>>

З М І С Т

Зміст 2
Перелік умовних позначень 3
Вступ 4
РОЗДІЛ 1.
СТАНОВЛЕННЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ
ЗАГАЛЬНИХ СУДІВ, ЯК СУБ’ЄКТІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ 17
1.1. Поняття судової влади, її суть та функції 17
1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів 34
1.3. Становлення та реформування місцевих загальних судів, як
суб’єктів судової влади та основної ланки системи правосуддя 65
1.4. Висновки до розділу 1 91
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МІСЦЕВИХ ЗАГАЛЬНИХ
СУДІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ 96
2.1. Поняття та сутність організації роботи місцевих загальних
судів 96
2.2. Функціональний розподіл обов’язків між суддями та іншими
працівниками суду 125
2.3.
Організаційне забезпечення діяльності судів
144
2.4. Проблеми реалізації міжнародно-правових стандартів в
діяльності місцевих загальних судів України 153
2.5. Висновки до розділу 2 177
Висновки 181
Список використаних джерел та літератури 187
Додатки 205

| >>
Источник: Штогун Сергій Григорович. Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2004. 2004

Скачать оригинал источника

Еще по теме З М І С Т: