<<

Додаток

А Н К Е Т А

для опитування співробітників військових прокуратур

щодо розслідування кримінальних справ

у Збройних Силах України

Шановні колеги!

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого проводить дослідження проблем досудового слідства та дізнання у Збройних Силах України.

Дуже вдячні Вам за те, що Ви погодилися заповнити цю анкету. Для відповіді необхідно обвести номер альтернативного варіанта чи декількох суджень або в разі потреби письмово відповісти у вільній формі.

1. Що у Вас викликало найбільші складнощі при розслідуванні злочинів у Збройних Силах України?

1-1. Велика кількість кримінальних справ, що знаходяться у провадженні.

1-2. Відсутність досвіду розслідування.

1-3. Відсутність методичних розробок і рекомендацій з розслідування військових злочинів.

1-4. Неякісне дізнання у Збройних Силах України, що проводиться військовими органами дізнання.

1-5. Погані умови праці.

1-6. Слабка взаємодія з оперативними службами.

1-7. Корумпованість працівників правоохоронних органів.

1-8. Протидія з боку військового командування.

1-9. Протидія з боку колег по службі.

1-10. Інше. ___________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Як Ви оцінюєте якість проведення дізнання у Збройних Силах України?

2-1. Позитивно.

2-2. Більш позитивно ніж негативно.

2-3. Більш негативно ніж позитивно.

2-4. Негативно.

2-5. Інше. ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. З якими правоохоронними органами і службами Ви взаємодієте досить ефективно під час розслідування кримінальних справ?

3-1.

Органами дізнання у ЗС України.

3-2. Військовим командуванням.

3-3. СБУ.

3-4. Органами митного контролю та прикордонними військами.

3-5. Територіальними та іншими прокуратурами.

3-6. Податковою міліцією.

3-7. Органами внутрішніх справ.

3-8. Ні з ким взаємодії не виходить, слідчий залишається „сам на сам”.

3-9. Інше (вказати, з якими саме органами). _______________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Що заважає ефективній взаємодії з військовими органами дізнання?

4-1. Активна взаємодія здійснюється лише на початковому етапі розслідування, після чого її ефективність різко знижується.

4-2. Слідчим не виявляється достатньої допомоги при проведенні окремих слідчих дій.

4-3. Доручення слідчого органами дізнання у ЗС України виконуються неякісно і несвоєчасно.

4-4. Залежність дізнавачів від військового командування.

4-5. Нічого.

4-6. Інше. ____________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. У чому виявляється протидія встановленню істини по кримінальній справі?

5-1. Погрози і протиправні дії щодо свідків чи членів їх родин.

5-2. Погрози і протиправні дії щодо слідчих чи оперативних працівників.

5-3. Витік інформації від кого-небудь з осіб, причетних до розслідування злочинів.

5-4. Спроби дати хабар кому-небудь із дізнавачів або співробітників військової прокуратури.

5-5. Спроби впливати на органи розслідування з боку представників військового командування.

5-6. Необ’єктивна позиція прокурора чи судді.

5-7. Спроби втручання у процесуальну діяльність слідчого з боку вищестоящих органів військових прокуратур.

5-8.

Неправомірні дії захисників.

5-9. Інше. _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Хто в даний час найчастіше вчиняє військові злочини?

6-1. Представники військового командування.

6-2. Особи офіцерського складу.

6-3. Прапорщики.

6-4. Солдати, сержанти, старшини.

6-5. Службовці ЗС України.

6-6. Інше. _______________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Який ви маєте стаж роботи в органах військової прокуратури:

7-1. До 3-х років.

7-2. Від 5-ти до 10-ти років.

7-3. Понад ніж 10 років.

8. Що Ви могли б порекомендувати для поліпшення якості розслідування злочинів у ЗС України?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

<< |
Источник: ЗАРХІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. ПРОБЛЕМИ НАГЛЯДУ ВІЙСЬКОВОГО ПРОКУРОРА ЗА РОЗСЛІДУВАННЯМ ЗЛОЧИНІВ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. ХАРКІВ 2002. 2002

Скачать оригинал источника

Еще по теме Додаток:

 1. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 – 212__20) від 07.12.1984 № 8073-X (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122), 1984
 2. ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР від 30.06.1983 № 5464-X ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, Додаток до N 28, ст.573 ), 1983
 3. Додаток №1 І Н С Т Р У К Ц І Я (проект розроблений дисертантом) з діловодства в місцевому загальному суді
 4. РОЗДІЛ 4 ПРАВО ЄС ЩОДО ДЕРЖАВНИХ ЗАМОВЛЕНЬ
 5. РОЗДІЛ 3 УГОДИ ПРО ПАРТНЕРСТВО І СПІВРОБІТНИЦТВО З НОВИМИ НЕЗАЛЕЖНИМИ ДЕРЖАВАМИ
 6. ДОДАТОК
 7. Додатки
 8. ВСТУП
 9. Додатки
 10. Додаток
 11. Додатки
 12. ЗМІСТ