<<
>>

Стаття 16. Контроль за дотриманням законодавства

1. Порушення законодавства в сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів тягнуть за собою відповідальність згідно із законом.

2. Контроль за дотриманням вимог цього Закону в межах своїх повноважень здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства.

3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, має право проводити перевірку дотримання вимог цього Закону операторами контрольованих речовин відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

4. Під час проведення перевірок уповноважені представники центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, мають право доступу на територію, на якій знаходяться товари та обладнання.

5. Під час проведення перевірок на законну вимогу уповноваженого представника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, оператори контрольованих речовин зобов’язані надати необхідні інформацію та документи.

6. Під час проведення перевірок уповноважений представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, користується правами, передбаченими законодавством України.

<< | >>
Источник: Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівнимиречовинами та фторованими парниковими газами. Закон України. м. Київ 12 грудня 2019 року № 376-IX. 2019

Еще по теме Стаття 16. Контроль за дотриманням законодавства:

 1. Стаття 2. Визначення основних термінів
 2. Стаття 26. Контроль та аудит у бюджетному процесі
 3. Стаття 35. Складання бюджетного запиту
 4. Стаття 109. Повноваження Верховної Ради України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
 5. Стаття 110. Повноваження Рахункової палати з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
 6. Стаття 111. Повноваження Міністерства фінансів України та місцевих фінансових органів з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
 7. Стаття 112. Повноваження Казначейства України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
 8. Стаття 113. Повноваження органів державного фінансового контролю з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
 9. Стаття 114. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
 10. Стаття 115. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
 11. Стаття 118. Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства
 12. Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу
 13. Стаття 319. Взаємодія органів доходів і зборів з державними органами, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України
 14. Стаття 544. Призначення та основні завдання органів доходів і зборів
 15. Стаття 61. Визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо його здійснення
 16. Стаття 62. Способи здійснення податкового контролю