>>

ЗМІСТ

Вступ............................................................................................................ 3
розділ І.
правовий статус військової

прокуратури............................................................................................

14

1.1. прокуратура в системі поділу влади.................................

14

1.2. правові основи організації та діяльності

військової прокуратури....................................................................

32

розділ ІІ. організаційні та правові проблеми розслідування злочинів у збройних силах України

та інших військових формуваннях......................................

51

2.1. організаційні ТА правові проблеми проведення дізнання у збройних силах україни та інших військових формуваннях ..........................................

51

2.2. організаційнІ та правові аспекти в роботі слідчого

військової прокуратури і шляхи її оптимізації...................

79

Розділ ІІІ. нагляд військового прокурора

за додержанням законів органами дізнання

й досудового слідства у збройних силах україни....

117

3.1. проблеми повноважень військового прокурора

по здійсненню нагляду за розслідуванням злочинів

у збройних силах україни................................................................

117

3.2. Методика нагляду військового прокурора

за додержанням законів при розслідуванні злочинів....

136

висновки...................................................................................................

152

список використаної літератури...........................................

158

додаток: анкета...................................................................................

194

| >>
Источник: ЗАРХІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. ПРОБЛЕМИ НАГЛЯДУ ВІЙСЬКОВОГО ПРОКУРОРА ЗА РОЗСЛІДУВАННЯМ ЗЛОЧИНІВ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. ХАРКІВ 2002. 2002

Скачать оригинал источника

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Стаття 14. Визначення понять
 2. Стаття 198. Виконання за цінним папером
 3. Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок
 4. Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
 5. §2.«Соотношение правовых признаков статуса ТНК и статуса юридического лица. Сравнительный анализ»
 6. Стаття 7. Загальні збори членів організації колективного управління
 7. Стаття 13. Декларування майнових прав. Вилучення майнових прав з управління організації колективного управління
 8. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 9. 4.3. Забезпечення договірної свободи сторін у процесі надання адміністративних послуг у сільському господарстві
 10. 1.3. Эволюционизм и теория прогресса
 11. § 2. Понятие пенсионного страхования
 12. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 13. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури