<<
>>

Висновки до розділу 2

Дослідження адміністративних актів органів прокуратури та їх видів дозволило отримати наступні висновки.

1. Основним критерієм класифікації адміністративних актів органів прокуратури є напрямки їх діяльності: «внутрішньоорганізаційний напрямок» – діяльність органів прокуратури здійснюється без залучення до неї приватних осіб.

Відносини, які виникають, змінюються та припиняються під час цієї діяльності, знаходять прояв виключно у межах системи органів прокуратури: «зовнішньоорганізаційний напрямок» – характеризується ускладненням правовідносин, одним із учасників яких, поряд з представниками органів прокуратури, стають фізичні та юридичні особи.

2. За своїм змістом зовнішньоорганізаційні правозастосовні адміністративні акти органів прокуратури України розділено на три основні групи: 1) адміністративні акти, які приймаються при виявленні порушень закону, причин порушень та умов, що їм сприяють (наприклад, акти, які приймаються в ході розгляду заяв, скарг про порушення прав громадян та юридичних осіб); 2) адміністративні акти, які спрямовані на усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяють (подання або протест на рішення місцевих рад залежно від характеру порушень; приписи про усунення очевидних порушень закону); 3) адміністративні акти, які приймаються у випадках притягнення порушників закону до адміністративної або дисциплінарної відповідальності.

3. Адміністративний договір як різновид адміністративних актів органів прокуратури належить до координаційних адміністративних актів, які укладаються на підставі закону шляхом погодження між двома і більше рівноправними суб’єктами публічної адміністрації, одним із яких є орган прокуратури України, умов, що є обов’язковими для виконання та спрямовані на досягнення певної мети.

4. У межах внутрішньоорганізаційної діяльності органів прокуратури приймаються адміністративні акти, спрямовані на формування та функціонування органів прокуратури, включаючи визначення її організаційної структури; підбір, розстановку, навчання та виховання персоналу, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення, постановку поточних та перспективних завдань, здійснення повсякденного керівництва та контролю за їх виконанням.

5.

Аналіз нормативних актів діяльності органів прокуратури дозволив виділити етапи проходження державної служби в органах прокуратури, в межах яких приймаються нормативні та індивідуальні адміністративні акти органів прокуратури: 1) прийняття на державну службу (приймання присяги, призначення на посаду, присвоєння класного чину); 2) стажування; 3) оцінювання службової діяльності прокурорсько-слідчих працівників (атестація, щорічна оцінка виконання прокурорами та слідчими покладених на них обов’язків і завдань); 5) роботу з особами, зарахованими до кадрового резерву; 6) проведення конкурсу на заміщення вакантних посад; 7) професійну підготовку прокурорсько-слідчих працівників; 8) процедури застосування заохочень та дисциплінарних стягнень.

6. Процедура прийняття адміністративних актів органів прокуратури є складним процесом, пов’язаним із потребою законодавчого закріплення поняття адміністративного акта органа публічної адміністрації, його ознак, видів та вимог до них, механізму підготовки та прийняття, способів формулювання положень адміністративних актів та відповідних реквізитів. У зв’язку з цим обґрунтованою є необхідність прийняття Кодексу нормотворчих процедур України, покликаного встановити процедури прийняття адміністративних актів органами публічної адміністрації, у тому числі й органами прокуратури.

<< | >>
Источник: УГРОВЕЦЬКИЙ ПАВЛО ОЛЕГОВИЧ. АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Харків –2011. 2011

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до розділу 2:

 1. Розділ XXІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. 2.2 Правові норми, що регулюють правовідносини нижчого духовенства, причетників та монахів
 3. РОЗДІЛ 4 ПРАВО ЄС ЩОДО ДЕРЖАВНИХ ЗАМОВЛЕНЬ
 4. РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ
 5. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 6. ВСТУП
 7. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 8. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 9. ВСТУП
 10. Висновки до розділу 2
 11. 2.1. Організаційні та правові проблеми проведення дізнання у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
 12. ВСТУП
 13. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій