<<
>>

Стаття 3. Державне управління у сфері регулювання контрольованих речовин

1. Державне управління у сфері регулювання контрольованих речовин здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної митної справи, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування митного законодавства.

2. До повноважень Кабінету Міністрів України щодо поводження з контрольованими речовинами належать:

1) реалізація визначеної Верховною Радою України екологічної політики у сфері охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління;

2) спрямування та координація діяльності центральних органів виконавчої влади, інших органів виконавчої влади у сфері охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління;

3) організація екологічного виховання та екологічної освіти населення у сфері охорони озонового шару та запобігання зростанню рівня глобального потепління;

4) організація і забезпечення провадження зовнішньоекономічної діяльності щодо контрольованих речовин;

5) визначення графіків скорочення обсягів споживання контрольованих речовин;

6) встановлення строків подання документів для отримання частки в межах щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин;

7) затвердження форми звіту про операції з контрольованими речовинами;

8) встановлення порядку розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин;

9) інші повноваження відповідно до цього Закону.

3. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, належать:

1) встановлення переліку:

заходів із скорочення споживання контрольованих речовин;

технологій знешкодження контрольованих речовин;

спеціальностей та напрямів, підготовка за якими дає право претендувати на отримання кваліфікаційного документа (сертифіката) для цілей цього Закону;

2) встановлення порядку:

видачі кваліфікаційного документа (сертифіката) та форми заяви для отримання кваліфікаційного документа (сертифіката);

ведення та подання звітності операторами контрольованих речовин, що переміщують через митну територію України, розміщують на ринку, використовують та здійснюють поводження з контрольованими речовинами та товарами;

створення та ведення Єдиного державного реєстру операторів контрольованих речовин (далі - Реєстр);

використання технологій знешкодження контрольованих речовин;

маркування контрольованих речовин, товарів та обладнання;

3) інші повноваження відповідно до цього Закону.

4. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, належать:

1) забезпечення розподілу часток щорічної національної квоти на імпорт контрольованих речовин;

2) надання погодження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну зовнішньоекономічну політику, на імпорт/експорт контрольованих речовин, товарів та обладнання;

3) забезпечення формування та ведення Реєстру;

4) видача кваліфікаційних документів (сертифікатів) для виконання робіт з обслуговування товарів та обладнання;

5) інші повноваження відповідно до цього Закону.

5. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, належать:

1) здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів шляхом проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю);

2) здійснення оцінки вмісту контрольованих речовин в атмосферному повітрі;

3) надання суб’єктам господарювання обов’язкових для виконання приписів щодо усунення виявлених під час планових чи позапланових заходів державного нагляду (контролю) порушень законодавства у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів;

4) за постановою адміністративного суду обмеження чи зупинення господарської або іншої діяльності суб’єктів господарювання, окремих їх цехів (дільниць), відокремлених підрозділів, одиниць обладнання, машин, механізмів, якщо їхня діяльність провадиться з порушенням вимог ліцензій на імпорт/експорт контрольованих речовин та товарів та обладнання, а також вимог законодавства у сфері озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів щодо:

набуття статусу оператора контрольованих речовин шляхом реєстрації у Реєстрі для провадження діяльності з імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення на ринку та поводження з контрольованими речовинами;

забезпечення усунення витоків контрольованих речовин протягом строку, що не перевищує 14 днів;

забезпечення проходження перевірки наявності витоку та встановлення систем виявлення витоків для стаціонарного обладнання або систем, що визначені частинами четвертою та п’ятою статті 8 цього Закону;

надання послуг з обслуговування товарів, що містять контрольовані речовини, рециклінгу, регенерації, знешкодження, перевірки наявності витоків контрольованих речовин за умови, що до штату такої юридичної особи входить фізична особа, яка отримала кваліфікаційний документ (сертифікат) згідно із статтею 11 цього Закону;

маркування товарів та обладнання, які розміщуються на ринку, імпортуються або експортуються, відповідно до статей 12, 13 цього Закону;

здійснення знешкодження контрольованих речовин виключно за допомогою технологій, перелік та порядок використання яких встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки;

5) інші повноваження відповідно до цього Закону.

<< | >>
Источник: Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівнимиречовинами та фторованими парниковими газами. Закон України. м. Київ 12 грудня 2019 року № 376-IX. 2019

Еще по теме Стаття 3. Державне управління у сфері регулювання контрольованих речовин:

  1. Стаття 14. Визначення понять
  2. 2.2. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції у сільському господарстві України
  3. Функції та завдання правоохоронної діяльності