<<
>>

Стаття 7. Імпорт, експорт та розміщення на ринку контрольованих речовин, товарів та обладнання

1. Імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання з або до держав, які не є сторонами Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, забороняється.

2. Імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання з або до держав, які є сторонами Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

3. Імпорт озоноруйнівних речовин, а також фторованих парникових газів, зазначених у пункті 1 додатка 2 до цього Закону, здійснюється за умови отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин.

4. Для отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин оператор контрольованих речовин подає у строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, такі документи:

1) заяву про намір взяти участь у розподілі часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин, у якій повинен зазначити відомості про оператора контрольованих речовин (найменування та код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця, прізвище, ім’я та по батькові, посаду керівника підприємства, контактний номер телефону та адресу електронної пошти.

Заява про намір взяти участь у розподілі часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин з описом документів, що додаються до неї, подається у двох примірниках із зазначенням дати та вихідного номера і відміткою "Заява про намір взяти участь у розподілі часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин";

2) копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в державі її місцезнаходження;

3) документ, виданий органом управління юридичної особи, що відображає структуру власності такої юридичної особи до кінцевого бенефіціарного власника (контролера),-для юридичних осіб;

4) відомості щодо контрольованих речовин, які плануються до ввезення (назва, хімічний склад, стан речовини - первинна, рекуперована, регенерована, обсяги, цільове призначення речовини та її використання у технологічному процесі);

5) звіт за останні п’ять років про операції з контрольованими речовинами для суб’єктів господарювання, що здійснювали імпорт контрольованих речовин, за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.

5. Підставами для відмови у наданні частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин є:

1) подання оператором контрольованих речовин неповного пакета документів, визначених частиною четвертою цієї статті;

2) виявлення в документах, поданих оператором контрольованих речовин, недостовірних відомостей;

3) подання документів, визначених частиною четвертою цієї статті, з порушенням строків подання документів для отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

6. Імпорт та розміщення на ринку контрольованих речовин в одноразових контейнерах, крім імпорту для лабораторних та аналітичних цілей, заборонено.

7. З 1 січня року, наступного після набрання чинності цим Законом, та кожного наступного 12-місячного періоду кожен оператор контрольованих речовин, що здійснює імпорт контрольованих речовин, забезпечує розрахунковий рівень метилброміду, який він розміщує на ринку або використовує для власних потреб для цілей карантинної обробки та обробки перед транспортуванням, що не перевищує середній розрахунковий рівень метилброміду, який він розміщував на ринку або використовував для власних потреб для цілей карантинної обробки та обробки перед транспортуванням у 1996-1998 роках.

<< | >>
Источник: Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівнимиречовинами та фторованими парниковими газами. Закон України. м. Київ 12 грудня 2019 року № 376-IX. 2019

Еще по теме Стаття 7. Імпорт, експорт та розміщення на ринку контрольованих речовин, товарів та обладнання:

  1. Стаття 14. Визначення понять