано в Україні працівники відділу перевіряють такі дані за даними Реєстру.

Після перевірки поданих документів відділом складається актовий запис, який засвідчується підписом заявника шляхом накладення ЕЦП, або з відміткою що актовий запис заявником не підписано, відомості вказані за електронною заявою.

Заявник обирає спосіб отримання свідоцтва, витягу (надіслання поштовим зв’язком, отримання у відділі тощо ).

Документ видається при особистому зверненні до відділу, або невідкладно, після реєстрації, для надіслання поштовим зв’язком.

Відповідальність за неотримання документу, у разі його надіслання не рекомендованим листом, покладається на фізичну особу, про що відмічається у заяві.

Про проведення державної реєстрації народження відділом ДРАЦС у електронному форматі повідомляється заявник та орган соцзахисту населення (централізована база даних, або орган за вибором заявника)

На тому ж сайті / веб порталі є вікно за допомогою якого заявник може направити заяву до органу соцзахисту про нарахування допомоги при народженні дитини, про призначення допомоги одинокій матері

Додатково - необхідно впровадити спрощений порядок доповнення відділом ДРАЦС актового запису відсутніми відомостями, зміни імені дитини, утворення по батькові з урахуванням національних традицій батьків.

1. РЕЄСТРАЦІЯ ОН-ЛАЙН

Стаття 9 Закону «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

Актовий запис цивільного стану складається у двох примірниках

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні

Абзаци 3, 4 пункту 1 розділу ІІ,

Актовий запис цивільного стану складається у присутності заявника та друкується на паперових носіях у двох примірниках, кожний з яких нумерується одним і тим самим номером.

Орган державної реєстрації актів цивільного стану ознайомлює заявника з даними, унесеними до актового запису цивільного стану, що засвідчується його підписом у відповідній графі паперового носія актового запису.

Абзац 2 пункту 4 глави 1 розділу ІІІ

Якщо місцем народження дитини зазначається фактичне місце її народження, а не місце проживання її батьків, про це робиться відповідна відмітка у графі "Для відміток" актового запису про народження, яка під час державної реєстрації скріплюється підписами батьків чи одного з них.

Абзац 5 пункту 10 глави 1 розділу ІІІ

У графі "Підстава запису відомостей про батька" вказується одна з підстав: місце та дата державної реєстрації шлюбу, номер актового запису; дата подачі спільної заяви батьків про визнання батьківства та проставляються підписи батьків; заява матері дитини та проставляється її підпис.

Абзац 2 підпункту «в» пункту 12 глави 1 розділу ІІІ

У графі "Підстава запису відомостей про батька" вказується одна з підстав: місце та дата державної реєстрації шлюбу, номер актового запису про шлюб; дата подачі спільної заяви батьків про визнання батьківства та проставляються підписи батьків; заява матері дитини та проставляється її підпис.

Абзаци 3, 4 пункту 17 глави 1 розділу ІІІ

Якщо заява про визнання батьківства не може бути подана особисто, вона може бути подана через представника або надіслана поштою за умови нотаріального засвідчення справжності підпису заявника на цій заяві. Повноваження представника мають ґрунтуватись на нотаріально посвідченій довіреності.

Абзац 2 пункту 21 глави 1 розділу ІІІ

При різних прізвищах за письмовою згодою батьків дитині присвоюється прізвище батька чи матері або подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ, про що робиться відповідний запис у графі "Для відміток" актового запису про народження, який засвідчується підписами обох батьків.

Абзац 3 пункту 22 глави 1 розділу ІІІ

При державній реєстрації народження дитині може бути присвоєно не більше двох власних імен, якщо інше не випливає із звичаю національної меншини, до якої належать мати і (або) батько, про що в графі "Для відміток" актового запису про народження робиться відповідна відмітка, яка засвідчується підписами одного або обох батьків.

Абзац 1 пункту 23 глави 1 розділу ІІІ

Якщо батько має подвійне власне ім'я, то по батькові дитині присвоюється за одним із них на вибір батьків, про що робиться відмітка в графі "Для відміток" актового запису про народження, яка засвідчується підписами одного або обох батьків. На прохання батьків по батькові може також утворюватись згідно з національними традиціями або не присвоюватись взагалі. Про бажання батьків робиться відповідна відмітка в актовому записі про народження в графі "Для відміток", яка скріплюється підписами обох батьків цієї дитини.

Абзац 3 пункту 30 глави 1 розділу ІІІ

Про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян та довідки, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, у графі "Для відміток" обох примірників актового запису про народження робиться відповідна відмітка і проставляється підпис заявника.

Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Абзац 3 Пункту 2.1.3

Паперові носії актового запису цивільного стану прочитує заявник та у відповідних графах проставляє свій підпис.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006 «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті» ,

Інструкція щодо заповнення та видачі медичного свідоцтва про народження (форма N 103/о)

2. ВИДАЧА СВІДОЦТВ ТА ВИТЯГІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ У ОН-ЛАЙН РЕЖИМІ БЕЗ ПРИСУТНОСТІ ЗАЯВНИКА; НАПРАВЛЕННЯ СВІДОЦТВ, ВИТЯГІВ

Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану” від 01.07.2010,

частина 1 статті 18

Про факт державної реєстрації акта цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану видається відповідне свідоцтво. Бланки свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану виготовляються за затвердженими Кабінетом Міністрів України зразками та їх описами

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 №1025

«Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану»

Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

3. ПОДАННЯ ЗАЯВИ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ

Частини 1, 2 статті 11 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

Допомога батькам при народженні дитини призначається на підставі свідоцтва про народження дитини.

Для призначення допомоги при народженні дитини до органу праці та соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та свідоцтва про народження дитини подається одним з батьків (опікуном), з яким постійно проживає дитина, заява за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, та копія свідоцтва про народження дитини.

Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (пункти 11, 35):

Пункт 11

Для призначення допомоги при народженні дитини органу соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подається:

1) заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу).

1. РЕЄСТРАЦІЯ ОН-ЛАЙН

Необхідно передбачити:

1. Проведення державної реєстрації народження у он-лайн режимі шляхом використання даних Реєстру, що ведеться закладами охорони здоров’я.

2. Проведення державної реєстрації народження за електронною заявою батьків або одного з них без присутності заявника та його ознайомлення з даними актового запису, що засвідчується підписом у паперовому носії актового запису.

(Має бути ознайомлений з даними медичного свідоцтва про народження).

3. Подання заяв про визнання батьківства, присвоєння прізвища або по-батькові дитині, внесення відомостей про батька відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України

3. Вчинення у Реєстрі та актовому записі відміток, що заяви щодо державної реєстрації народження, визнання батьківства, присвоєння прізвища або по-батькові дитині, заява матері дитини щодо внесення відомостей про батька відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України

подано із накладанням ЕЦП, що свідоцтво та втяг направлені поштовим зв’язком або на електронну адресу

4. Виключити вимогу щодо проставлення заявником підписів у актовому запису про народження

2. ВИДАЧА СВІДОЦТВ ТА ВИТЯГІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ У ОН-ЛАЙН РЕЖИМІ БЕЗ ПРИСУТНОСТІ ЗАЯВНИКА; НАПРАВЛЕННЯ СВІДОЦТВ, ВИТЯГІВ

Передбачити можливість видачі свідоцтв про державну реєстрацію народження при зверненні заявника до відділу, у разі проведення реєстрації у он-лайн режимі без його присутності; направлення свідоцтв про державну реєстрацію народження поштовим зв’язком або на електронну адресу із накладанням електронно-цифрових печатки та підпису

Затвердити зразки бланків свідоцтв, що видаються із накладанням електронно-цифрових підписів та печаток

Передбачити, що витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян видаються із накладанням електронно-цифрових підписів та печаток.

ПОДАННЯ ЗАЯВИ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ДОПОМОГИ

Передбачити можливість подання електронних заяв із використанням органів соціального захисту населення на підставі електронних відомостей відділу державної реєстрації актів цивільного стану про проведену державну реєстрацію народження дитини, внесення відомостей про батька відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України

15.

Проведення державної реєстрації смерті у он-лайн режимі за відсутності у приміщенні відділу заявників.

Отримання заявниками, за їх вибором свідоцтва та витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом:

- направлення поштовим зв’язком - на електронну адресу (із накладанням електронно-цифрових печатки відділу та підпису посадової особи відділу на свідоцтві та витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян та можливості їх перевірки іншими установами в он-лайн режимі)

- видача документів при особистому зверненні заявників

ПРЕРОГАТИВА:

Відсутній особистий контакт заявника із реєстратором,

уникнення черг,

недопущення шахрайських дій щодо підроблення лікарських свідоцтв про смерть

Впровадження ведення Закладами охорони здоров’я або судово-медичними установами Реєстру лікарських свідоцтв про смерть, із наданням доступу до нього відділів державної реєстрації актів цивільного стану та можливості автоматичного формування за його даними актового запису про смерть.

Закладами охорони здоров’я або судово-медичною установою формується та роздруковується лікарське свідоцтво із використанням впровадженого Реєстру. При видачі лікарського свідоцтва із заявником з’ясовується який відділ державної реєстрації актів цивільного стану має провести реєстрацію смерті та спосіб отримання свідоцтва (поштовим зв’язком, у електронному форматі або при особистому зверненні). Такий відділ у електронному вигляді повідомляється про необхідність проведення реєстрації та спосіб отримання документу.

Після отримання повідомлення відділ державної реєстрації актів цивільного стану із використанням програмних забезпечень Реєстру лікарських свідоцтв та Державного реєстру актів цивільного стану громадян (мають взаємодіяти) формує актовий запис, із відміткою у даних Державного реєстру актів цивільного стану громадян та паперовому носії про проведення реєстрації за електронним повідомленням.

Актовий запис складається без видачі свідоцтва у разі обрання заявником способу його отримання – при особистому зверненні).

У Реєстрі лікарських свідоцтв про смерть після проведення державної реєстрації смерті вчинюється відмітка щодо складеного актового запису.

Додатково - необхідно впровадити спрощений порядок доповнення відділом державної реєстрації актів цивільного стану актового запису відомостями про громадянство померлого при пред’явленні та вилученні його паспорта

1. РЕЄСТРАЦІЯ ОН-ЛАЙН

Стаття 9 Закону «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

Актовий запис цивільного стану складається у двох примірниках

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні

Абзаци 3, 4 пункту 1 розділу ІІ,

Актовий запис цивільного стану складається у присутності заявника та друкується на паперових носіях у двох примірниках, кожний з яких нумерується одним і тим самим номером.

Орган державної реєстрації актів цивільного стану ознайомлює заявника з даними, унесеними до актового запису цивільного стану, що засвідчується його пHYPERLINK "http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00?nreg=z0719-00&find=1&text=%EF%B3%E4%EF%E8%F1&x=5&y=9"ідписом у відповідній графі паперового носія актового запису

Абзаци 3,4 пункту 15 глави 5 розділу ІІІ

Про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання та відповідної довідки в графі "Для відміток" обох примірників актового запису про смерть робиться відповідна відмітка і проставляється підпис заявника.

У разі якщо витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання та відповідна довідка не видані, в графі "Для відміток" актового запису про смерть про це робиться відмітка, яка засвідчується пHYPERLINK "http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0719-00/page3?nreg=z0719-00&find=3&text=%EF%B3%E4%EF%E8%F1&x=6&y=5"ідписом заявника.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.08.2006 «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті»

Інструкції щодо заповнення та видачі лікарського свідоцтва про смерть (форма № 106/о

2. ВИДАЧА СВІДОЦТВ ТА ВИТЯГІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ У ОН-ЛАЙН РЕЖИМІ БЕЗ ПРИСУТНОСТІ ЗАЯВНИКА; НАПРАВЛЕННЯ СВІДОЦТВ, ВИТЯГІВ

Частина 1 статті 18

Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”

Про факт державної реєстрації акта цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану видається відповідне свідоцтво. Бланки свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану виготовляються за затвердженими Кабінетом Міністрів України зразками та їх описами

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 №1025

«Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану»

Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Інструкція з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

1. РЕЄСТРАЦІЯ ОН-ЛАЙН

Передбачити:

1. Проведення державної реєстрації смерті у он-лайн режимі шляхом використання даних Реєстру закладів охорони здоров’я або судово-медичних установ.

2. Така реєстрація проводиться без присутності заявника та його ознайомлення з даними актового запису, що засвідчується підписом у паперовому носії актового запису.

(Заявник має бути ознайомлений з даними лікарського свідоцтва про смерть на підставі якого та у точній відповідності до якого проводиться реєстрація).

3.Вчинення у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та актовому записі відміток, що свідоцтво та втяг направлені поштовим зв’язком або на електронну адресу

4. Виключити вимогу щодо проставлення заявником підпису у актовому запису про отримання витягу з Реєстру для отримання допомоги на поховання

Передбачити ведення Реєстру лікарських свідоцтв, видачу та формування таких свідоцтв за допомогою такого Реєстру, а також направлення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану електронного повідомлення про прохання заявника зареєструвати смерть у певному відділі державної реєстрації актів цивільного стану

2. ВИДАЧА СВІДОЦТВ ТА ВИТЯГІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ У ОН-ЛАЙН РЕЖИМІ БЕЗ ПРИСУТНОСТІ ЗАЯВНИКА; НАПРАВЛЕННЯ СВІДОЦТВ, ВИТЯГІВ

Передбачити можливість видачі свідоцтв про державну реєстрацію народження при зверненні заявника до відділу, у разі проведення реєстрації у он-лайн режимі без його присутності; направлення свідоцтв про державну реєстрацію смерті поштовим зв’язком або на електронну адресу із накладанням електронно-цифрових печатки та підпису

Затвердити зразки бланків свідоцтв, що видаються із накладанням електронно-цифрових підписів та печаток

Передбачити, що витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян видаються із накладанням електронно-цифрових підписів та печаток.

Реалізація пропозиції можлива при створенні

нового розділу веб-порталу із можливістю покрокового складання та подання заяв у максимально доступній для громадян формі.

Удосконалення програмного забезпечення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, створення нового Реєстру лікарських свідоцтв про смерть, а саме надання технічної можливості:

1. Впровадження ведення закладами охорони здоров’я або судово-медичною установою Реєстру лікарських свідоцтв про смерть, із наданням доступу до нього відділів державної реєстрації актів цивільного стану та можливості автоматичного формування за його даними актового запису про смерть.

2. Складання актових записів про смерть при отриманні повідомлення від закладу охорони здоров’я

3. Формування електронних свідоцтв про державну реєстрацію смерті та витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян для отримання допомоги на поховання із накладанням електронно-цифрових печатки та підпису та можливості їх перевірки іншими установами в он-лайн режимі

Додаток 2

Додаток 3

АКТ

впровадження у науково-дослідну діяльність Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» дисертаційної роботи Куценка Станіслава Ігоровича на тему: «Процесуальні норми в адміністративному праві України»

Ю. О. Фрицький

Л. В. Сенченко

Є. В. Сердюк

Комісія у складі: завідувача кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін д.ю.н., професора Фрицького Ю.О., доцента кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін, к.ю.н. Сенченко Л.В, доцента кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін, к.ю.н. Сердюка Є.В., склала цей акт про те, що матеріали дисертаційної роботи Куценка Станіслава Ігоровича за темою дисертаційної роботи «Процесуальні норми в адміністративному праві України» були використані в ході проведення кафедральних досліджень за темою «Адміністративно-правове регулювання суспільних відносин» (номер державної реєстрації 0107U008696) у Інституті права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

завідувач кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-

гуманітарних дисциплін

д.ю.н., професор

доцент кафедри конституційного,

адміністративного права та соціально-

гуманітарних дисциплін к.ю.н.

доцент кафедри конституційного,

адміністративного права та соціально-

гуманітарних дисциплін к.ю.н.

Додаток 4

АКТ

впровадження у навчальну діяльність Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» дисертаційної роботи Куценка Станіслава Ігоровича на тему: «Процесуальні норми в адміністративному праві України»

Ю. О. Фрицький

Л. В. Сенченко

Є. В. Сердюк

Комісія у складі: завідувача кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін д.ю.н., професора Фрицького Ю.О., доцента кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін, к.ю.н. Сенченко Л.В, доцента кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін, к.ю.н. Сердюка Є.В., склала цей акт про те, що матеріали дисертаційної роботи Куценка Станіслава Ігоровича за темою дисертаційної роботи «Процесуальні норми в адміністративному праві України» були впроваджені в освітній процес із викладання дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес» та підготовки навчальних програм з дисципліни «Актуальні проблеми адміністративного права» на кафедрі конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

завідувач кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-

гуманітарних дисциплін

д.ю.н., професор

доцент кафедри конституційного,

адміністративного права та соціально-

гуманітарних дисциплін к.ю.н.

доцент кафедри конституційного,

адміністративного права та соціально-

гуманітарних дисциплін к.ю.н.

<< |
Источник: Куценко станіслав Ігорович. ПРОЦЕСУАЛЬНІ НОРМИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ. Київ –2017. 2017

Скачать оригинал источника

Еще по теме Додатки:

 1. Стаття 10. Додаткові гарантії безпеки суддів Вищого антикорупційного суду
 2. Глава 27. Додаткові гарантії соціального захисту
 3. Стаття 122. Додаткові гарантії соціального захисту осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників органів управління та сил цивільного захисту
 4. Глава 30. Додаткові функції суб’єктів забезпечення цивільного захисту
 5. Стаття 105. Додатки до протоколів
 6. Стаття 106. Підготовка протоколу та додатка
 7. Стаття 462. Основні та додаткові адміністративні стягнення
 8. Стаття 52. Основні та додаткові покарання
 9. Стаття 25. Основні і додаткові адміністративні стягнення
 10. Додатки
 11. Додатки
 12. Додатки
 13. ДОДАТКИ
 14. Додатки
 15. Додатки
 16. Додатки