<<
>>

Стаття 11. Підтвердження кваліфікації персоналу

1. Кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, видається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2.

Для отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, кандидат подає органові, визначеному частиною першою цієї статті, такі документи:

заяву за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;

копії документів про профільну освіту, здобуту в закладах освіти, за спеціальністю чи напрямом, підготовка за якими дає право кандидату претендувати на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону. Перелік таких спеціальностей та напрямів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;

копії документів, що підтверджують стаж роботи не менше одного року за спеціальністю згідно з переліком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;

копії документів, що підтверджують результати навчання відповідно до статті 10 цього Закону та результати складання іспиту.

3. Кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, не є документом про вищу освіту державного зразка згідно із Законом України "Про вищу освіту".

Кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, повинен містити:

найменування органу, що видав кваліфікаційний документ (сертифікат);

ім’я особи, яка отримала кваліфікаційний документ (сертифікат);

номер кваліфікаційного документа (сертифіката);

дату видачі кваліфікаційного документа (сертифіката);

дату закінчення строку дії кваліфікаційного документа (сертифіката);

назву закладу, на базі якого особа пройшла навчання та склала кваліфікаційний іспит;

перелік робіт, які має право виконувати особа;

підпис уповноваженої особи та печатку органу, що видав кваліфікаційний документ (сертифікат).

4.

Кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, дійсний протягом трьох років.

Орган, визначений Кабінетом Міністрів України, видає кваліфікаційний документ (сертифікат) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, не пізніше 10 робочих днів з дня подання документів, визначених частиною другою цієї статті.

5. У видачі кваліфікаційного документа (сертифіката) для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, може бути відмовлено в разі виявлення в документах, поданих особою, недостовірних відомостей.

6. Строк дії кваліфікаційного документа (сертифіката) може бути припинено достроково чи зупинено на строк до одного року органом, який видав кваліфікаційний документ (сертифікат), або в судовому порядку в разі грубих порушень, допущених під час проведення робіт, визначених частиною першою статті 10 цього Закону, а також порушення законодавства України у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів.

7. Після отримання згоди на обробку персональних даних осіб, які отримали кваліфікаційні документи (сертифікати), центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вносить до Реєстру таку інформацію про осіб, які отримали кваліфікаційний документ (сертифікат):

ім’я особи, яка отримала кваліфікаційний документ (сертифікат);

номер кваліфікаційного документа (сертифіката);

дату видачі кваліфікаційного документа (сертифіката);

дату закінчення строку дії кваліфікаційного документа (сертифіката);

перелік робіт, які має право виконувати особа.

Інформація про осіб, які отримали кваліфікаційні документи (сертифікати), вноситься до Реєстру з метою забезпечення державного обліку осіб, які отримали кваліфікаційні документи (сертифікати).

<< | >>
Источник: Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівнимиречовинами та фторованими парниковими газами. Закон України. м. Київ 12 грудня 2019 року № 376-IX. 2019

Еще по теме Стаття 11. Підтвердження кваліфікації персоналу:

  1. Стаття 1. Визначення термінів
  2. Стаття 52. Підготовка, перепідготовка, підтвердження/відновлення та підвищення кваліфікації авіаційного персоналу і персоналу з наземного обслуговування
  3. Стаття 14. Визначення понять
  4. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
  5. 3.2. Професійні таємниці та їх охорона у сфері кримінального судочинства