<<
>>

Стаття 2. Законодавство у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів

1. Відносини, що виникають у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів, регулюються Віденською конвенцією про охорону озонового шару, Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про охорону атмосферного повітря", цим Законом, іншими актами законодавства, а також міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Дія цього Закону поширюється на суб’єктів господарювання, які провадять операції з контрольованими речовинами, а також діяльність, пов’язану з обігом та використанням стаціонарного обладнання або систем, визначених частинами четвертою та п’ятою статті 8 цього Закону, а також фізичних осіб, які претендують на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) відповідно до статті 11 цього Закону.

<< | >>
Источник: Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівнимиречовинами та фторованими парниковими газами. Закон України. м. Київ 12 грудня 2019 року № 376-IX. 2019

Еще по теме Стаття 2. Законодавство у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів:

 1. Стаття 31. Інформування у сфері цивільного захисту
 2. Стаття 45. Експертиза у сфері цивільного захисту
 3. Глава 33. Відповідальність за порушення законодавства у сфері цивільного захисту
 4. Стаття 140. Відповідальність за порушення законодавства у сфері цивільного захисту
 5. Стаття 1. Законодавство України з питань державної митної справи
 6. Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти
 7. Стаття 128. Громадянин у сфері господарювання
 8. Стаття 305. Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання
 9. Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів
 10. Стаття 39. Галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти та тих, що подаються на очисні споруди
 11. Стаття 80. Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах
 12. Стаття 81. Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах
 13. Стаття 82-7. Порушення вимог законодавства у сфері хімічних джерел струму
 14. Стаття 91-5. Порушення вимог законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля
 15. Стаття 166-12. Порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності
 16. Стаття 166-19. Порушення законодавства у сфері гарантування вкладів фізичних осіб