<<
>>

Стаття 2. Завдання та основні засади цивільного судочинства

1. Завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

2. Суд та учасники судового процесу зобов’язані керуватися завданням цивільного судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

3. Основними засадами (принципами) цивільного судочинства є:

1) верховенство права;

2) повага до честі і гідності, рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом;

3) гласність і відкритість судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

4) змагальність сторін;

5) диспозитивність;

6) пропорційність;

7) обов’язковість судового рішення;

8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи;

9) забезпечення права на касаційне оскарження судового рішення у випадках, встановлених законом;

10) розумність строків розгляду справи судом;

11) неприпустимість зловживання процесуальними правами;

12) відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.

<< | >>
Источник: ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ від 18.03.2004 № 1618-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492). 2004

Еще по теме Стаття 2. Завдання та основні засади цивільного судочинства:

 1. Стаття 14. Визначення понять
 2. Стаття 2. Завдання та основні засади цивільного судочинства
 3. 1.1. Поняття судової влади, її суть та функції
 4. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 5. 1.1. Правовий захист особи, щодо якої вчинено кримінальне правопорушення
 6. 1.2. Кримінальна процесуальна характеристика потерпілого на стадії досудового розслідування
 7. 3.1. Застосування міжнародних правових актів при реалізації прав і законних інтересів потерпілого
 8. 3.3. Удосконалення реалізації правової допомоги потерпілому на стадії досудового розслідування
 9. 2.1. Організаційні та правові проблеми проведення дізнання у Збройних Силах України та інших військових формуваннях
 10. 3.2. Методика нагляду військового прокурора за додержанням законів при розслідуванні злочинів
 11. 1.1. Поняття судової влади, її суть та функції
 12. 1.2. Правовий статус місцевих загальних судів та суддів
 13. 2.1 Конституційно-правові засади концепції правової допомоги
 14. Незалежність адвокатури як основна гарантія її діяльності
 15. Взаємовідносини адвокатури та держави в процесі надання кваліфікованої правової допомоги