<<

Додаток № 1 до Закону України від 12 грудня 2019 року № 376-IX

ПЕРЕЛІК озоноруйнівних речовин, їх озоноруйнівний потенціал та потенціал глобального потепління

Речовина

Озоноруйнівний

потенціал

100-річний потенціал глобального потепління
Хімічна формула

Позначення

СFСl3 (ХФВ-11) 1 4750
СF2Cl2 (ХФВ-12) 1 10 900
C2F3Cl3 (ХФВ-113) 0,8 6130
C2F4Cl2 (ХФВ-114) 1 10 000
C2F5Cl (ХФВ-115) 0,6 7370
CF2BrCl (галон-1211) 3
CF3Br (галон-1301) 10
C2F4Br2 (галон-2402) 6
СF3Cl (ХФВ-13) 1
C2FCl5 (ХФВ-111) 1
C2F2Cl4 (ХФВ-112) 1
C3FCl7 (ХФВ-211) 1
C3F2Cl6 (ХФВ-212) 1
C3F3Cl5 (ХФВ-213) 1
C3F4Cl4 (ХФВ-214) 1
C3F5Cl3 (ХФВ-215) 1
C3F6Cl2 (ХФВ-216) 1
C3F7Cl (ХФВ-217) 1
CCl4 Тетрахлорметан 1
C2H3Cl3 1,1,1-трихлоретан (метилхлороформ) 0,1
CHFCl2 (ГХФВ-21) 0,04 151
CHF2Cl (ГХФВ-22) 0,055 1810
CH2FCl (ГХФВ-31) 0,02
C2HFCl4 (ГХФВ-121) 0,01-0,04
C2HF2Cl3 (ГХФВ-122) 0,02-0,08
C2HF3Cl2 (ГХФВ-123) 0,02-0,06 77
CHCl2CF3 (ГХФВ-123) 0,02
C2HF4Cl (ГХФВ-124) 0,02-0,04 609
CHFCICF3 (ГХФВ-124) 0,022
C2H2FCl3 (ГХФВ-131) 0,007-0,05
C2H2F2Cl2 (ГХФВ-132) 0,008-0,05
C2H2F3Cl (ГХФВ-133) 0,02-0,06
C2H3FCl2 (ГХФВ-141) 0,005-0,07
CH3СFCl2 (ГХФВ-141b) 0,11 725
C2H3F2Cl (ГХФВ-142) 0,008-0,07
CH3СF2Cl (ГХФВ-142b) 0,065 2310
C2H4FCl (ГХФВ-151) 0,003-0,005
C3HFCl6 (ГХФВ-221) 0,015-0,07
C3HF2Cl5 (ГХФВ-222) 0,01-0,09
C3HF3Cl4 (ГХФВ-223) 0,01-0,08
C3HF4Cl3 (ГХФВ-224) 0,01-0,09
C3HF5Cl2 (ГХФВ-225) 0,02-0,07
CF3CF2CHCl2 (ГХФВ-225са) 0,025 122
CF2ClCF2CHClF (ГХФВ-225cb) 0,033 595
C3HF6Cl (ГХФВ-226) 0,02-0,1
C3H2FCl5 (ГХФВ-231) 0,05-0,09
C3H2F2Cl4 (ГХФВ-232) 0,008-0,1
C3H2F3Cl3 (ГХФВ-233) 0,007-0,23
C3H2F4Cl2 (ГХФВ-234) 0,01-0,28
C3H2F5Cl (ГХФВ-235) 0,03-0,52
C3H3FCl4 (ГХФВ-241) 0,004-0,09
C3H3F2Cl3 (ГХФВ-242) 0,005-0,13
C3H3F3Cl2 (ГХФВ-243) 0,007-0,12
C3H3F4Cl (ГХФВ-244) 0,009-0,14
C3H4FCl3 (ГХФВ-251) 0,001-0,01
C3H4F2Cl2 (ГХФВ-252) 0,005-0,04
C3H4F3Cl (ГХФВ-253) 0,003-0,03
C3H5FCl2 (ГХФВ-261) 0,002-0,02
C3H5F2Cl (ГХФВ-262) 0,002-0,02
C3H6FCl (ГХФВ-271) 0,001-0,03
CHFBr2 1
CHF2Br (ГБФВ-22B1) 0,74
CH2FBr 0,73
C2HFBr4 0,3-0,8
C2HF2Br3 0,5-1,8
C2HF3Br2 0,4-1,6
C2HF4Br 0,7-1,2
C2H2FBr3 0,1-1,1
C2H2F2Br2 0,2-1,5
C2H2F3Br 0,7-1,6
C2H3FBr2 0,1-1,7
C2H3F2Br 0,2-1,1
C2H4FBr 0,07-0,1
C3HFBr6 0,3-1,5
C3HF2Br5 0,2-1,9
C3HF3Br4 0,3-1,8
C3HF4Br3 0,5-2,2
C3HF5Br2 0,9-2
C3HF6Br 0,7-3,3
C3H2FBr5 0,1-1,9
C3H2F2Br4 0,2-2,1
C3H2F3Br3 0,2-5,6
C3H2F4Br2 0,3-7,5
C3H2F5Br 0,9-1,4
C3H3FBr4 0,08-1,9
C3H3F2Br3 0,1-3,1
C3H3F3Br2 0,1-2,5
C3H3F4Br 0,3-4,4
C3H4FBr3 0,03-0,3
C3H4F2Br2 0,1-1
C3H4F3Br 0,07-0,8
C3H5FBr2 0,04-0,4
C3H5F2Br 0,07-0,8
C3H6FBr 0,02-0,7
CH2BrCl бромхлорметан 0,12
CH3Br метилбромід 0,6

Для цілей цього Закону за наявності діапазону показників озоноруйнівного потенціалу речовини застосовується найвищий із них.

Додаток № 2

до Закону України

від 12 грудня 2019 року

№ 376-IX

ПЕРЕЛІК фторованих парникових газів, їх потенціал глобального потепління

Речовина 100-річний потенціал глобального потепління
Хімічна формула Позначення
1. CHF2CHF2 HFC-134 1100
CH2FCF3 HFC-134a 1430
CH2FCHF2 HFC-143 353
CHF2CH2CF3 HFC-245fa 1030
CF3CH2CF2CH3 HFC-365mfc 794
CF3CHFCF3 HFC-227ea 3220
CH2FCF2CF3 HFC-236cb 1340
CHF2CHFCF3 HFC-236ea 1370
CF3CH2CF3 HFC-236fa 9810
CH2FCF2CHF2 HFC-245ca 693
CF3CHFCHFCF2CF3 HFC-43-10mee 1640
CH2F2 HFC-32 675
CHF2CF3 HFC-125 3500
CH3CF3 HFC-143a 4470
CH3F HFC-41 92
CH2FCH2F HFC-152 53
CH3CHF2 HFC-152a 124
CHF3 HFC-23 14 800
2.
SF6
гексафторид сірки 22 200
CF4 тетрафторид

вуглецю

5700
C2F6 гексафторетан 11 900
C3F8 октафторпропан 8600
C4F10 перфторбутан 8600
C5F12 перфторпентан 8900
C6F14 перфторгексан 9000
c-C4F8 октафторциклобутан 10 000

<< |
Источник: Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівнимиречовинами та фторованими парниковими газами. Закон України. м. Київ 12 грудня 2019 року № 376-IX. 2019

Еще по теме Додаток № 1 до Закону України від 12 грудня 2019 року № 376-IX:

 1. Закон України “Про валюту і валютні операції” від 21 червня 2018 року № 2473-VIII,
 2. ЗАКОН УКРАЇНИ Про національну безпеку України 21 червня 2018 року № 2469-VIII, 2018
 3. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Дисциплінарний статут Національної поліції України" від 15 березня 2018 року № 2337-VIII, 2018
 4. ЗАТВЕРДЖЕНО Законом України від 15 березня 2018 року № 2337-VIII
 5. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині" від 17 травня 2018 року № 2427-VIII, 2018
 6. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 29, ст.399) від 9 квітня 1992 року № 2262-XII, 1992
 7. Стаття 5. Призначення пенсій на підставах, установлених Законом України "Про загальнообов’язкове державнепенсійне страхування"
 8. Стаття 54. Виплата пенсій працюючим пенсіонерам
 9. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Вищий антикорупційний суд" від 7 червня 2018 року № 2447-VIII, 2018
 10. ЗАКОН УКРАЇНИ Про дипломатичну службу від 7 червня 2018 року № 2449-VIII, 2018
 11. Стаття 413. Неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність
 12. Стаття 2. Особливості набрання чинності законами України та іншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи
 13. Розділ XXІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 14. Стаття 276-1. Здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування повітряного руху диспетчером управління повітряним рухом (диспетчером служби руху) у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин
 15. Стаття 85. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акта про помилування
 16. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ