<<
>>

Стаття 3. Законодавство у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України

1. Відносини, що виникають у сфері моніторингу, звітності та верифікації, регулюються Конституцією України, цим Законом, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у зазначеній сфері.

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством у сфері моніторингу, звітності та верифікації, застосовуються норми міжнародного договору України.

<< | >>
Источник: Про засади моніторингу, звітності таверифікації викидів парникових газів. Закон України. м. Київ 12 грудня 2019 року № 377-IX. 2019

Еще по теме Стаття 3. Законодавство у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України:

 1. Стаття 11. Моніторинг доброчесності суддів Вищого антикорупційного суду
 2. Стаття 43. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій
 3. Глава 33. Відповідальність за порушення законодавства у сфері цивільного захисту
 4. Стаття 140. Відповідальність за порушення законодавства у сфері цивільного захисту
 5. Стаття 269-1. Моніторинг банківських рахунків
 6. Стаття 558. Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України
 7. Стаття 482. Надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на території України
 8. Глава 33 Моніторинг земель
 9. Стаття 191. Призначення моніторингу земель
 10. Стаття 192. Завдання моніторингу земель
 11. Стаття 10. Вирішення питання про кримінальну відповідальність осіб, які підлягають кримінальній відповідальності за законодавством іноземної держави і перебувають на території України, та виконання вироків, винесених іноземними судами чи міжнародними судовими установами
 12. Стаття 21. Державний моніторинг вод
 13. Глава 10 МОНІТОРИНГ ЛІСІВ І ЛІСОВА СЕРТИФІКАЦІЯ
 14. Стаття 55. Моніторинг лісів