<<
>>

Стаття 15. Звітування

1. Інформація, що обліковується відповідно до цього Закону, зберігається оператором контрольованих речовин протягом не менше п’яти років з дня створення такої інформації та надається на вимогу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

2. Оператори контрольованих речовин, які здійснюють операції з контрольованими речовинами, зобов’язані подавати щороку центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, звітність у порядку, встановленому таким органом.

3. Інформація про імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання подається щомісяця та щороку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, подає щороку перелік операторів контрольованих речовин, відомості про яких було внесено до Реєстру, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства.

5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, подає щороку інформацію про споживання контрольованих речовин до Озонового Секретаріату відповідно до вимог статті 7 Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар.

<< | >>
Источник: Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівнимиречовинами та фторованими парниковими газами. Закон України. м. Київ 12 грудня 2019 року № 376-IX. 2019

Еще по теме Стаття 15. Звітування:

 1. Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України
 2. Стаття 2. Визначення основних термінів
 3. Стаття 8. Бюджетна класифікація
 4. Стаття 20. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі
 5. Стаття 111. Повноваження Міністерства фінансів України та місцевих фінансових органів з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
 6. Стаття 116. Порушення бюджетного законодавства
 7. Стаття 271. Контроль за вчиненням злочину
 8. Стаття 48. Складення податкової декларації
 9. Стаття 199. Бонітування ґрунтів
 10. 2.1. Правові норми Єфремівської Кормчої, що регулюють правовідносини вищого духовенства
 11. Умови трудової діяльності
 12. БАНКІВСЬКА СПРАВА
 13. ІІІ. Державний земельний кадастр.