<<
>>

Стаття 14. Основні права та обов’язки верифікатора

1. Верифікатор має право:

1) визначати форми та методи проведення верифікації відповідно до цього Закону, порядку верифікації звіту оператора та договору з оператором;

2) отримувати документи, матеріали та відомості, наявні в оператора, необхідні для проведення верифікації, в обсягах, установлених законодавством;

3) залучати фахівців з технічних питань для отримання висновків та роз’яснень з питань щодо проведення верифікації;

4) приймати рішення про проведення невиїзної верифікації за умови дотримання вимог, передбачених законодавством;

5) здійснювати інші права відповідно до законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації.

2. Верифікатор зобов’язаний:

1) проводити верифікацію звіту оператора відповідно до законодавства;

2) забезпечити компетентність персоналу, залученого до діяльності з верифікації;

3) підготувати та скласти внутрішню верифікаційну документацію;

4) забезпечити проведення внутрішньої перевірки верифікаційного звіту та внутрішньої верифікаційної документації відповідно до порядку верифікації звіту оператора;

5) підготувати та видати оператору верифікаційний звіт;

6) забезпечити надання на запит уповноваженого органу або національного органу України з акредитації доступу до внутрішньої верифікаційної документації;

7) зберігати конфіденційність інформації, отриманої під час верифікації, не розголошувати відомостей, до яких верифікатор має доступ під час проведення верифікації, і не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

8) здійснювати інші обов’язки відповідно до законодавства у сфері моніторингу, звітності та верифікації.

<< | >>
Источник: Про засади моніторингу, звітності таверифікації викидів парникових газів. Закон України. м. Київ 12 грудня 2019 року № 377-IX. 2019

Еще по теме Стаття 14. Основні права та обов’язки верифікатора:

 1. Стаття 347. Права та обов’язки посадових осіб органів доходів і зборів під час проведення документальних виїзних перевірок
 2. Стаття 44. Права та обов’язки учасників справи
 3. Стаття 47. Процесуальні права та обов’язки сторін
 4. Стаття 51. Права та обов’язки третіх осіб
 5. Стаття 200. Роз’яснення перекладачеві його прав та обов’язків, присяга перекладача
 6. Стаття 49. Процесуальні права та обов’язки сторін
 7. Стаття 496. Процесуальні права та обов’язки іноземних осіб
 8. Стаття 1219. Права та обов'язки особи, які не входять до складу спадщини
 9. Стаття 1232-1. Спадкування прав та обов'язків за договором оренди житла з викупом
 10. Стаття 99. Права та обов'язки членів виробничого кооперативу
 11. Стаття 285. Основні права та обов'язки орендаря
 12. Стаття 29. Ознайомлення наречених з їхніми правами та обов'язками
 13. Стаття 121. Загальні підстави виникнення прав та обов'язків матері, батька і дитини