<<
>>

Стаття 12. Вимоги до документів, що подаються для отримання адміністративної послуги

1. Документи, що подаються до уповноваженого органу для отримання адміністративної послуги, повинні відповідати вимогам, установленим цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Відповідальність за достовірність даних, що містяться в документах, що подаються до уповноваженого органу для проведення реєстраційної дії, затвердження плану моніторингу, затвердження плану моніторингу із змінами, затвердження звіту про вдосконалення та прийняття звіту оператора, несе оператор, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.

Відповідальність за достовірність даних, що містяться в рішенні верифікатора про проведення невиїзної верифікації та верифікаційному звіті, несе верифікатор.

<< | >>
Источник: Про засади моніторингу, звітності таверифікації викидів парникових газів. Закон України. м. Київ 12 грудня 2019 року № 377-IX. 2019

Еще по теме Стаття 12. Вимоги до документів, що подаються для отримання адміністративної послуги:

  1. Стаття 19-1. Функції контролюючих органів
  2. Стаття 39. Трансфертне ціноутворення
  3. РОЗДІЛ XIX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  4. Стаття 15. Реєстрація організацій колективного управління
  5. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
  6. 2.3. Адміністративно-процесуальні норми у сфері надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг та електронні онлайн-сервіси
  7. Додатки