<<
>>

Стаття 14. Облік інформації про діяльність з контрольованими речовинами, товарами та обладнанням

1. Облік інформації про контрольовані речовини, товари та обладнання, відходи, що містять контрольовані речовини, є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з контрольованими речовинами, товарами та обладнанням.

2. Оператори контрольованих речовин, що здійснюють імпорт або експорт контрольованих речовин, ведуть облік даних про:

кількість кожного виду контрольованих речовин, у тому числі у складі сумішей, які було ними імпортовано, експортовано або розміщено на ринку України, зазначаючи окремо стан речовини (первинна, рекуперована, регенерована) та цільове призначення речовини (використання, розміщення на ринку, знешкодження, рециклінг, рекуперація, зберігання), інформацію про покупця/продавця такої речовини, товари та обладнання (найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, код ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця, прізвище, ім’я та по батькові, посаду керівника підприємства, контактний номер телефону та адресу електронної пошти);

залишки контрольованих речовин кожного виду на кінець року.

3. Оператори контрольованих речовин, які провадять діяльність з використання контрольованих речовин, забезпечують ведення обліку:

кількості за видами контрольованих речовин, доданих під час установки, проведення поточного ремонту, технічного обслуговування або внаслідок витоку;

кількості накопичених рекуперованих контрольованих речовин;

фактів використання рецикльованої або регенерованої контрольованої речовини та її кількості, а також найменувань та адрес суб’єктів господарювання, які здійснюють поводження з контрольованими речовинами;

обладнання та кількості контрольованих речовин, що в ньому міститься;

дат і результатів проведення перевірок на витоки контрольованих речовин;

кількості та стану накопичених контрольованих речовин під час обслуговування, ремонту та остаточної утилізації обладнання;

відомостей про особу (прізвище, ім’я та по батькові, посада, номер кваліфікаційного документа (свідоцтва), яка виконала роботи із встановлення, обслуговування, технічного обслуговування, ремонту, зняття з експлуатації обладнання, перевірки наявності витоків, рекуперації, знешкодження контрольованих речовин.

4.

Оператори контрольованих речовин, які здійснюють поводження з контрольованими речовинами, ведуть облік даних про кількість кожного виду контрольованої речовини, що їх було рекуперовано, рецикльовано, регенеровано або знешкоджено.

5. Облік інформації про відходи, що містять контрольовані речовини, є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з відходами, що містять контрольовані речовини.

<< | >>
Источник: Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівнимиречовинами та фторованими парниковими газами. Закон України. м. Київ 12 грудня 2019 року № 376-IX. 2019

Еще по теме Стаття 14. Облік інформації про діяльність з контрольованими речовинами, товарами та обладнанням:

 1. Стаття 10. Надання інформації про валютні операції
 2. Стаття 11. Єдина державна інформаційна система трансплантації
 3. Стаття 28. Доступність інформації про бюджет
 4. Стаття 303. Рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на оскарження
 5. Стаття 311. Рішення, дії чи бездіяльність прокурора, які можуть оскаржуватися слідчим
 6. Стаття 477. Поняття кримінального провадження у формі приватного обвинувачення
 7. Стаття 65. Облік самозайнятих осіб
 8. Стаття 73. Отримання податкової інформації контролюючими органами
 9. Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) у разі її смерті або визнання безвісно відсутньою чи недієздатною, а також малолітньої/неповнолітньої особи
 10. Стаття 118. Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків
 11. Стаття 178. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність
 12. Стаття 167. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу
 13. Стаття 700. Надання покупцеві інформації про товар
 14. Стаття 868. Надання замовникові інформації про роботу
 15. Стаття 1130. Договір про спільну діяльність
 16. Стаття 90. Облік і звітність господарського товариства