<<
>>

РЕКОМЕНДОВАНА Література:

52. Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України від 23.07.1996 - 1996 р., № 30, стаття 141.

53. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р.

З наступними змінами і доповненнями // [Електронний ресурс].- Режим доступу

: http: //zakon.rada. gov .ua

54.Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 р. В редакції Закону від 2 жовтня 2003 р. З останніми змінами, внесеними згідно із Законом N 3613-VI (3613-17) від 07.07.2014 // [Електронний ресурс].- Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua

55.Закон України “Про меліорацію земель» від 14 січня 2000 р. З останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 2608-VI(2608-17) від 19.10.2013 // [Електронний ресурс].- Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua

56.Закон України «Про особисте селянське господарство» від 15 травня 2001 р. З останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 799-VI (799-17)від 25.12.2013 // [Електронний ресурс].- Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua

57.Закон України «Про землеустрій» від 22 травня 2003 р. З останніми змінами, внесеними згідно із Законом N 3774-VI (3774-17) від 22.09.2014 // [Електронний ресурс].- Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua

58. Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» від 5 червня 2003 р. З останніми змінами, внесеними згідно із Законом N 1559-VI (1559­17)від 17.11.2013 / [Електронний ресурс].- Режим доступу : http: //zakon.rada.gov.ua

59.Закон України «Про іпотеку» від 5 червня 2003 р. З останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 4188-VI (4188-17) від 13.01.2014 // [Електронний ресурс].- Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua

60.Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 19 червня 2003 р. З останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 1708-VI (1708-17)від 05.11.2013 // [Електронний ресурс].- Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua

61.Закон України «Про державний земельний кадастр» від 3 липня 2011 р. З останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 4152-VI (4152-17) від 09.12.2013// [Електронний ресурс].- Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua

62.

Закон України «Про охорону земель» від 19 червня 2003 р. З останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 3530-VI (3530-17) від 16.06.2013 // [Електронний ресурс].- Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua

63. Закон України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р. З останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 3523-VI (3523-17)від 16.06.2013 //[Електронний ресурс].- Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua

64. Житловий кодекс України. З останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 3795-VI ( 3795-17 ) від 22.09.2014 // [Електронний ресурс].- Режим доступу: http: //zakon.rada.gov. ua

65. Господарський кодекс України. З останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 4220-VI (4220-17) від 22.12.2013 / Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт // Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua

66. Цивільний кодекс України. З останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 4416-VI (4416-17) від 21.02.2014 // [Електронний ресурс].- Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua

67.Земельне право: Академічний курс: Підручник// Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького; Київ, університет права / За ред. В.І.Семчика, П.Ф.Кулинича. - К., Ін-ЮРЕ, 2007. - 424с.

68.Земельне право України. Навч. посіб./ За ред. чл.-корр. АПрН України О.О. Погрібного // Х.,Одиссей, 2008. - 452с.

69.. Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. навч. закл./В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. - К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2013. - 600с.

70. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. - К.: КНТ; ЦУЛ, 2014 - 712 с.

<< | >>
Источник: Мудрецька Г.В.. ЛЕКЦІЯ з дисципліни « Земельне право». Дніпро - 2016. 2016

Еще по теме РЕКОМЕНДОВАНА Література::

  1. § 3.2. Проблема использования судебных механизмов защиты права на охрану здоровья
  2. ВСТУП
  3. 3.2. Проблеми позасудового вирішення індивідуальних трудових розбіжностей
  4. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
  5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:
  6. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
  7. РЕКОМЕНДОВАНА Література:
  8. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ
  9. РЕКОМЕНДОВАНА Література:
  10. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ