>>

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ................................................................ 3

ВСТУП................................................................................................................

4

РОЗДІЛ 1. СФЕРА НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 12

1.1. Стан наукової розробки проблем злочинності у сфері нотаріальної

діяльності.......................................................................................................... 12

1.2. Нотаріат в Україні: поняття, завдання, правове регулювання і принципи

діяльності.......................................................................................................... 29

1.3. Злочини у сфері нотаріальної діяльності: кримінально-правова

характеристика................................................................................................. 57

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1........................................................................... 87

РОЗДІЛ 2. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ........................................................................................................................... 90

2.1. Злочинність серед нотаріусів: поняття та показники.............................. 90

2.2. Детермінація злочинності у сфері нотаріальної діяльності.................. 108

2.3. Характеристика особистості злочинця у сфері нотаріальної діяльності .... 117

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2......................................................................... 135

РОЗДІЛ 3. ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 139

3.1. Поняття та основні заходи загальносоціального запобігання злочинам у

сфері нотаріальної діяльності........................................................................ 139

3.2. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинам у сфері нотаріальної

діяльності........................................................................................................ 157

3.3. Індивідуальні заходи запобігання злочинам у сфері нотаріальної

діяльності........................................................................................................ 180

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3......................................................................... 186

ВИСНОВКИ.................................................................................................... 187

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....................................................... 193

ДОДАТКИ....................................................................................................... 229

| >>
Источник: САЛАМАТОВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме ЗМІСТ:

 1. Стаття 14. Визначення понять
 2. Стаття 198. Виконання за цінним папером
 3. Стаття 20. Встановлення та зміна цільового призначення земельних ділянок
 4. Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність
 5. §2.«Соотношение правовых признаков статуса ТНК и статуса юридического лица. Сравнительный анализ»
 6. Стаття 7. Загальні збори членів організації колективного управління
 7. Стаття 13. Декларування майнових прав. Вилучення майнових прав з управління організації колективного управління
 8. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 9. 4.3. Забезпечення договірної свободи сторін у процесі надання адміністративних послуг у сільському господарстві
 10. 1.3. Эволюционизм и теория прогресса
 11. § 2. Понятие пенсионного страхования
 12. 1.1. Юридична природа адміністративних актів органів публічної адміністрації
 13. 2.2 Адміністративні акти, які приймаються при здійсненні зовнішньоорганізаційної діяльності органами прокуратури
 14. 1.1.3.Страсбургская конвенция
 15. 1.1 Поняття та структура давності як юридичної конструкції кримінального права України
 16. § 3.1. Учет требований обеспечения экологической безопасности в документах государственного стратегического планирования Российской Федерации
 17. Механизм криминогенного воздействия информационного пространства сети Интернет на несовершеннолетних
 18. § 3. Патриотизм, как элемент формирования правовой культуры личности
 19. Правовое регулирование статусов