<<
>>

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів з установок, розташованих на території України (далі - моніторинг, звітність та верифікація).

<< | >>
Источник: Про засади моніторингу, звітності таверифікації викидів парникових газів. Закон України. м. Київ 12 грудня 2019 року № 377-IX. 2019

Еще по теме Стаття 2. Сфера дії Закону:

 1. Стаття 17. Види служби та періоди часу, які зараховуються до вислуги років для призначення пенсії
 2. Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України
 3. Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України
 4. Стаття 38. Матеріали, що додаються до проекту закону про Державний бюджет України
 5. Стаття 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту
 6. Стаття 57. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва та реконструкції об’єктів виробничого та іншого призначення
 7. Стаття 216. Підслідність
 8. Стаття 1. Визначення термінів
 9. Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України
 10. Стаття 14. Визначення понять
 11. Стаття 49. Подання податкової декларації до контролюючих органів
 12. Стаття 213. Об'єкти оподаткування
 13. Стаття 252. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин
 14. Стаття 254. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України
 15. Стаття 14. Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності
 16. Стаття 19. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю
 17. Стаття 134. Обов'язковість продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах)
 18. Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення
 19. Злочини у сфері нотаріальної діяльності: кримінально-правова характеристика