<<
>>

Висновки до Розділу 3

Проведене дослідження питань запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності дозволяє сформулювати наступні висновки.

Запобігання злочинності у сфері нотаріальної діяльності слід розглядати на трьох взаємопов’язаних рівнях - загальносоціальне, спеціально- кримінологічне та індивідуальне запобігання.

Загальносоціальне запобігання злочинності в сфері нотаріальної діяльності має здійснюватись в руслі запобігання злочинності як такій. В цілому загальносоціальне запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності має здійснюватися через політику держави в економічній, соціальній, правовій та інших сферах.

Кокретний перелік заходів загальносоціального запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності, як й іншим злочинам, не може претендувати на вичерпність та досконалість, оскільки набір цих заходів, їх комбінація та пріоритетність мають залежати від конкретно-історичних умов.

Заходи спеціально-кримінологічного запобігання злочинності у сфері нотаріальної діяльності мають реалізовуватись в межах запобігання корупційної злочинності, при цьому пріоритет мають заходи нормативноправового характеру. Головну роль на груповому рівні запобігання має відігравати самий нотаріат як спеціалізований суб’єкт запобігання злочинності.

На індивідуальному рівні заходи, спрямовані на запобіжний вплив на конкретних представників нотаріальної професії, можливі лише на ранніх етапах запобігання.

<< | >>
Источник: САЛАМАТОВА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У СФЕРІ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Запоріжжя - 2015. 2015

Скачать оригинал источника

Еще по теме Висновки до Розділу 3:

 1. Розділ XXІ ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. РОЗДІЛ 4 ПРАВО ЄС ЩОДО ДЕРЖАВНИХ ЗАМОВЛЕНЬ
 3. РОЗДІЛ 3 ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЙОГО ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ
 4. 1.3. Реалізація кримінальних процесуальних гарантій прав потерпілого при здійсненні досудового розслідування
 5. ВСТУП
 6. 1.1. Сутність адміністративно-правових відносин у сільському господарстві
 7. 1.2. Поняття, соціально-правовий зміст та проблеми державного управління сільським господарством у сучасних умовах
 8. ВСТУП
 9. Висновки до розділу 2
 10. 2.1. Організаційні та правові проблеми проведення дізнання у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
 11. ВСТУП
 12. 2.1. Захист трудових прав працівників за допомогою міжнародних норм та інституцій
 13. 2.2. Місце громадських організацій у механізмі захисту трудових прав працівників
 14. 2.5 Юридичні наслідки застосування давності
 15. ВСТУП
 16. 1.4 Кримінальна відповідальність за незаконну міграцію у законодавстві інших держав
 17. 3.3 Заходи запобігання незаконній міграції