<<
>>

Стаття 20. Передача майна, правонаступництво, страхування об’єкта оренди

1. Орендар наділяється правом користування майном на строк, визначений договором оренди, але не раніше підписання акта приймання-передачі відповідного майна. Підписання актів приймання-передачі здійснюється відповідно до Порядку передачі майна в оренду.

2. У разі якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс, орендоване майно приймається орендарем на баланс з приміткою, що це майно є орендованим.

3. Припинення діяльності підприємства або його структурного підрозділу здійснюється шляхом його реорганізації через приєднання до орендаря, а структурного підрозділу - шляхом виділення з підприємства з наступним приєднанням до орендаря з дати видання про це відповідного наказу органу, уповноваженого управляти майном.

4. Приєднання підприємства або його структурного підрозділу до орендаря здійснюється за відповідним рішенням органу управління орендаря.

5. Орендар стає правонаступником прав та обов’язків підприємства відповідно до договору оренди, а у разі оренди єдиного майнового комплексу структурного підрозділу - правонаступником прав та обов’язків підприємства, пов’язаних з діяльністю цього структурного підрозділу.

6. Орендар зобов’язаний застрахувати орендоване нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно на користь балансоутримувача, а єдиний майновий комплекс - на користь орендодавця згідно з Порядком передачі майна в оренду.

7. У разі погіршення стану орендованого майна, його знищення або втрати орендар відшкодовує збитки, якщо не доведе, що це сталося не з його вини.

Передача в оренду майна, що застраховане орендодавцем або балансоутримувачем, не припиняє чинності договору страхування.

8. У разі зміни власника майна, переданого в оренду, до нового власника переходять права і обов’язки за договором оренди, якщо інше не передбачено договором.

<< | >>
Источник: Про оренду державного та комунального майна. Закон України. м. Київ 3 жовтня 2019 року № 157-IX. 2019

Еще по теме Стаття 20. Передача майна, правонаступництво, страхування об’єкта оренди:

 1. Стаття 85. Передача державою права на здійснення видатків
 2. Стаття 93. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів
 3. Стаття 109. Передача права на тимчасове ввезення
 4. Стаття 117. Передача права на тимчасове вивезення
 5. Стаття 128. Передача права власності на товари, поміщені у митний режим митного складу
 6. Стаття 134. Передача права власності на товари, поміщені у митний режим вільної митної зони
 7. Стаття 95. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі
 8. Стаття 29. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого
 9. Стаття 31. Передача справи з одного суду до іншого
 10. Стаття 102. Передання майна установі
 11. Стаття 881. Страхування об'єкта будівництва
 12. Стаття 195. Передача (делегування) прав у господарських зобов'язаннях
 13. Стаття 247. Ліквідація суб’єкта господарювання, діяльність якого суперечить закону чи його установчим документам
 14. Стаття 289. Викуп (приватизація) об'єкта оренди
 15. Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність чи земельних ділянок комунальної власності у державну власність
 16. Стаття 330. Передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни
 17. Стаття 120. Поняття майна, що затонуло в морі і сфера застосування
 18. Стаття 126. Витребування майна, піднятого адміністрацією морського порту
 19. Стаття 31. Передача справ з одного суду до іншого суду
 20. Стаття 21. Передача матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації або трудового колективу