<<
>>

Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України та за її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, органи місцевого самоврядування, правоохоронні та розвідувальні органи, інші державні органи України.

2. Виконання цього Закону не є порушенням Закону України "Про захист персональних даних" в частині обробки персональних даних. Обробка персональних даних відповідно до вимог цього Закону здійснюється без отримання згоди суб’єкта персональних даних.

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний під час здійснення ідентифікації клієнта інформувати його про покладені на такого суб’єкта первинного фінансового моніторингу зобов’язання щодо обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії.

<< | >>
Источник: Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Закон України м. Київ 6 грудня 2019 року № 361-IX. 2019

Еще по теме Стаття 2. Сфера застосування Закону:

 1. Стаття 14. Координація у сферах національної безпеки і оборони
 2. Стаття 10. Особливості застосування деяких видів заохочень
 3. Стаття 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту
 4. Стаття 67. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки
 5. Стаття 1. Визначення термінів
 6. Стаття 14. Визначення понять
 7. Стаття 19-1. Функції контролюючих органів
 8. Стаття 40. Сфера застосування цього розділу
 9. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
 10. Стаття 216. Дата виникнення податкових зобов'язань
 11. Стаття 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
 12. Стаття 1056-1. Проценти за кредитним договором