>>

ЗМІСТ

ВСТУП...............................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ...............................11

1.1.

Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації.....................................................................................................................11

1.2. Система адміністративних актів органів публічної адміністрації та місце в ній адміністративних актів органів прокуратури ...............................................................37

1.3. Поняття та сутність адміністративних актів органів прокуратури......................51

1.4. Основні вимоги, що висуваються до адміністративних актів органів прокуратури......................................................................................................................69

Висновки до розділу 1.....................................................................................................90

РОЗДІЛ 2. АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ ТА ЇХ ВИДИ................................................................................................................................93

2.1. Види адміністративних актів органів прокуратури: стан та перспективи групування........................................................................................................................93

2.2. Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури.....................................110

2.3. Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні внутрішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури...................................136

2.4. Основні напрямки удосконалення процедур прийняття адміністративних актів органами прокуратури...................................................................................................160

Висновки до розділу 2...................................................................................................170

ВИСНОВКИ..................................................................................................................172

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................176

| >>
Источник: УГРОВЕЦЬКИЙ ПАВЛО ОЛЕГОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2011. 2011

Скачать оригинал источника

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Стаття 14. Визначення понять
 2. Стаття 198. Виконання за цінним папером
 3. Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок
 4. Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
 5. §2.«Соотношение правовых признаков статуса ТНК и статуса юридического лица. Сравнительный анализ»
 6. Стаття 7. Загальні збори членів організації колективного управління
 7. Стаття 13. Декларування майнових прав. Вилучення майнових прав з управління організації колективного управління
 8. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 9. 4.3. Забезпечення договірної свободи сторін у процесі надання адміністративних послуг у сільському господарстві
 10. 1.3. Эволюционизм и теория прогресса
 11. § 2. Понятие пенсионного страхования
 12. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 13. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 14. 1.1.3.Страсбургская конвенция
 15. 1.1 Поняття та структура давності як юридичної конструкції кримінального права України